Napi bejegyzéseim itt:   BDK napi BLOG      Webmagazinom:   BDK Online      Irodalmi segédblog:  Pársorosaim:   Limerikek / Haikuk / C-dulok         Írói oldalam:   Balla D. Károly
ÉLETRAJZ | | googleoptimalizálás | PolBlog | Kárpátalja Blog | | Piréz Blog | AJÁNLÓ | BERNICZKY | blog-ARCH (1997-től) | BDK a weben | UngParty
 
o
o
 

Nem hiszem, hogy alapvetően másképp alakult volna a világ sora akkor, ha a Jóisten helyett Lucifer mond vésőbe parancsolatokat Mózesnek. A szeretet és a gonoszság aránya nem változik a világban azáltal, hogy melyik kap legitimációt és melyik kerül törvényen kívülre. Ahogy a szeretet temploma tövében ott burjánzik a tiltott bűn és a fel nem számolható baj, úgy a gonoszság szentélye mellett is virágozna a tiltott erény és konspirálva ott szervezné titkos bandáit a kiirthatatlan szeretet.

< főlap
  Egy aforizompacsirta trillái c-dul hangnemben

bevezető  |  1-100  |  101-200 | 201-300 | a legújabbak

Még mindig jobb, ha latrok beszélnek önmegtartóztatásról, semmint ha impotensek.
A cinizmus csak addig riasztó, amíg nem találkoztál az ájtatossággal.
Olykor kegyetlennek kell lennünk barátunkkal, hogy könyörületesek lehessünk ellenségünkkel.
Még mindig jobb egy társaságból angolosan távozni, mint mindenkitől érzékeny búcsút venni – és maradni.
Az égtájak elnyomják az iránytű egyéniségét.
Valamit elfelejteni – minőségileg több, mint valamit egyszerűen nem tudni.
Vajon ki írja azt a tömérdek rossz verset, ha minden költő itt tolong a fogadásokon?
Az ördög nem alszik. Csak relaxál.
Süketek ritkán botfülűek.
Egy indián mondás szerint a békepipával is jól fejbeverheted felebarátodat.
Oly sokáig ácsorogtunk a tiltó vörös hipnotikus szemébe nézve, hogy mire kigyúlt a remény zöldje, már semmi kedvünk átkelni a túloldalra.
Az idő nekünk dolgozik. Csak egy kicsit magas az órabére.
Ha még soha nem sértetted vérig a legjobb barátodat – akkor nem a legjobb barátod.

Árvaság

Nietzsche apám,
se anyám.

Humánus ember nyolc napnál gyakrabban nem okoz felebarátjának nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket.
Annál, ha a hatalom öklével rád sújt, egyetlen rosszabbat tehet veled: ha a tenyerére ültet.
Azok érzik szükségét, hogy magyarságukat demonstratíve és ünnepélyes keretek között gyakorolják, akiknek nincs egészséges mindennapi identitásuk: vagy elsorvadóban van, vagy betegesen burjánzik.
Minden államtitkár úgy gondolja, hogy egy államtitkárnak mindig igaza van, kiváltképp akkor, ha éppen ő ez az államtitkár.
...a jövőt nem lehet rövidített úton elérni. (Ryszard Kapuściński)
Nagy László egyszer azt nyilatkozta, ő már egyetlen szóból is tud verset írni. Azt azonban eltitkolta, milyen hihetelenül ritkán sikerül éppen azt az egyet megtalálni.
A világ tulajdonképpen csak azért van, hogy kétségbe lehessen vonni. (Demény Péter nyomán)
A Semmi nem más, mint a Valami, mellényzsebében a Mindennel.
Nem az számít, hogy honnan merítünk energiát, hanem hogy mire használjuk. (Egy buddhista tanító)
Ha nem értjük az egészet, elkezdjük részekre szedni. Aztán a megértett részekből valami egészen más egészet rakunk össze.
A hamis tudat általában immunis a saját hamisságával szemben. (H. Markuse nyomán)
A hanyag ember mindig készségesen ad precíz magyarázatot arra, most éppen miért nem tudott precíz lenni.
A dolgok vagy önmagukban igazak, vagy sehogy. Dolgok viszont önmagukban nincsenek. Így hát semmi sem igaz.
A tudatalattink tartogatja számunkra a legnagyobb meglepetéseket.

Olyan jó természete volt, hogy fát tudott vágni a felesége hátán.

Akik nem hisznek az élet értelmében, olykor feltűnően értelmes életet élnek.
A hálálban az a legelviselhetetlenebb, hogy utána is zavartalanul folyik az élet.
Ha újra születhetne, ki szeretne lenni, kérdezte egy újságíró Kányáditól. A költő rövid gondolkozás után ezt válaszolta: „Finnországi svéd.”
Parti Nagy Lajos mondta a tévében: azért örül annak, hogy szabadúszó lehet, mert így nincsenek beosztottai.
A változatosság gyönyörködtet - de az állandóság ad biztonságot.
„Mert a haza nem eladó” - vallja költőtársam. Ha a hazára nem is, erre a kijelentésére mindig akad vevő.
Kárpátalján ott tartunk, hogy íróink legtöbbjének már aprópénzre sincs mit váltania.
A világ nem összeesküvés, csupán van. (Kabdebó Tamás)
A lélek keresgél, mint az eltévedt hajós, szigetek után, hol kiköthet. Az ember attitűdök után kutat. (Kabdebó Tamás)
A kierkegaardi szubjektum nem úgy és nem azért tételezi a külvilágot, hogy birtokba vehesse, hanem azért, hogy a tőle való abszolút különbözőségét kifejezze.
A földi javak eloszlása igazságtalan. Tetézi a bajt, hogy az igazság meg éppen a javakhoz húz.
Vajon lehet-e önvédelemből elkövetni öngyilkosságot?
Mindig mások halnak meg.
Számomra az irodalom a szabadság dimenziója. Olvasmányaim és írói képzeletem révén szabadulok ki minden kötöttségemből, mint szabadulóművész a láncaiból.
Ha szél nem fújna, vitorla sem kellene.
Ha megengeded, hogy valaki feltétel nélkül alávesse magát az akaratodnak, az olyan, mintha engednéd, hogy kést szúrjanak a hátadba. Ha kihúzod, elvérzel, ha ott marad, elgennyesedsz.
Csak eszközeink vannak, céljaink nincsenek. Minthogy pedig céljaink nincsenek, az eszközöket tökéletesítjük, azokat emeljük céllá. (Kosztolányi) 
Tapasztalatom szerint a gonoszság eredményei nem különbek, mint ha rendes fickó maradok. (Gábor Miklós)
...nem minden posztmodern, ami fénylik. (Esterházy)
Vajon illik-e a vadászbálba meghívni az állatvédő egylet elnökét?
Ha nem találod Északot, igazodj Dél iránt.
Érzelmeink nagyban befolyásolják akaratunkat, de akaratunkkal alig tudunk érzelmeinkre hatni. Emocionális lények vagyunk, nincs mit tenni.
Az egészséges lelkületű embert minden magányos pillanat közelebb hozza önmagához. A beteges lelkületűt ellenkezőleg.
Vajon Dávid nem a bölcsek kövét pazarolta-e Góliátra?
A vakok intézetében mindig szívesen látnak.
Mocskos poharakba nem érdemes tiszta vizet önteni.
Vesztő kockajátékos mondta: A vetés el van kockázva.
Szomorú dolog a hősiesség. (Ljuben Dilov)

B.B. szerkesztő az ezredfordulón:  „Nem kérnék arcpirítóan túl sokat. ... Csupán annyit, hogy a hullámveréstől valami érdemtelenül kegyes véletlen folytán nálam felejtett egérrágta vászonvödörrel megkíséreljek legalább annyi vizet kimerni a mindennapok kaján vihara korbácsolta tengeren bukdácsoló, hollandisajt-monolitságú sajkánból - amilyenben honfitársaim tízmilliói is evickélnek -, aminek híján hozzákezdhetnék legalább a lélek nagyjának az eltömítéséhez..”

(Kárpáti Igaz Szó, 2000. dec. 30.)

Az egy helyben maradásra számtalan hely alkalmas. (Hizsnyai Zoltán)
Az individuum Kháron ladikján jut el a kollektívum Noé ácsolta bárkájáig. (Hizsnyai Zoltán)
Némely író azért használ műveiben sok gondolatjelet, hogy olybá fessen, mintha lennének gondolatai.
Felirat az Anna presszóban (Bp., Váci utca): ÜLŐVENDÉG FOGYASZTÁS CSAK A FELSZOLGÁLÓ ÁLTAL.
Bartók zenéjét csak addig nehéz befogadni, ameddig szól.
Hinni kényelmes. Tudni hasznos. Kételkedni szükségszerű.
Ritkán születik jó vers, ha a költő az üres papírra legelőször a saját nevét írja fel.

Régi idők

Hová lett, hová lett, nem látni, nincs nyoma,
eltűnt, mint dédanyám színezüst lornyona.

Csónakkal nem lehet átkelni a sivatagon.
A sirályok a halat szeretik, nem pedig a tengert.
Veszélyesnek tartom azokat az embereket, akik világnézeti meggyőződésből táplálkoznak vagy csinálnak gyereket.
Minél több könyvet olvasol el, annál kevésbé bízhatsz abban, hogy valami újat még megtudhatsz a világról.
Hiába csókolóztunk egész éjszaka, reggel mégis ragaszkodott a külön fogkeféhez.
A szerelem dolgai csak a szerelem erkölcsével mérhetők.
Szerelem az, ha Bachot úgy játszom, mintha Liszt lenne. (Egy zongorista lány vallomása)
A hazugság tettenért álom. (Németh László)
El ne kívánd haldokló felebarátod fájdalmát. Lehet, hogy ez az utolsó, ami az élethez köti.
Nem őszintén írni nehéz, hanem úgy élni, hogy mindig őszintén írhassunk.
Öreg hiba, ha a keszegnek illúziói vannak a csuka lelkiismeretét illetően.
Nagy önzés ráerőltetni másokra az önzetlenségünket.
A pánikbeteg attól retteg a legjobban, nehogy pánikba essen.
A Semmi két részből áll. Az egyiket úgy hívják, hogy Valami, a másikat úgy, hogy Isten.

Hedonista az, aki ahelyett, hogy belekapaszkodna, az utolsó szalmaszállal is koktélt akar szürcsölni.

Az emberek eredendően bűnösek - de nem az eredendő bűnben. Hanem abban, hogy mániákusan parancsolatokat alkotnak, ezeket kéjes örömmel rendre megszegik - s mindezt csak azért, hogy utána élvetegen fetrengjenek a lelkiismeret-furdalásban.
Nem hiszem, hogy alapvetően másképp alakult volna a világ sora akkor, ha a Jóisten helyett Lucifer mond vésőbe parancsolatokat Mózesnek. A szeretet és a gonoszság aránya nem változik a világban azáltal, hogy melyik kap legitimációt és melyik kerül törvényen kívülre. Ahogy a szeretet temploma tövében ott burjánzik a tiltott bűn és a fel nem számolható baj, úgy a gonoszság szentélye mellett is virágozna a tiltott erény és konspirálva ott szervezné titkos bandáit a kiirthatatlan szeretet.
A horgászás csak az amúgy is nyugodt emberre hat nyugtatólag. Az izgága természetűt halálra idegesíti az is, ha van kapás, az is, ha nincs - és különben sem szereti a halat, mert nincs türelme kiszálkázni.
Az írek szerint midőn Isten az időt teremtette, bőven teremtett belőle.
Most vagy a legszebb férfikorban – mondtam a feleségemnek a születésnapján.
Nihilista az, aki minden elvet
elvet.
„Utálom magam, mert ha lábszagom van, nem tudok odábbmenni.” (P.J, 1980 körül)
„Tudásunkról a tanulás szedi a szépség hímporár.” (H.A, 1980 körül)
Feleki László szerint az aforizmaíró olyan ember, aki egérfogót állít az elefántnak.
Tsúszó Sándor szerint aki regényt olvas képernyőről, az más perverzitásra is képes.
A létező világ nem egyéb, mint két nemlétező tragikus karambolja.
Nem hiánya jellemzi legjobban a Jelenvalót?
A fragmentum úgy viszonyul a műegészhez, mint nászutazás a házassághoz.
A házasság konszolidált magány.
Könnyű Katit táncba vinni, ha már amúgy is ropja.
A giccs néha olyan szép, hogy sajnáljuk, amiért nem tetszhet nekünk.
A diszkrimináció akkor sincs kedvemre, ha én vagyok a kedvezményezett.

Che

Világforradalom - lombikban.

Követelés

A szótlannak legyen hallgatásszabadsága.

bevezető  |  1-100  |  101-200 | 201-300 | a legújabbak

linkfelhő + 3 aforizma minden újratöltésre

általános hozzám szólások a Fórumban

Aforizmák - C-dul 1.

Manzárd - Balla D. Károly webáriuma

Infrasugárzók teraszfűtésre


Aforizmák - C-dul 1. Balla D. Károly webáriuma az író életébe és alkotói műhelyébe enged bepillantást. Pillangószív
aforizmák, aforizom, C-dul, bon mot, idézet, Balla D. Károly, bdk, Pillangószív - pillangosziv

© Balla D. Károly 2001-2006. Az oldalaimon közölt tartalmak szerzői jogvédelem alá esnek.
Ajánlott kondíciók: felbontás: 1024×768; szövegméret: közepes; karekterkódolás: Central European (Windows 1250); böngésző: Internet Explorer 6.0