A weboldal az Ungparty Virtuálé része. Készíti: BDK- Balla D. Károly • Weboldalak optimalizálása: A honlapom hogyan legyen első a Google keresőben?

UngBereg Kettenklub - Berniczky Éva és Balla D. Károly ajánló oldala

A honlap 2004-től pár évig a Kettenklub írodalmi magazin portáljaként működött és az íróházaspár friss írásait közölte. Alegységei Berniczky Éva novelláinak, BDK naplójegyzeteinek (Manzárd) és irodalmi interakcióknak (PánsípSzalon) adtak teret. Mára ritkán frissülő ajánló weboldalként képezi BDK virtuáléjának a részét.
Berniczky Éva és Balla D. Károly lakhelye a kárpátaljai Ungvár. A történelmi vár tövében, az Ung folyó fölött álló családi házuk (számukra is érthetetlenül, de talán a falakat sűrűn befutó vadszőlő és a kovácsoltvas kandeláber miatt) turisztikai látványosságnak számít. Ők maguk azonban kissé kilógnak a városképből és a kárpátaljaiságból is. Írásaik, könyveik szűkebb pátriájukon kívül jelennek meg, szakmai visszhangra is más magyar nyelvterületekről számíthatnak. A kárpátaljai magyar irodalom és az íróházaspár viszonyára leginkább a kölcsönös alig-tudomásulvétel jellemző. Kicsit olyan, mintha régóta másutt élő emigránsok lennének.

Megjelent Berniczky Éva új könyve: SZERENCSEGYÖKÉR. Válogatott novellák, 2018. Ungvár

Berniczky Éva

 

A vár közelébe értünk, mire megértettem, ez az öregasszony úgy élte le az életét, hogy nem tanult meg szeretni és szeretve lenni, de még mindig nem mondott le arról, hogy sikerülhet. Azt hittem, hiába ért feje a fejemhez, válla a vállamhoz, hiába nyertem átjárást történetébe, nem segíthettem neki, mert gondolataiból csak kétségeimet szaporítottam. Másodpercekre ugyan olyan közel kerülhettem szemének homályához, amilyen közelről madarak súrolják szárnyukkal a jeges vizet, amikor a mélyből előbukkanó zsákmányuk árnyékára zuhannak. Meglehetősen kínos volt a mellettem botladozó szürkelátásával bírni, hunyorogva nézni piszkos ablakszemen át. Nem sokat kezdhettem bölcsességével, amely vakságra nyílt. De csakis ebben a jótékony világtalanságban vált számomra elviselhetővé az élet egyszerűsége, a jelentéktelenség.

>> Szerencsegyökér

 

 

 

 

 

 

 

 

Berniczky Éva és Balla D. Károly irodalmi kölcsönhatásai

textura 2016 könyv / magyar nemzeti galériaA szerzők előre megkapták a feladatot, elegendően hosszú idő állt rendelkezésükre szövegeik megírásához, amelyek avatott kezű dramaturgok munkája nyomán nyerték el felhangzó-eljátszható változatukat. A Valló Péter rendezte rövid jelenetek ezután ismert színészek előadásában kerültek a közönség elé a Nemzeti Galéria „összes termeiben” több alkalommal november és december folyamán, a hat előadásból Csönge és Bence is megnézték az egyik utolsót. Tetszett nekik :). Az anyag írott része könyv alakban is megjelent – Éva a minap kapta meg postán szerzői tiszteletpéldányát, benne Újratervezés című írásával. A projekt Facebook-oldalán ezt a mondatot idézték belőle: „Ha nem félnéd a kisdedet, ha nem ülne ott a kék ruhás nő ölében odalenn, bevallanál mindent. Azt is, hogy milyen veszélyes kísérlet szentként emelkedni a hamisság fölé.” /Berniczky Éva: Újratervezés/

Berniczky Éva: Roncswelness. ...igazán hálás lehetek a bankomnak, hogy válságos időkben is ügyel beosztottai egészségére. Havonta befizeti osztályunkat a hetven kilométerre levő kisváros termáluszodájába. Mintha egyenesen nekem szeretne kedvezni, nagylelkűen finanszírozza az utat vissza a gyermekkoromba. Széthúzzuk a szürkévé koszlott mustársárga függönyöket, vadonatrégi film pereg. Bámulunk ki az ablakon, míg lepukkant autóbuszunk eldöcög az élet harminchat fokos vizéhez. Áldás annak minden cseppje, duruzsolják a kolleganőim az utazás alatt. Egyet kell értenem velük, negyven év távlatából is. Bár megérkezésünk után, amikor tüdőre szívom a medence felől szálló sókat, határozott különbséget érzek hajdani és jelenlegi kipárolgás között. Annak idején >>elolvasom az teljes írást: Berniczky Éva tárcája

Berniczky Éva: Kölcsey kontra Kölcsey - Eszembe jut, hogy is volt az, amikor egyik iskolánk felvette Zrínyi Ilona nevét. Az ünnepélyes aktust követően újságírók arról faggatták az intézmény vezetőjét, ugyan árulja már el, miért ragaszkodnak éppen a bátor fejedelemasszony nevéhez. Miért, miért, bukott ki az igazgatóból, hát mert ilyen emléktáblát küldött az elnökünk. >>elolvasom az teljes írást: Kölcsey kontra Kölcsey

Berniczky Éva: Szerencsegyökér - Megkérdezte, jó felé tart-e a múzeumhoz. Melyikhez, kérdeztem vissza, és máris megbántam. Lerítt róla, hogy nem turista, nem csodálkozott rám, sem a felújított katedrálisra, nem kívánt semmit megörökíteni, nem is volt neki mivel, a nyakában nem lógott digitális fényképezőgép. Jól ismertem ezt az imbolygó járást, kissé >>elolvasom
Berniczky Éva: En passant - ...A gyilkos koncentrációjú ocsmányság majd szétmarta a nyelőcsövét. Öklendezés után sem könnyebbült meg. Úgy bukott fel szájába a keserűség, mint mohón evő csecsemőből a fölösleg. Nem is értette, miért. Ha nem ez a kínzó fölösleg, nem lett volna semmi baj, mert hiszen vége, megnyugodhat. Apjának köszönhetően megmenekült. >>elolvasom
Berniczky: Lehettem volna Gregor Samsa - …Amikor megszülettem, cudar hideg volt. Apám állítólag éjjel-nappal tüzelővel tömte a vaskályhánkat, hogy kis szobánkban viszonylagos meleget tartson. Tulajdonképpen minden a legnagyobb rendben működött körülöttem. Csak az a jellegzetes hideg ne kísértett volna folyton. Hatására beállt a körlet, akár a sebesebb folyó keményebb télvíz idején. Körülöttünk évtizedekre mozdulatlanság váltotta fel az évszakokat. Könnyen előfordulhatott volna, hogy soha nem veszem észre, mennyire abszurd világba születtem >>elolvasom
Berniczky: Csak lélegezz - Sejtette ő, hogy nem ide tartozik. Pontosan nem tudta volna megmondani, miből. Talán az anyja volt a kelleténél büszkébb rá. Az én lányom remek matematikus, hajtogatta mániákusan. A szomszédasszony elhitte neki, egy vállalati könyvelőnek miért is ne hitte volna el. >>elolvasom
Berniczky: Apáca-ice - Nem sokkal halála előtt láttam teljes ragyogásban fagylaltot nyalni Teofániát. Bámultam az utca túloldaláról, valószerűtlen látványa elbűvölt. Az egyik kerítés kőpárkányán telepedett le, nem messze a katedrálistól. Fekete szoknyája elegánsan omlott végig a betonon, az élvezettől krétafehér arca túlcsordult fityuláján. Egész viselete ellentmondott bűnös nyalakodásának, furcsálltam is, hogy ugyanazt műveli, amit bárki közönséges halandó a forróságban. Azzal a különbséggel, hogy a hűvös csemege az alatt a rövidke idő alatt, amíg isten szolgálóleánya nyalta, fogyásával egyenes arányban magasztosodott, légiesedett. A földi jó mennyeivé vált, mire elfogyott. A tölcsérbe halmozott gombócok a nővér kezében elvesztették súlyukat, megteltek könnyedséggel, az égbolt lebegő rózsaszínjével. Sejtette ő, hogy nem ide tartozik. Pontosan nem tudta volna megmondani, miből. Talán az anyja volt a kelleténél büszkébb rá. Az én lányom remek matematikus, hajtogatta mániákusan. A szomszédasszony elhitte neki, egy vállalati könyvelőnek miért is ne hitte volna el. >>elolvasom: Apáca ice
balla d. károly harmadvalaki Egy manzárdőr a Terasz portálon.   Az alábbi interjú a Terasz.Hu portál számára készült, leginkább Harmadvalaki c. kötetem apropóján, 2009-ben. Mivel eredeti hején a címére keresve a Google már nem találja, feltettem ide. A Terasz Magyarországon az első jelentős kulturális portálként indult, ha jól emlékszem, 2001-ben, pár évig nagyon pezsgett, pörgött, aztán sajnos fokozatosan eljelentéktelenedett,… Manzárd a Teraszon »

arokaso-temeto-halalaMély árokba zuhanva lelte halálát a rá hulló föld alatt Balla D. Károly költő, <<< aki saját megosztó személyiségének lett tragikus áldozata, miután elhatározta, hogy enkezűleg temeti be azt a maga ásta árkot, amely áldatlan tevékenysége nyomán kettészelte a kárpátaljai magyar irodalom eleven testét. Ezt a sebvonalat az 1990-es évek első felében kezdte ásni azzal a szándékkal, hogy mesterségesen elkülönítse a szerinte értékes irodalmi műveket a hitványaktól, a progresszív irányzatúakat a szerinte sematizmusba süppedt hagyományosoktól. Eleinte inkább csak kijelölte a fejlődés térfelét, majd sokáig csupán egyetlen ásónyom mélységű vágatokkal határolódott el a visszahúzónak mondott erőktől. Sokáig élt benne a remény, hogy a túloldalon rekedt írótársai vonzónak találják az általa választott parcellát, belátják annak előnyeit és az árkot könnyedén átlépve maguk is a modern melioráció talajára építik munkásságukat, odahagyva a túloldal hagyományokban gazdag, ám ragadós sarát. Csakhogy ennek épp az ellenkezője történt: akikkel korábban együtt kerülgette a szocreált, azok most éppen a visszamaradt cuppogásban lelték örömüket, kijelentették, hogy káros minden poszt- vagy neo- alagcsövezés, ez a sár a mi sarunk, és aki nem dagasztja híven a szülőföld tradícióit, az jobban is teszi, ha minél messzebbről figyeli az itt fogant sikereket.

Rettentő misztérium - Ligeti életművében a Le grand macabre különleges helyet foglal el. Nemcsak azzal, hogy ez az egyetlen operája (amely maga is anti-antiopera), hanem azzal is, hogy keletkezése és első bemutatója után húsz évvel lényegesen átdolgozta, illetve hogy a magyarországi bemutató is kereken húsz évet késett (1998) a stockholmi premierhez (1978) képest. Az újraíráson kívül Ligeti önállón is előadható részleteket írt az operához, ilyen a Mysteries of the Macabre címen ismert "három ária". Ez a cím művei sorában kétszer is szerepel, másodjára 1992-ben a "trombita vagy koloratúra változat zenekarral vagy kamarazenekarral" megjegyzéssel. Ezt a "vagy koloratúra" verziót adja elő elképesztő erőteljességgel Barbara Hannigan az alábbi felvételen, amely a Göteborgi Szimfonikusokkal készült 2013-ben. Lenyűgöző, ahogy kanadai szoprán énekesnő vezényel és énekel - bőr cuccban és neccharisnyában >megnézem
A komisz Ukrajna negyedszázados létezése alatt lényegében elutasította a területén élő nemzeti kisebbségek igazságát, mi több, lábbal tiporta jogaikat (lásd például a nyelvtörvények körüli hisztériákat; nem csupán a kárpátaljai magyarokról van szó, hanem például arról is, hogy a magyarokkal sorsközösségben élő ruszinokat mint nemzetiséget és nyelvüket a hivatalos Ukrajna a mai napig nem ismerte el). ...ez az ország nem nyújt állampolgárai számára sem szociális, sem egészségügyi, sem gazdasági biztonságot, nem szavatolja sem a jog előtti egyenlőségüket, sem pedig egyéni és kollektív jogaik széleskörű gyakorlásának lehetőségét. A társadalmi élet minden területét mélyen átszövő és arroganciával párosuló korrupció alapjában teszi lehetetlenné az emberi méltóság megtartását > Komisz ukrajna (Balla D. Károly)
Magyar falu a határ ukrán oldalán. A főúton mozdulatlan kamionok végeláthatatlan sora. Az út menti árokban térdig érő szemét. A ki-kiszálló sofőröket árusok veszik körbe, ételt, italt, ismeretlen eredetű portékákat kínálnak a hosszú veszteglésben elcsigázott nagytestű férfiaknak. Egy-egy kurva is végigsétál a sor mellett. Varjak keringenek a sivár táj felett. Gyereksereg futkos a kátyús utcákon, várják a havazást, a Karácsonyt. >> Szerszám és számszer
A csupakabra ravasz állat. Hogy természetét ne lehessen kiismerni, újabban álcázza magát. Legutóbb például nyelvtörvény néven hagyta el az ukrán törvényhozást. Lett is nagy riadalom körülötte, rendeztek ellene tüntetést és tiltakozást országszerte. A kárpátaljai magyarok meg csak pislogtak, hitték is, meg nem is, hogy a hatalom képes kisebbségbarát vérszívót kitenyészteni, de kételkedve fogadták az ukrán nacionalisták érvelését is, akik szerint a csupakabra olcsó kampányfogás és csupán az ország visszaoroszosítását... >>elolvasom
A legendás Cecil M. Jeopardy A magyar irodalom számára a Nyugat nemzedéke fedezte fel. Babits esszét írt költészetéről, Kosztolányi verseket, Karinthy pedig aforizmákat fordított tőle. Szívesen beszéltek róla, idéztek tőle, hivatkoztak rá. Révükön a bengáli nyelven alkotó költő egy időre a pesti szalonok kedvencévé vált. Életéről csak annyit tudtak, hogy egy Madagaszkárhoz közeli szigeten, egzotikus növények és szent állatok társaságában alkotja zseniális műveit. >>elolvasom Joepardyt
az UngParty Virtuálé új és régebbi oldalaioldalai
Fontosabb BLOGOK
BDK új BLOG (ungparty)
   Balla D. Károly napi blogja
BDK BLOG (tartalom)
   Balla D. Károly napi blogja
BDK Balládium BLOG
   Balla D. Károly irodalmi blogja
Bdk bázis Blog
   Balla D. Károly komplex blogja
Limerick aforizma, seo
   Limerik, Haiku, C-dul, bökvers, sírvers
Pszichodráma csoportos
  minimalista abszurd pszichodrámák
BDK SEO weboptimalizálás
  friss jegyzeteim ajánlói
Kárpátalja blog + nolblog
  érdekességek, információk
News: Kárpáti Vipera
   a kárpátaljai média mérges kígyója
Piréz és linképítő blog
   mert piréznek lenni jó
Virtuális notesz és seo
  jegyzetfüzet helyett, ajánlók
Virtuális felolvasó Balládium
   virtuális felolvasóhely
Tsúszó Sándor költő
   Az én betsúszásaim
Könyv Online, Szembesülés
   Könyveimről
ÍRÓI OLDALAK
Berniczky Éva   írói oldal
Balla D. Károly író  könyvek, publikációk, kritikák, iterjúk
WEBMAGAZIN, FŐKAPUK
BDK Online + seo-linképítő
   Balla D. Károly webmagazinja
Ungparty Portál - linkek
   főbejárat - beleépés a fontosabb oldalakra
Balládium weBirodalom
   Balla D. Károly irodalmi galaxisa
BDK net-seo keresőmarketing
   Irányadó oldal + LINKEK
Virtuális tetőtér - Manzárd
   Balla D. K. webnaplójának mutatója
BDK OnLine -ajánló
   egy főbejárat
Liber-All: marketing honlap
   egy épülő főbejárat
Zóna B.D.K. Seo marketing
   oldalgyűjtemény, főleg életrajzok
SEO Google optimalizálás
   SEO célú rendszer; virtuális megelőzés
SEO szakértő: Google kereső: első hely, oldal
   SEO célú rendszer; virtuális megelőzés
ARCHÍV OLDALAK
Ungparty Archívum
   a rendszer oldalai: 2000 - 2004
Virtuális Pánsíp Szalon
   a 2001-2003-as archívum
Pánsíp (seo arvisura linképítés)
   szöveghely és interakciós színtér 2004-2006

Webszolgálat, Google linképítés
   az Alkarpatraz webárium újabb és korábbi archívuma

Szigorúan Biz honlapoptimalizálás
- weboldalak Google első helyre

Google keresőszempontok - Honlapoptimalizálás és keresőmarketing

A weboldalak internetes értéke úgy növelhető, mint ahogy organikus helyezésük javítása is azon a módon lehetséges, ha alapos tartalomoptimalizálás során elérjük, hogy a honlap keresőbarát legyen, ezen túlmenően az előre kiválasztott kulcsszavak tekintetében a tartalma adekvát, koherens, konzisztens és releváns legyen. További munkára csak akkor van szükség, ha az adott keresőkifejezésre a találati oldalon (SERP) erős konkurencia mutatkozik: ez esetben kerül sor a linkprofil felépítésére, amely szöveges hiper-hivatkozásai révén támogatja a pozíciószerzést. A tevékenységét egészét keresőoptimalizálásnak (SEO) nevezzük, e munkának ma már szerves részét képezi a tartalommarkering és a közösségi marketing. 2018: Teresz beépítés és télikert gyártás. Budapest HP notebook szerviz: Lenovo laptop javítás, Asus akku töltő. Google első oldal, organikus helyezés javítás

Honlapoptimalizáció - Weblap a Google első oldalán - Seo szakértő
seo google kereső honlapoptimalizálás
Legális keresőmarketing eljárások - kreatív linképítés - organikus keresőoptimalizálás

Honlapoptimalizálás és Keresőmarketing - Seo-blogok, Googleoptimalizált weboldalak
Fontosabb Seo-blogok - keresőmarketing és tartalom marketing projektumok optimalizált weboldalai

 

© BDK - irodalom és honlapoptimalizálás

Balla D. Károly

 

Eredetileg a pszichodráma nem irodalmi műfaj, hanem pszichoterápiás módszer. Új irodalmi projektumom - és blogom - keretében a fogalmat újraértelmezve kísérlem meg az abszurd pszichodráma műfajának a megteremtését, úgy is mint hatásos traumaterápiás eszközt.

De vegyük sorra a fogalmakat.A pszichotrauma (pszichés vagy pszichikus trauma) az emberre ható, külső vagy belső eredetű pszichés túlhatások (sokk, stressz, tartós frusztráció) nyomán kialakuló lelki sérülés. A trauma túlterheli a normális szabályzó működéseket, és így a személyiségre jellemző összetartottság elvész, regresszió jelentkezhet, valamint kóros pszichés jelenségek alakulnak ki. A traumás állapotra jellemző a disszociatív hárítás, melynek során a tudat, a memória és az identitás, valamint a környezet észlelésének korábbi integrált funkciói bomlanak fel.A traumaterápia (a pszichoterápia részeként) legelső sorban a fent leírt jelenség, a pszichés trauma hatásainak enyhítését, kezelését, lehetőség szerint megszüntetését célozza a legkülönfélébb módszerekkel, illetve foglalkozik a trauma megelőzésével és/vagy azzal, hogy a pácienst felkészítse egy várhatóan kialakuló stresszes helyzetek és frusztrációk könnyebb átvészelésére.A pszichodráma nem egyéb, mint a pszichoterápiás kezelés gyakorlatában mintegy nyolcvan esztendeje megjelent akcióelvű, cselekvésközpontú, tüneti- és feltáró jellegű csoport-terápiás módszer, melyet eredetileg Jacob Levi Moreno a múlt század első felében dolgozott ki, és Mérei Ferenc honosított meg Magyarországon az 1970--es évek elején.Az abszurd irodalmi pszichodráma a fentiek figyelembevételével teremtett irodalmi műfaj, amelynek szerves részét képezi a törzsszövegek terápiás alkalmazásának leírása is.

blog: Abszurd - kognitív pszichodráma irodalom

bdk könyvei

Statisztika: Google Analytics

seo-net kereső optimalizálás és marketing || Honlap-seo-kulcsszó-net | Google kereső optimalizálás | Keresőmarketing és honlap optimalizálás, első hely

Kettenklub - Berniczky Éva és Balla D. Károly írásai

UngBereg Kettenklub: Berniczky és BDK ajánló oldala: novella, vers, publicisztika - irodalom és közélet. Kárpátalja, Ungvár: egy íróházaspár írásai. Kortárs irodalom, magyar irodalom, szépirodalom, széppróza, költészet, kárpátaljai magyar irodalom, határon túli magyar irodalom. Berniczky, BDK, könyv, napló, blog, publikáció, online irodalom, kárpátaljai magyarok, novellairodalom, verseskönyv, ungvári író, kárpátaljai írók, UngParty, UngBereg, Manzárd, Vár utca, Balláék. | Elbeszélés, tárca, versek, publicisztikai írások- napló, jegyzetek, feljegyzések, önvallomások, személyes hang és közéleti irodalom. Új írások, életrajz, blogolás, elérhetőség, könyvek, blogbejegyzések. A kárpátaljai Ungváron élő íróházaspár internetes jelenléte - online webirodalom |•| + Linképítés, keresőoptimalizálás: weboldal Google-pozíciójának javítása a komlex honlapoptimalizálás és kreatív linképítés módszerével. Google-SEO = kulcsszavas keresőoptimalizálás a Google kereső szempontjai szerint. Arvisura: a tartalmi alapú linképítés egyéni módszere, amely szövegösszefüggésekre és tartalmi megfeleltetésekre alapul. bdk-seo

Szakértői Google keresőmarketing honlap 2018

Kárpátalján télikert építés + Laptop akku töltő

terasz beépítés télikertnekTeraszbeépítés. Karibi déli növények elhelyezése és a lakás zöld energia felhasználásának javítása üveg tetőzet alatt: Terasz beépítés Budapest. Télikert és üvegház építés révén biztosítható a természet közelsége minden évszakban egy kerti terasz beépítésével, ahol a szobanövények áttelelhetnek. Erkélybeépítés:

Alkatrész szerviz Budapest: Asus, Acer, Lenovo

Notebook akkumulátor töltők. A Dell vagy más típusú hordozható számítógépek mobilitását autonóm működésük üzemideje határozzá meg. Ez a mutató nagyban függ a belső áramforrás, a laptop akkutelep minőségétől és attól is, hogy a töltés megfelelően történt-e. Fontos, hogy a notebook márkájának és paramétereinek megfeleljen az adapter: Laptop akkumulátor töltő vásárlása Budapesten.

A számítógép szerviz a télikertgyártás és építés budapesti vállalkozását támogatja hangos könyvek és google első helyre került weboldalak optimalizálásával. Okostelefonok és Növények elhelyezése üvegházban. Alkatrész csere és teljeskörű szerviz Budapesten:

Agorafóbia és Pánikbetegség

Fóbiás panaszok esetén felmerülhet a pánikbetegség gyanúja. A kórisme felállítása nem ütközik nehézségbe, lévén a tünetek tipikusak és szignifikánsak. Ami probkémát okozhat: annak megállapítása, hogy a betegség tisztán pszichés jellegű-e avagy vannak szerveri okai (pl. paizsmirigy-túltengés), illetve nem kombinálódik-e más metegségekkel (depresszió, skizofránia; alkoholizmus, drogfüggőség). Amennyiben megállapítható, hogy a szorongásos tünetek kognitív jellegűek, nincs szükség gyógyszeres kezelésre: mind a könnyű neurotikus pánikbetegség, mind a súlyos agorafóbia jól gyógyítható viselkedésterápiai gyakorlatokkal, amelyeket esetenként a pánikroham fellépésének a helyszínén kívánatos gyakorlolni. Forduljon segítségért pszichoterapeuta szakemberhez:

  • fóbiás panaszok gyógykezelése - ez a keresőmarketing tuning megszűnt

Aktuális weboptimalizálás

Kellemes idő és laptop töltés minden évszakban egy beépített teraszon. Gyilkosság a télikertben és más történetek. Üveg tetőzet és tolóajtók mögött citruszfélék és pálmák alatt burjánzik a virtuális szerver, mint kreatív szövegírás esetén a mondatok.


Laptop-szerviz Budapest

Számítástechnikai alkatrész szaküzlet és szerviz. Laptop kijelző csere, akkumulátor töltők, videókártyák , SSD tárhely bővítés

Egy író házaspár Ungváron

Berniczky Éva és Balla D. Károly weboldala. Ajánló honlap

UngBereg Kettenklub: Berniczky és BDK. A weblap az UngParty virtuálé része. Ajánló weboldal a szerzőpár írásaival: irodalom, novella, vers, publicisztika. Ungvár városában egy kárpátaljai író házaspár jelenléte az interneten. Tartalom marketing stratégia - honlap optimalizálás. Berniczky Éva novellái, Balla D. könyv - regény - irodalom, kárpátalja magyar irodalma, posztmodern novella, avantgárd vers, Ungvár városa, organikus linképítés, honlap optimalizálás Google kereséshez by bdk, Google első hely, tartalommarketing

Tartalommarketing - Keresőmarketing

Első helyen Balla D. Károly aforizmái: élet, halál, barátság

A jelen weboldal google-seo keresőoptimalizálás alatt áll és részt vesz a kárpáti arvisura linképítő programban, amely a laptop kijelző csere és a terasz beépítés budapesti lehetőségeire, a világ ablakok energiatakarékos voltará hívja fel a figyelmet, továbbá pedig népszírűsíti a hangoskönyvek és a szabad sajtó megjelenését és a laptop-szervizben. A télikerti nyílászárók az irodalmi önkifejezés magas seo-szintjét optimalizálják. Berniczky Éva + BDK, könyv, irodalom, kárpátalja, novella, vers, Ungvár, UngParty Manzárd Terasz, UngBereg -Kárpátalja. Linképítés, keresőoptimalizálás, ajtó - ablak: télikert építés budapest, seo szakértő, tartalommarketing. Honlap SEO: Google első hely

Infrapaneles fűtés - sötétsugárzó infrafűtés

linkmarketing célú weboldalak - tartalommarketing