Balla D. Károly - Aforizmák

az UngParty Virtuálé része | készíti: Balla D. Károly | A szerző blogja: BDK BLOG | webmagazinja: BDK Online | írói oldala: Balla D. Károly | Új könyve: Tejmozi

Balla D. Károly - piréz és posztumusz

Balla D. Károly - NÉVJEGY

HONLAPKÉSZÍTÉS

WEBDESIGN - SEO

 
Aktuális SEO:
 

Télikert Budapest: terasz fűtés - Makkai linképítő

A nyitott kerti terasz befedésével és beépítésével az otthonunkkal kömfortosabbá válik. Szobanövényeink téli elhelyezésére alkalmas a beépített terasz, a napenergia hasznosításával ez egy zöld megoldás. Terveztessünk, gyártassünk és építtessünk teraszunkra trópusi üvegpavilont, a Karibi Pub télikert internetkávézóként is működik egész évben.

Online Sportfogadás tippek
Online póker - Poker játék

Aforizmák

- Keresőmarketing segédoldal - bdk seo. Laptop akkumulátor - üveg terasz beépítés, bdk, Balla D. Károly, hp laptop szerviz, akku, terasz és télikert építés

 

Texas Holdem Póker Játék

 

 

 

Balla D. Károly

 

 

Nem készültem írónak: gyerekként és ifjúkoromban a természettudományok érdekeltek, egyetemi tanulmányaimat is ez irányban kezdtem, mert a családi példa inkább taszított, mint vonzott, és 22 éves koromig ki is tartottam a fizikusi pálya mellett. Az irodalom gravitációja azonban erősebbnek bizonyult, s mára kitölti-meghatározza életemet.

Azzal hízelgek magamnak, hogy író vagyok, ezen minden jelző (határon túli, kisebbségi, kárpátaljai) csak szűkítene, rontana. Szeretném hinni, hogy amit csinálok, az nem szorul semmilyen eredetigazolásra

>>több önvallomás

 

Magyar nemzeti limerik

Szent helyünk minékünk Verecke
bejárjuk hosszába-keresztbe
s mint hágót Árpádunk
minden nőt meghágunk
nyög belé a Kárpát-medence.

Az Ung-parti bulváron

Lakna bár úrfink szép Ungváron
nem lenne úrrá a lukvágyon
sok kis nő ajzaná
Kárpátok aljzatán
végig az Ung-parti bulváron. 

Husztnak romvára alatt

Megállt a nagy költő Huszt alatt
ahol én magamra húztalak.
Mi hívta Kölcseyt
idejét töltse itt?
Nem volt itt bordély,
                   csak puszta lak.

Kínálat és lehetőség

Pontos egy városka Beregszász
kurváknak létszáma kerek száz.
Nem bírja a tárcád?
Keress egy apácát
ha már csak imára erektálsz.

Egy ifjú szakinak

Várnézni elmehetsz Munkácsra
tövében rád vár egy kurvácska
ha mélyen bevered
neki a csapszeget
te lehetsz élmunkás luk-ácsa.

>>több limerik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UngParty Manzárd

  pr cikk linképítés, seo

Balla D. Károly oldalai
< főlap
  Egy aforizompacsirta trillái c-dul hangnemben

bevezető  |  1-100  |  101-200 | 201-300 | a legújabbak

Nem bíbelődöm futó depressziókkal és múló tudatzavarokkal. Úgy tervezem, hogy egyszerre, teljesen és visszavonhatatlanul fogok megőrülni.
A lányom azért nem jár a templomba, mert nem érti, amit a pap beszél. A feleségem pedig azért nem, mert érti.
Van, aki csalódásainak építőkockáiból is képes a remény ingatag tornyát felrakni.
Olykor a számunkra leggyűlöletesebb nézetnek is beigazolódhat az igazsága.
Az álom nem más, mint az objektív idő kontinuitásán a szubjektív idő által keltett háborgás. 
Akinek eléggé sok a hendikepje, annak jó esélye van arra, hogy hátradőljön és páholyból nézze az életet.
Míg gyerek vagy, a család tekintélyelvűsége mint hegyezett cölöpöket, úgy veri le benned az evidenciákat, s te botorkálhatsz mindaddig közöttük, amíg felnőttként ki nem nyűvöd valamennyit, avagy egy nemes gesztussal fölibük nem emelkedsz, feloldódva egy magasabb rendű dialektikában.
A közérzet minősége nemcsak azon múlik, hogy mire látunk ki, hanem azon is, hogy honnét. (Déry Tibor)
Lassan aforizompacsirta leszek.
A biztonság unalmas, a veszély fárasztó. Egyedül a biztos pontok és az ezek közé kifeszített veszélyek egymásutánja üdvözíthet.
A fekete lyuk a hiány legköltőibb attribútuma. Olyan tér és olyan idő, amelyben nincs tér és nincs idő; az a valami, ami lényegét tekintve semmi. Az önmagába visszasemmisült önmaga. A fekete lyukban a Minden nincs és a Nincs van.
Az élet értelme önmagáért valóságában, azaz a hétköznapi értelemben vett "értelem" hiányában rejlik. Az élet oly módon tartalmazza önmagán belül önnön "értelmét", hogy az utóbbi különválasztva kimutathatatlan és vizsgálhatatlan.
Veszélyes dolog a jövő. Szünet nélkül azzal fenyeget, hogy bekövetkezik.
A jövő már megtörtént. Csak mi még nem éltünk akkor.
Életemmel kölcsönösségi viszonyban állok. E viszony neve: kiszolgáltatottság. (Kertész Imre)
A Semmi azért megragadhatatlan, mert Valmiként ismerszik meg számunkra.
Valaki a tömegeknek ír, én észrevétlenül igyekszem kiírni magam a tömegből. (Berniczky)
Sokan úgy gondolják, hogy a madártávlat és a békaperspektíva középarányosa a dombon álló öszvér szemmagasságát adja.
Az ember meghallgat mindenkit, és az gondolja a dolgokról, amit előtte. Vagy nem hallgat meg senkit, és úgy gondolja ugyanazt.
Ahogy a múltat, úgy a jövőt sem lehet „megváltoztatni” a jelenben hozott döntéssel. Ugyanis bármilyen döntést is hozzunk, mindig az a jövő következik be, amely a döntésünk által már „meg van változtatva”.
A blog a legnagyobb nyilvánosság előtt gyakorolt magány.
Teher alatt nő a pálma - és kaktusz lesz belőle.
Tizenöt percre mindenki lehet Andy Warhol.
Szeretni: felelősség. Megszokni: függelem.
Igen, igaz: ne halat adj, hanem hálót. No de miért az orvhalászoknak?

A világnak az a dolga, hogy valahol otthon legyen bennünk.

Az írók a kritikust mindig, a kritikusok az írót gyakran, és olykor az olvasót mindketten fölöslegesnek tartják.

A tudomány nem egyéb, mint a megismerésben keletkező hiányok eltüntetésére tett azon kísérlet, amelynek során a globális ismerethiányok apróbbakra oszlanak, a kis részlethiányok pedig általánosakká állnak össze.
Roppant hálás vagyok azoknak, akik megkímélnek hálájuktól.
Szomorú dolog, hogy a mindennapok egyhangúságából csupán az ünnepek kényszeredettségébe léphetünk át.
A vallás mélységesen megveti a babonát, holott nem tudni, vajon mennyivel magasztosabb pontosan előírt koreográfia szerint keresztet vetni és térdet hajtani, mint ugyanilyen előírásszerűen kopogni a fán vagy a váll fölött hátraköpni.
Általában csapnivaló színészeknek bizonyulunk, amikor önmagunkat akarjuk alakítani.
„A társadalom tagjainak többsége által elfogadott értékek” leggyakrabban értéktelenségükről ismerszenek meg.
Az emberhez méltatlan körülmények idővel az embert méltatlanná teszik emberhez méltó körülményekre.

Az ember addig-addig ügyeskedik, amíg kitalálja a színtiszta valóságot. (Bodor Ádám)

Bölcsessegre vall, ha valaki mindig meg tudja különböztetni a megalkuvást a kompromisszumtól, és nagy akaraterőre, ha mindig csak az utóbbit fogadja el.
Az emberiség veszélyes kezekben van. A saját kezében. (Ryszard Kapuściński)
A hit dolgát intim magánügynek gondolom, akárcsak a szerelmet, és számomra mindkettő kollektív gyakorlása eléggé visszatetsző.
Érdekes dolgok szerintem csak véletlenül, vagy hihetetlen koncentrációval jönnek létre. Vagyis a kivételes koncentráció majdnem olyan hatékony tud lenni, mint a véletlen. (Koppány Márton)
Viszonyom a hagyományhoz olyan, mint a fürdővízhez. Ha jól akarom érezni magamat benne, akkor állandóan a keverőcsapot kell csavargatnom, hogy se elidegenítően hidegnek, se nyomasztóan forrónak ne érezzem.
A határ és vidéke, bárhogy is nézzük, mindig sokkal izgalmasabb hely, mint az ország belseje. (Bodor Ádám)
Imádok kisebbségi lenni!

Kis privát paradoxon

Uram, add, hogy ma se szoruljak istenhitre.

Van olvasás, amely újabb szövegekbe vezet vissza, s minden egyes mondat egy másikba tér meg. És van olvasás, amely a nyelven túli világba visz. (György Péter)
A világ, amely reánk vár, javarészt láthatatlan összefüggések, csatornák, kommunikációs rendek és szabályok foglya, illetve építője. (György Péter)

Misszió és vízkorlátozás

A feleségemnek kifejezett fürdetéstudata van. Amint estefelé végre folyni kezd a víz a csapból, azonnal megfürdeti a családját.

...soha nem lehetünk saját törzsünk etnográfusai. (Jean-Marie Domenach)
A legnagyobb írói rutin ahhoz kell, hogy az alkotás pillanataiban megszabaduljunk intellektuális béklyóinktól és felszabadítsuk ösztöneinket, tudattalattinkat, mindazt, amit a józan gondolkozás kíméletlenül elnyom bennünk.
Fantázia az élethez kell, az irodalomhoz elég csupán az élet... (Tóth Erzsébet)
Valójában minden író szigeten él, abszolút szigeten: az alkotásén. (Tóth Erzsébet)
Sok vita folyt arról, hogy az új század 2000. vagy 2001. január elsején kezdődött-e. Mostanra számomra egyértelművé vált, hogy a XXI. század 2001. szeptember 11-én vette kezdetét.
Az igazi teljesítmény nem az asztalfiókban lapul, és nem is a kirakatban kelleti magát. Mindig úton van a szemétkosár és az örökkévalóság között. (F. Cs. nyomán)
Nincs holnap honlap nélkül.

A magyar külügyminiszter azt mondta, ő a Kárpát-medencében gondolkodik. Tőle ez elvárható. Én a fürdőkádban szoktam.

Megsértődött a feleségem. Azt mondta, úgy beszélek vele, mint a státustörvényről.
A valóság abban különbözik az álomtól, hogy az előbbiben dermesztőbb élmény rémálmainkkal szembesülni.
Az eszme nem a próféták, hanem a tanítványok használatában válik dogmává. A hagyományteremtő valójában mindig újító, a tradíciók hű követői ellenben leginkább csak klisékhez igazodnak.
Vajon miért kérnek egyes közlendőiket illetően titoktartást az emberek? Nem lenne egyszerűbb el sem mondani?
A hagyomány megtörésének is megvannak a maga hagyományai.
Észak az északiaké, Nyugat a nyugatiaké, Dél a délieké és Kelet a keletieké. Európa perifériája Európa közepén van. (Józsa T. István nyomán)
A státustörvény nem más, mint a lelkiismeret-furdalásban szenvedő vasárnapi apuka csokoládéja, amellyel a gyerek garantáltan elrontja az étvágyát, a mama pedig megharagszik érte.
Kárpátalja vonatkozásában a gazdasági menekültek számánal nagyobb a gazdasági helybenmaradóké.
Sokan csak azért olvasnak, hogy prekoncepcióikra igazolást találjanak.
Ajándék lónak ne nézd a gyomrát – mondták a bölcs trójaiak.
Nehezen viselem a sztárokat. Dühít, ha politikusok, popzenészek vagy ökölvívók sikerét nemzeti dicsekvés, kudarcát vagy halálát pedig nemzeti megrendülés övezi.
Addig nincs olyan nagy baj, amíg a regionalizáció is globalizálódik.
Akkor kezdjük buzgón bevételeinket és kiadásainkat feljegyezni, amikor nincs pénzünk. Akkor készítünk precíz műjegyzéket, amikor képtelenek vagyunk új műveket létrehozni. Amikor pedig legbensőbb titkainkat napi szorgalommal a naplónkba visszük, az alighanem a személyiségválság jele.
Tsúszó Sándor szerint nincs az a kitűnő társaság, amelynek a minőségét ne lehetne tovább javítani azzal, ha valakit hazaküldünk.
A régi latinok szerint a népnek joga van az elégedetlen morgolódásra (jus murmurandi). Vajon ebből az következik-e, hogy egyeseknél életformává kell válnia?
...a tehetetlenség kényelem is... (Gábor Miklós)
A bűn döntés Isten akarata ellen, ezért a bűn tökéletes belátással párosuló tudás és szabadság: az ember tudatosan és szabadon megszegi a törvényt. (Szitányi György)
A legnagyobb anakronizmus: két lábon járni, de négykézláb gondolkodni.
A közszolgálati tévéműsor tulajdonképpen alig több egy jól működő képernyővédőnél. (Egy olvasott aforizma nyomán)
Azt hittem, hogy az ember jókedvében énekel népdalt. A minap megtudtam, hogy azonosságtudatból kifolyólag. El is szállt a jókedvem, de érdekesmód az identitásom sem erősödött meg a kötelező dalolásban.
…igaz ember, világpolgár csak az lehet, aki képes névtelenségbe vonulni, aki meg tud szabadulni hamis énjétől (Hrabal)
A többnapos unalmas konferenciákat mindig akkor rekesztik be, amikor éppen valami érdekes vita kezdene kialakulni.
A művészet az ember lázadása a természet izlésterrorja ellen... (DéryTibor)
Az autóversenyzők jobban félnek a kormányválságtól, mint a hatalmon lévő politikusok.
A dolgok visszajája, fonákja, háttere gyakran jobban érdekel, mint az, ami látszik belőlük.
Gyöngeségre vall, ha valaki nem tud urrá lenni az erőfölényén.
Néha az életnek is hullaszaga van.
Aki az utcán „Hát hogy vagy”-gyal állít meg, az vagy panaszkodni akar, vagy dicsekedni.
A világ számos országában az állam létezésének egyetlen bizonyítéka az, hogy fővárosában idegen követségek működnek. (Ryszard Kapuściński)
A provincializmus gyengesége abban áll, hogy gyakran válik a frusztráltak, a sikertelen, túlzott ambícióktól fűtött tehetségtelenek menedékévé. (Ryszard Kapuściński)
Az üres szavak adóját meg kell fizetni, különben nagyon egyedül maradsz. (Jean Anouilh: Euridike)
Egy kínai közmondás szerint a szerelem olyan, mint a tea. Akkor jó, ha forró, erős, de nem túl édes.
Saját korpuszom corpus delicti: a teremtés tökéletlenségét igazoló perben lehetne tárgyi bizonyíték.
Anyámat a betegségei tartják jó egészségben.
Minden alkalommal meglepődöm magamon, amikor anélkül, hogy ezért bármit is tennem kellene, kiengesztelődöm haragosaim iránt.
Amikor az írók szabadon politizálhatnak, akkor már nem is érdemes nekik. (Esterházy)
A dolgokat nem önmagukban értékeljük, hanem aszerint, hogy számunkra miként ismerszenek meg.
Nagy ügyek eltotojázva vagy kis ügyek túlbuzogva egyaránt veszélyesek. Mérték és intenzitás - a teljesítmény arányosságának komplementerei.
Írónak mégiscsak attól kell leginkább tartania, hogy, mondandója fogytán, egyszerre csak szellemes lesz. (Kertész Imre)
Lehet, hogy az életet csak azért bírjuk ki, mert ennyire valószínűtlen. (Kertész Imre)
Mert ha ahelyett, hogy megkeresné a „mindenek mögött rejtekezkedő” „verset”, a költő „elkötelezetten” egy eleve ismert igazság szolgálatába áll (amely igazség maga ajánlkozik fel, s már ott van, „elöl”), akkor lemond a költészet hivatásáról. Nem sokat számít, hogy ezt az előre kialakított igazságot forradalomnak hívják-e vagy másként gondolkodásnak, keresztény hitnek vagy ateizmusnak, hogy egy kicsit igazabb vagy egy kicsit kevésbé igaz; az a költő, aki nem a földfedezés (vagyis a káprázat), hanem valami más igazságának szolgálatába szegődik, ál-költő. (Milan Kundera)
Az élet terhei mindaddig elviselhetőek, amíg nem maga az élet válik terhessé. 
A tény, hogy létezünk, a létezés egészének egyszerre bizonyítéka, cáfolata - és hamisítványa.
Inkább száz kritikus mű, mint egy műkritikus.
Nem vall különös érzékenységre, ha valakinek mindig csak utólag vannak előérzetei.
A halál azoknak a hiányoknak az egyesített összesége, amelyek külön-külön már az életben is megvoltak.

bevezető  |  1-100  |  101-200 | 201-300 | a legújabbak

Legutóbbi könyveim:


Balla D. Károly aforizmák - Keresőmarketing segédoldal - bdk honlap seo. Infrapanel fűtés - terasz sötétsugárzók. Laptop akkumulátor szerviz - terasz fűtés és beépítés