Ez a weboldal a manzárd kulcsszóval az első 10 Google-találat között szerepel. Ön is így talált rá! - Ha a témával kapcsolatos hirdetést vagy a saját honlapjára mutató linket szeretne elhelyezni oldalamon, keressen > levélben < vagy küldjön > üzenetet
Mi a manzárd?
A manzárd tört síkú nyeregtető, amely meredek emelkedés után lapos dölésre vált. A kezdeti emelkedés 45 foknál nagyobb (70-80°), a csúcsrész dőlésszöge 10-30 fokos. > részletesebben
manzárdtető - manzárd
Honnan ered
a jelentése?
A manzárd elnevezés François Mansart francia építész és unokaöccse, Jules Hardouin-Mansart nevéből ered, akik a 17. sz-ban népszerűvé tették a már előttük felfedezett tetőtípust.
manzárd szoba

UngParty Manzárd - Balla D. Károly ajánlója

Nem sokat kockáztatok. Nem vagyok hazardőr, csak a függetlenségét féltékenyen őrző manzárdőr - Egy manzárdőr feljegyzéseiből - A BDK BLOG és más webhelyek újabb közleményiből. Az oldal az UngParty Virtuálé része | szerző: Balla D. Károly

BDK újabb naplójegyzetei - vízválasztó?

Az írás az Opus Online részére készült.

Balla D. Károj

Közelebb kerültem a Holdhoz

Utas és holdvilág - hangoskönyvFriss-ropogós bennfentes információ: készül az Utas és holdvilág első ukrán fordítása, kiadása. Ezt onnan tudom, hogy egy Kijev székhejű országos könyvkiadó ungvári részlegének az igazgatója Évát kérte meg az elkészült próbafordítás lektorálására. A Vinnyicában élő, magyar nevű, de ukrán ajkú fiatal interpretátor, egyaránt otthonosan mozogva mindkét nyelvben, tökéletesen adta vissza Szerb Antal szövegének nemcsak a jelentését, hanem hangulatát, ízét-zamatát is – állapította meg Éva, így lelkesen ajánlotta kiadásra a Подорожній і місячне сяйво című regényt. Szerb Antal: Utas és holdvilág – hangoskönyv - Kulka János

A vízválasztó nem a magyarországi / határon túli között húzódik, hanem a jó író / rossz író és az értékes, jelentős mű / értéktelen, jelentéktelen mű között.

Hol húzódik a vízválasztó?

Gyors egymásutánban két megkeresés. Az első egy online orgánumtól: hosszabb projekt keretében veszik sorra a határon túli magyar irodalmakat, interjúkat készítenek az adott régióban élőkkel, művek, elemzések jelennek meg. A sorozat most ér el hozzánk. Adnék-e tanácsot, megírnám-e a bevezetőt? Szelíd hárítás, szabadkozás. Az igazi indokaimat bölcsen elhallgatom, inkább visszavonultságomra hivatkozom – és ajánlok magam hejett 2 alkalmasabb fiatalt: ők üzemszerűen épp ezzel foglalkoznak. Annyit azért elejtek, hogy kritikust, irodalomtörténészt inkább tudok ajánlani, mint szépírót, de nem részletezem. Nem feszegeti felkérőm sem, megköszöni az ajánlást és a mailcímeket.

A második eset kicsit sújosabb. Először is azért, mert jó baráttól, nagyra becsült szerkesztő és irodalomtörténész kollégától, két könyvem kiadójától érkezik – eleve kínosabb a lemondás. Másodszor azért sújosabb az eset, mert nem a régiókat végigjáró sorozatról és nem online publikációról, hanem egy konferenciára készülő (valamejest reprezentatívnak szánt) könyvről van szó, amejben a határon túli régiók + a diaszpórák magyar irodalma kapna bemutatást területenként cirka egyívnyi tanulmányok és a művekből szemezgető miniantológia keretében.

A fejezetek az általános bevezető és egy áttekintő tanulmány után (a felkért tanulmányírók neve szerinti ábécé-sorrendben – de a neveket kihagytam -) a következőket tárgyalják: Kárpátalja, Szlovénia, Vajdaság, Horvátország, Nyugat-Európa, Ausztrália, Amerika, Skandinávia, Felvidék, Dél-Európa, Erdély. Ezen már önmagában is fenn lehet akadni, mert ha – mint a felkérésben szerepel – max. 40.000 karakteres tanulmányokat várnak, az valami irgalmatlan aránytalansághoz fog vezetni, a hatalmas irodalmi múlttal rendelkező Erdély esetében ez áttekintő vázlatra is kevés, ha viszont Erdély kb. 16 könyvoldalt kap, akkor Ausztrália vagy Horváthország legfeljebb egy lábjegyzetet érdemel, Kárpátalja meg egy hosszabbacska bekezdést. De ha a roppant gazdag múltú és jelenű, jelentős szerzők és nagy művek százait sorakoztató régió mondjuk 100 oldalt kapna, akkor sem érdemel a fentebb felsoroltak többsége külön fejezetet. Ez óhatatlanul azzal fog járni, hogy míg a nagyobb irodalmak esetében jelentős alkotók, művek, műhejek kimaradnak vagy alig kapnak említést, addig más régióknál a vékonyka felhozatalt erősen fel kell tupírozni.

Ennél is komojabb aggájom amiatt támadt, hogy lehet-e, érdemes-e a nem-magyarországi magyar irodalmat újra és újra elkülöníteni, egyszersmind az egészet egy kalap alá venni.

Erről ezeket írtam válaszlevelemben:

A határon túliság létezik, de hamis értéktöbblet képzetével párosul

Miközben akár üdvözölhetném is a kezdeményezést (mert magam is úgy gondolom, a határon túli magyar közösségek irodalmával, kultúrájával, nyelvhasználatával foglalkozni szükséges), aközben jeleznem kell, hogy ezeknek az irodalmaknak az elkülönített kezelése számomra mindig problematikus, mert szeretném hinni, hogy literatúránk egységes akkor is, ha területileg tagolt és ez a tagoltság okoz is különbségeket. Én, bevallom, jobban kedvelnék ojan tanulmányköteteket, amejek például műnemeket, műfajokat, stílusokat vagy korszakokat tárgyalnak, és mondjuk a szonettről vagy a posztmodernről szólva azon természetességükben szerepelnek benne a határon túli és diaszpórában élő szonettköltők vagy posztmodern írók. Vagy a magyar gyermekirodalomról szólva legyen természetes, hogy a magyarországiakkal azonos hangsúj esik délvidéki szerzőkre vagy a beregszászi meseírókra. Ezt én egészségesebb megközelítésnek gondolom, semmint hogy ehejett külön – és egy kalap alatt – foglalkozzunk a nem-magyarországi irodalmakkal. A területi tagolást és annak sajátosságait ismerni természetesen szükséges, de énszerintem a fojton ismétlődő külön-tárgyalás hejett hasznosabb lenne, ha kultúránk integráns ágainak tekintve a régiókban születő műveket, ezek megfelelő figyelmet kapnának akár korszakok, akár műfajok, iskolák stb. szerinti tárgyalásokban. Inkább szülessen könyv a történelmi drámáról és abban egyformán jusson saját fejezet Németh Lászlónak és Székely Jánosnak, inkább szülessen könyv a magyar avantgárdról és abban Tolnai Ottó ne kapjon kevesebb figyelmet, mint Petőcz András; stb. Igenis nagyon kell ismerni/figyelni a határon túli magyar irodalmakat és irodalmárokat – viszont egyáltalán nem biztos, hogy rájuk figyelve külön kell tárgyalni őket. Illetve, hogy tovább sarkítsam, ha egy-egy régió (Erdély, Felvidék…) irodalmának a számbavételét még külön-külön indokoltnak is gondolom a közös társadalmi meghatározottság okán, ám az valahogy számomra igen visszás, hogy például a skandinávia, ausztrália és székejföldi irodalmárok csupáncsak azon az alapon kerüljenek egy kalapba, hogy Mo határain túl élnek. Ezen az alapon számba lehetne venni, ad abszurdum, a 40-es cipőméretű vagy kopasz írókat is.

Később még hozzátettem:

A határon túliság persze létezik, és érdemes a figyelemre a minőségi irodalmat művelő író, de én ma már nem tudom elfogadni, hogy ez besorolási, megkülönböztető szempont legyen, leginkább azért nem, mert egy hamis értéktöbblet képzetével párosul (például azt gondolom, hogy ez mentsvár lett a kárpátaljai írók számára, és ha nem működne a kisebbségieket pátyolgató elnéző magatartás, nem alakulna ki ennyi torzulás, hamis kép és hamis önkép). Kányádi, Szilágyi, Tőzsér, Grendel, Tolnai stb. nem szorul eredetigazolásra és teljesen méltatlan elkülöníteni őket Weörestől, Spirótól, Csoóritól, Esterházytól, Parti Nagytól. És persze fordítva is ugyanijen méltatlan.

A teljes íráshoz:

Érdekel-e még a kárpátaljai magyar irodalom?

Megjelent Berniczky Éva Szerencsegyökér c. könyve - válogatott és új novellák

Berniczky: Szerencsegyökér

Elhagyták a nyomdát Éva új könyvének első példányai. Az ungvári Kárpáti Kiadó gondozásában megjelent kötet válogatott és új novellákat tartalmaz, több mint 20 év írói termését összegzi: a legkorábbi 1997-es (Kulcs a Schmoll testvéreknél), a legújabb 2018-as (Leszek a mitfárered) keletkezésű. Az egyetlen bánatunk az, hogy a könyv nem kerül kereskedelmi forgalomba sem Kárpátalján, sem másutt: ez egy ijen állami dotációs kiadói konstrukció. A könyv példányainak sorsát Kárpátalja kormányzójának (!) az egyes könyvekre lebontott utasítása határozza meg, ennek megfelelő számban a könyveknek közintézményekbe és szervezetekhez kell kerülniük (így például Éva könyvéből egyebek mellett a megyei könyvtár 170, az ungvári egyetem könyvtára 10, az írószövetség heji szervezete 80 példányt kap…). A kedvezményezettek szempontjából ez persze örvendetes, ám a mezei olvasóval mégis ki van tolva: saját példányt nem szerezhet belőle.

Hogy Éva rajongóinak csillapíthatatlan vágyát valamejest kielégítsük, a novellák egyesével felkerülnek majd írói oldalára, ahol egyelőre még csak a tartalomjegyzék és más járulékos szövegek érhetők el. Katt: Berniczky Éva: Szerencsegyökér – Új könyv

Elsőként jelent meg, de voltaképp másodikként írtam. Igaz, az elsőn a korábbi készre írás után még sokat dolgoztam, végleges formáját jóval később, 2002-ben nyerte el, mint az elsőként megjelent.

20 éve jelent meg első regényem - persziflázs vagy posztmodern trükkregény?

élted volt regényeImmáron 20 esztendeje, 1998-ban jelent meg első regényem. Pontosabban: elsőként ugyan az Élted volt regénye került napvilágra, de a Szembesülés már 1996-ban készen volt és kiadásra várt a Belvárosi Könyvkiadónál (mivel pájázati támogatás hiányában sem itt, sem későbbi próbálkozással a Tevannál nem adták ki, 2002-ben alaposan átdolgoztam, így került a Pro Pannoniához, ahol aztán 2005-ben jelent meg). Erről részletesebben itt: Balla D. Károj első regénye.

Ahogy másik blogomban nemrégiben beszámoltam róla, az Élted volt regénye  képezte eddig számomra a legnagyobb alkotói élményt, örömöt. Fojamatos és lendületes munkával voltaképp egy hosszú tél alatt  írtam meg, 1996 végén kezdtem és 1997 tavaszára készen is lettem vele.

“Örömszöveget írtam, tobzódtak bennem az ötletek, fordulatok, ömlöttek a mondatok. Az építkezés nagyrészt teljesen spontán módon történt: egyik ötlet hozta a másikat, egyik megoldás vetette fel a következő megoldatlanságot. Egy nagy szövegrejtvénybe ágyazódik a voltaképpeni fő cselekmény, amejnek legfőbb funkciója, hogy kitöltse a keresztrejtvény üresen maradt kockáit.”

Mivel most 20 éves késleltetéssel újra közreadom akkori naplójegyzeteimet, ebből elég pontosan reprodukálhatók a kiadásához kapcsolódó történések >> tovább >> 20 éve jelent meg az Élted volt regénye

A botcsinálta kárpátaljai szerkesztők megbotránkoztak saját hibáikon

Valóban én vagyok a legaktívabb posztumusz szerző.

Eddig azt hittem, a kárpátaljai magyar irodalom és könyvkiadás berkeiben lovag vitéz doktor Dupka György elnök igazgató a legnagyobb szélhámos. De most riválisai akadtak.

Történt, hogy egy ismeretlen könyvtáros megkeresett a Facebookon azzal, hogy ismét elhunytam. Mégpedig a Kárpát-medencei magyar irodalom 1920-tól az ezredfordulóig. Irodalomtörténeti kézikönyv és szöveggyűjtemény című, közel 800 oldalas kiadvány szerint. (Szerk. Takaró Mihály, kiadó: Méry Ratio, 2017.).  Halálom tényét a tartalomjegyzékről készített másolattal igazolta. Engem cseppet sem döbbentett meg elhalálozási dátumom (2012),  kicsit még kuncogtam is – ugye tudjuk, miért -, annál sérelmesebbnek találtam, hogy munkáimból egy nem jelentéktelen merítést megkérdezésem és hozzájárulásom nélkül jelentettek meg a kötetben. Ez a szerzői jogok megsértése, ami önmagában is elegendő lenne a háborgásra, ennél jobban csak a szerkesztő személye zavart. Takaró Mihály szemléletéről most ne essék sok szó, de annyi bizonyos, hogy számomra nem nagy dicsőség olyan valakinek a válogatásában szerepelni, aki a Nyugatot is lehazudná a magyar irodalom egéről és Adyval, Kosztolányival, Babitscsal szemben Tormay Cecilt és lapját tartja meghatározó jelentőségűnek.

Ezen azonban igyekeztem túltenni magamat és csak a szerzői jogaim csorbítására koncentrálva kezdtem gondolkozni, mitévő legyek. Ésszerű megoldásnak tűnt, hogy magyarázatot, esetleg jogorvoslatot a könyv kiadójától reméljek. Honlapjukat meg is találtam a neten: – Méry Ratio -, és az üzenetküldő funkció kínálta lehetőséggel élve beküldtem pár sort. Mivel e-mail-cím is szerepelt a weblapon, levélformában is megismételtem üzenetem. Miután 36 órán belül nem jött válasz,  újra megismételtem ugyanazt a szöveget. Így festett:

Tiltakozás szerzői jog megsértése miatt

Pirézségem története

bdk pirézA piréz szó értelmezési tartománya eléggé széles. A közbeszédben a leggyakrabban alighanem  egyfajta eufemizmusként használják: ilyenkor a cigány és zsidó helyett szerepel, még ám leginkább elítélő, ironikus felhanggal, és a jelentésébe valamilyen negatív jelző is belesűrösödik, lényegében az értelme ilyesmi: „büdös cigány”, „idegenszívű zsidó”. Előfordulhat enyhébb változat is, amikor tisztán rasszista és antiszemita tartalom nem feltétlenül társul hozzá, inkább csak lekezelés, „jópofizás”, összekacsintás a hallgatósággal/olvasókkal: ugye tudod, kikre gondolok. Létezik az eredeti kontextushoz közelebbi, ugyancsak negatív értelmű használat is, amikor a pirézek „gyanús, idegen népség” jelentésben kerülnek szóba. Nem csodálkoznék, ha akadna, aki 2016-ban a migránsokat nevezné így.

>> Tárki-interjú az első pirézzel

 

>> kapcsolat - üzenet küldése

Balla D. Károly: életrajz + elérhetőség

balla d. károj *

lélektest télen, éjszaka

fedetlen testtel jár a lélek éjszaka
és égbe hangzik hóba ásott jajszava
akárha lakna tágas messzi északon
hol gyilkos indulat ragadja üstökön

hogy sebzett őz nyomát kövesse vérszagon
s míg izzadt inge csüng a téli füstökön
akár a cinterembe űzött hűs ködök
fedetlen teste gőzölög és füstölög

és dől a füst a mennybe nyílt tetőkön át
halomba döntve lágy viszonyt, kemény arányt
száz isten szívja így a házak füstjeit
korommal felkent gyilkos téli éjjelen

ezért oj üszkös szüzek szép erénye itt
és nincsen vád és nincs ravaszdi védelem
mert minden bűn előre tervelt, készakart
ahogy a sújos füst is mindent eltakart

hogy bőrét mentve mentse vész a kárt
és őrületbe fúljon minden értelem
amej a bűnre olvasott feloldozást
alantas vétke mért is volna jobb vagy más

ha pőre testtel jár a lélek éjfelen
és égre hangzik hóba ásott jajszava
de érik már a hajnal, kapzsi mostoha
hogy bűnöd elveszejtse mindig, most, soha

* A szerző újabb írásaiban nem használ elipszilont és nevét is pontos j-vel írja

• főbejáratok:

bdk piréz

így lettem
> az első piréz

Tárki kutatás 2007-2017

bdk posztumusz

így lettem posztumusz író:

> elhunyt Balla D. Károly

Nem készültem írónak: gyerekként és ifjúkoromban a természettudományok érdekeltek, egyetemi tanulmányaimat is ez irányban kezdtem, mert a családi példa inkább taszított, mint vonzott, és 22 éves koromig ki is tartottam a fizikusi pálya mellett. Az irodalom gravitációja azonban erősebbnek bizonyult, s mára kitölti-meghatározza életemet.

Azzal hízelgek magamnak, hogy író vagyok, és ezen minden jelző (határon túli, kisebbségi, kárpátaljai) csak szűkítene, rontana. Szeretném hinni, hogy amit csinálok, az nem szorul semmilyen eredetigazolásra. Ezt megírtam a Literának is.

 

seo honlapoptimalizálás - keresőmarketing

seo honlap google

Google keresőoptimalizálás

Weboldalak Google első oldalára juttatása white hut online kereső marketing eljárásokkal, egyéni stratégiák szerint. SEO-módszerek, optimalizációs eljrások.

Az első keresőoptimalizáló verseny ("Pillangószív") nyertesének felújított honlapja: Bognár Stúdió:

Az alábbi honlapok a címükkel azonos keresőkifejezéssel a találati lista első helyén szerepelnek, a zárójelben megadott kulcsszóval pedig benne vannak az első 10-ben

Hogy érhető el az első helyezés, első Google találat?

Kurrens kulcsszavakra nézve (mint például az autóbérlés, a laptopszerviz vagy a télikertépítés) a TOP1 helyezéshez közeledve egyre erősebb oldalakat találunk, nem is kell alaposabb vizsgálatot folytatni, azonnal látszik, hogy a honlap tulajdonosa igen komolyan veszi a keresőszempontok betartását. Szinte bizonyos, hogy az első organikus találatra kattintva olyan weboldal nyílik meg, amelynek:

 • gazdag és informatív a tartalma, tartalmaz részletes leírásokat
 • a szövegtartalom egyedi fogalmazású, nem másolt – és bőséges
 • látunk képeket, ábrákat, grafikonokat, találunk számadatokat, neveket
 • a rendszer több aloldalból áll, ezek tovább részletezik a website témáját, tárgyát
 • a honlapba tematikus blogot integráltak, s ez rendszeresen frissül
 • a webhely módot ad kapcsolatfelvételre, pontosan tudni, ki a tulajdonosa
 • a webhely kialakítása nemcsak keresőbarát, hanem mobilbarát is

Ahhoz már alaposabb vizsgálat és némi szakmai ismeret szükséges, hogy meglássuk az élpozíciót szerzett weblap további erényeit, többek között ezeket:

 • a szájton megvalósul a kulcsszavak megfelelő reprezentációja, nevezetesen az alábbi honlapelemek tartalmilag relevánsak arra/azokra a kulcsszavakra nézve, amelyekkel a honlap TOP helyezéseket szerzett:
  • a webhely domain neve
  • címe (‘title’)
  • az aloldalak elérési címe (‘URL’)
  • az oldalak leírása (‘description’)
  • a képek attribútumai (alt, title)
  • a linkek attripútumai
  • a használt headline címek (h1-h6)
 • a honlap regisztrálást nyert a Google Analytics statisztikai rendszerbe és a Search Console webmestereszközökbe
 • a weboldal erős és nagy linkprofillal rendelkezik, amely tartalmilag releváns, nagy értékű weboldalakon elhelyezett hivatkozások hálózatából áll
 • a honlaphoz Facebook-oldal, G+ profil, Twitter-oldal stb. tartozik

A felsorolt kritériumok többségét magán a weboldalon kell/lehet érvényesíteni, ezt tartalomoptimalizálással, a formai elemek, szerkezet keresőbaráttá tételével lehet elérni. Az optimalizációs munkának ezt a részét on-site tevékenységnek tekintjük. Az utolsó 2 helyen említett feltételek azonban már a honlapon kívül, a külső webtérben érvényesülnek.


Balla D. Károj legutóbbi könyvei:

utolsó futamok

szerver hoszting

tejmozi könyv

laptop szerviz

magyar billenytűzet

ungvár - ezredforduló

szembesülés regény - balla d. károly

BDK könyvei

 

PR-cikkek megjelentetése

PR-cikk írás és elhelyezés ára

Az ajánlott weboldalon megtudható, mi a prémium linképítés ára optimalizált píár szövegek publikálásával. A módszer hatékony eljárás az organikus Google-helyezések javításában. A PR-cikk írás és elhelyezés legális.

 

Keresőmarketing és honlapoptimalizálás

A Google cég meghatározó szereplőjévé vált az internetes keresések piacának. Webtartalom felkutatása ma már elképzelhetetlen ennek a programnak a használata nélkül. Mivel mindenki épp ennek segítségével igyekszik számára szükséges információt, szolgáltatást vagy megvásárolható terméket találni, így roppant nagy lett a jelentősége annak, hogy egy adott weboldal hol helyezkedik el az organikus Google-találatok ragsorában. Az első oldalra kerülés vagy az első hely megszerzése nagy piaci előnyt biztosít a honlap tulajdonosa számára. Ilyen pozíciót tartalmi alapú honlapoptimalizálással és keresőmarketing eljárások alkalmazásával lehet elérni.

Aktuális optimalizációs projektumok - illetve a Google honlapoptimalizálás kérdéseivel foglalkozó néhány oldalam, blogom bemutatása és az oda vezető hivatkozások.

Arvisura webakció - linképítés, releváns kontextus

A linképítő Arvisura-projekt a tartalmi alapú keresőoptimalizálás szempontjainak megfelelő, saját webrendszerre épülő, egyénileg kidolgozott eljárás 2013 őszén kezdett munkamenete, amely annak idején mindenekelőtt a budapesti autókölcsönzés fellendítését és a műanyag ablak árak pozícionálását tűzte ki céljául, továbbá a betonvágás és falfúrás, illetve az ipari gyűjtőkéményen és más nyílászáró szerkezeten végrehajtandó zárcsere lehetőségeit vette számba. Később a magyar őstörténeti mítosz hamis voltát a Google-listákon leleplező webakció kulcsszavaként kapott támogató hivatkozásokat.

ungparty manzard

Balla D. Károly nevéhez folyóiratok és kiadói műhelyek alapítása kötődik. 1989-ben hívta életre a Hatodik Síp c. periodikát, a magyar irodalom kárpátaljai fóruma alcímmel, ennek 1993-ig volt a főszerkesztője (a lapot a budapesti Mandátum adta ki). 1993-ban új folyóiratot indított Pánsíp néven, amely családi magazinnak indult, majd szintén irodalmi orgánummá vált. 2000-ig évi 3-5 számmal jelentkezett, UngBereg Almanach néven később éves antológia váltotta fel. 2000-ben a periodika Netpánsíp néven felköltözött az internetre és négy évfolyamot megélve digitális iratfolyamként működött. Eközben a korábban Pánsíp Irodalmi Szalon is virtualizálódott és a weben zajlottak az eseményei (könyvbemutatók, konferencia, interjúsorozat). A Pánsíp-Szalon oldaláról indulva az akkor épült webrendszer jól bejárható.

1991-ben alapította meg BDK a II. világháború utáni Kárpátalja első magánkiadóját, amely 4-5 évnyi műlödés után jogutód nélkül megszűnt, majd 1995-ben életre hívta az UngBereg Irodalmi és művelődési Alapítványt, amely egyebek mellett könyvkiadással is foglalkozott.

 

PR-cikk írás és elhelyezés

témák, meghatározások:

Manzárd: tetőtérben kialakított szoba vagy lakás, ill. tört nyeregtető.

Manzárdszoba, padlásszoba, manzárdtető. UngParty Manzárd: virtuális irodalmi tetőtér.

Balla D. Károly. Kárpátaljai magyar irodalom

irodalom, bdk blog, ungbereg manzárd, Kárpátalja, Ungvár, honlap googleoptimalizálás, seo, weboldal, terasz, elipszilon, weblap, tetőtér, magyar, pr cikk ára.

BDK Manzárd: virtuális tetőtér. Mi a manzárd? BDK UngParty. PR-cikk megjelenés ára

© Balla D. Károly | írásokat ajánló társoldal az UngBereg keretében: berniczky+bdk

 

 

UngParty Manzárd - Balla D. Károly blogajánló weboldala - virtuális tetőtér

Balla D. Károly posztumusz piréz író (újabban földszinti) Manzárdja. Blog és weboldal ajánló, bemutató szövegek, linkek - webakciók. Seo Google Honlapoptimalizálás és Keresőmarketing - Weboldal Google-pozíciójának javítása Linképítés és keresőoptimalizálás legaláis módszereivel. BDK, Balla D. Károly - Károj - irodalom, blog, ungparty manzárd, volt blogarchívum, Kárpátalja, Ungvár, Ukrajna, kárpátaljai magyar irodalom, honlapoptimalizálás, google első hely, keresőoptimalizálás, honlap seo, weboldal, linképítés, pánikbetegség, télikert építés Budapesten, arvisura, pirézek, optimalizálás, weblap, határon túli magyar csupakabra, tetőtér, építészet, manzard, ungbereg, ungparty, pánsíp, laptop szerviz, elipszilon, virtuálé, arvisura, weblap, télikert gyártás, manzárd tetőtér, tömeges sms kampány

A jelen weboldal a manzárd keresőszóval indított internetes keresések első 10 találata közt szerepel! - link építés. Seo Google Honlapoptimalizálás

A 'manzárd' jelentése

Mi a manzárd?
A manzárd beépített tetőtérben kialakított szoba vagy lakás. Tetőtérbeépítés
Mi az a manzárd?
A lakás tetőteri része
Mi a manzárdtető?
Olyan nyeregtető, amely meredek dőlésszög után laposabbra vált, így a padlástér jól beépíthatő

Szigorú építészeti értelemben nem minden beépített tetőtér manzárd. Szakmai leírás szerint a manzárd egy tetőtípus, melyet törött tetőnek is neveznek. Definíció szerint a manzárd olyan tört síkú nyeregtető, amely fölfelé 45 foknál nagyobb (általában 70-80 fokos) dőlésszög után lapos, 10-20 százalékos dőlésre vált, így a hagyományos tetőtérnél sokkal nagyobb teret hoz létre a padláson. A manzárdtető lényege a külső megjelenésen túl, hogy a meredekebb tetősíkot egy alacsony hajlásszögű tető követi. Azért tervezik ilyen osszetett alakzatúra, hogy könnyebb legyen a tetőtérben szobát, lakást, lakható életteret kialakítani. A manzárd tehát olyan lakás, illetve lakrész, amely az ilyen tetőszerkezet alatt a padlástérben helyezkedik el.

A fogalom a XVII. századi Franciaországból ered, ott is a speciális alakú törött tetőnek volt a neve. A manzárdtetőt úgy tervezték és úgy építették meg, hogy megkönnyítse a tető alatti tér lakássá történő alakítását A Wikipédiából tudhatni, hogy az elnevezés François Mansart (1598-1666) francia építész és unokaöccse, Jules Hardouin-Mansart (1646-1708) nevéből ered, de nem ők a manzárd feltalálói. Már száz évvel előttük a Louvre építésze, Pierre Lescot megvalósította ezt a helytakarékos ötletet. Az viszont igaz, hogy a két Mansart tette népszerűvé a korabeli Párizsban ezt a technikát. Később az elnevezés megjelent Angliában és Németországban is, először a tető, majd a lakás megnevezésére. Később a név a szegénység és nyomor szinonimája lett, például az 1920-as években Németországban manzárdkávénak (Mansardenkaffee) nevezték az olcsó kávépótlékot. Érdekesség, hogy Szlovákiában manzárdnak nevezik a stúdiólakást.

Ungváron (Kárpátalja, Ukrajna) a város történelmi várnegyedében a Vár u. 8. alatti családi ház tetőtéri szobájában alkotott több mint tíz esztendőn át Balla D. Károly, aki a manzárd-helyzetet szimbólummá emelte egy szójáték segítségével: Nem sokat kockáztatok. Nem vagyok hazardőr, csak a függetlenségét féltékenyen őrző manzárdőr. 2002-től kezdte írni az Egy manzárdőr feljegyzései c. napjóját, a címet később a korábban írtakra is kiterjesztette. A naplójegyzetek könyvalakban is megjelentek.

Balla D. Károj elipszilon nélkül. content marketing: a manzárt a tetőtérben kialakított szoba, lakrész vagy komplett vagy lakás, ill. tört síkot alkotó nyereg tető. Manzárdszoba, padlásszoba, mindig beázó manzárdtető az Ung partján: virtuális irodalmi tetőtér szalon Balla D. Károly vezetésével. Blog és weboldal ajánló honlap. Szöveg tartalom marketing: laptop szerviz Budapest és Dell notebook akku. Ungvár, Kárpátalja, F. Mansart mérnök


ivóvíz kezelés, fertőtlenítés, clo2SEO 2019 CLO2 - ivóvíz fertőtlenítés

A klórdioxid mint hatékony, de környezetkímélő és egyben igen gazdaságos fertőtlenítőszer számos területen használatos. A vezetékes ivóvíz és a használati víz ClO2 segítségével végzett fertőtlenítése fokozatosan kiszorítja a klórgáz és klórmész használatát. A klór-dioxid biocid oxidálószer, ez teszi alkalmassa a pseudomonas baktérium elpusztítására az ivóvízkezelés technológiájában. Az ivóvíz fertőtlenítésében a tiszta klór képződésével járó vegyületek használatával szemben a legjobb alternatíva - sterilizálás és higiénia: az fertőzéseket okozó mikroorganizmusok elpusztítása. Vízfertőtlenítési technológia - Otthoni víztisztító készülékek, szűrőberendezések, vízlágyítás. Tudományos körökben sokáig vita tárgya volt, hogy vajon a ClO2-molekula asszimetrikus kötése páratlan számú elektront tartalmaz-e, s ez okozza-e csírátlanító hatását.

Horváth Csaba:

A víz okozta Andy Warhol halálát?

vizmergezes ivoviz1987. február 22-én reggel vízmérgezésbenelhunyt Andy Warhol, a pop-art irányzat egyik legismertebb képzőművésze. 58 éves korában érte a halál, tehát bizton állíthatjuk, hogy termékeny évek álltak még előtte.

A korabeli hír hallatán, a vízmérgezés fogalmánakismerete nélkül téves következtetéseket vonhatunk le, ha nem ismerjük a tényeket. Egyrészt arra gondolhatunk, hogy a neves művész a bohém életvitel mellékhatásaként betegedett meg, esetleg gondolhatunk arra is, hogy az általa elfogyasztott ivóvíz volt fertőzött, amitől mérgezést kapott, illetve jogosan aggódhatunk azért, hogy a túlzott vízfogyasztástól mi is komolyan megbetegedünk.

Vízmérgezés – tények és tévhitek

 

Vízfertőtlenítés és ivóvízkezelés klór-dioxid fertőtlenítő szerrel. A klór-dioxid képlete ClO2

ivóvíz fertőtlenítő clo2Technológiai vízkezelés során hatékony a TwinOxide.Hu fertőtlenítő szer alkalmazása 0,3 %-os ClO2 oldat formájában pseudomonas baktérium és legionella ellen. Medencék, hűtőtornyok, vízrendszerek fertőtlenítése klór-dioxid tartalmú biocidokkal - valamint a szolgáltatás budapest terasz kulcsszavak körül koagulál. Szűrés, ülepítés, derítés. Biofilm eltávolítása.

2019. áprilisában a Föld édesvízkészlete kimerülőben, ezért a szakember Google találati helyezés javítása terén működött, főként a honlaptartalom optimalizálása és a megfelelő támogatói linkprofil felépítése folyamán. Releváns tartalmú keresőbarát weboldal készítése szükséges, majd a linképítés következhet - ez a komplex keresőmarketing programom a virtuális télikert építés jegyében. Szemantikus keresőoptimalizálás a tiszta ivóvízért - https://twinoxide.hu/klor-dioxid/

linkmarketing célú weboldalak - tartalommarketing