UngParty Manzárd 2017 - Balla D. Károly

Nem sokat kockáztatok. Nem vagyok hazardőr, csak a függetlenségét féltékenyen őrző manzárdőr - Egy manzárdőr feljegyzéseiből - A BDK BLOG és más webhelyek újabb közleményiből. Az oldal az UngParty Virtuálé része | szerző: Balla D. Károly

2017-es blogbejegyzések

Ajánló a 2017-es (és esetleg korábbi) blogbejegyzéseimből. Ugyancsak az ésvi plusz az aktuális évi jegyzetek, továbbá néhány korábbi ajánlóoldal itt jobbra nyitható meg: >>

Mától kezdve mindennap este 19.00-kor gúnyosan

kinevetem Orbán Viktort, az uszítót.

Kinevetőkampányt indítok. Teszem ezt Soros György iránti szolidaritásból és tiltakozásul amiatt, hogy Magyarország miniszterelnöke és a Fidesz  pártpropagandistái minden korábbinál hazugabb és aljasabb gyűlöletkampányt indítottak. Hogy a szabad társadalomért és jótékonysági célokra legtöbbet áldozó magyar származású amerikai üzletember szeméjét (és arcképét) használják fel aljas uszításuk eszközeként, annak a célközönség részéről pontosan dekódolható üzenete van és nagyban hozzájárul a legalantasabb indulatok felszításához. Ezzel hatalmas károkat okoz, szétzilálja a társadalmat. A gyűlöletkeltés a gyűlölködőt mérgezi leginkább, így ez a kormánypropaganda nemcsak idegenellenes vagy antiszemita, hanem kifejezetten magyarellenes is.

Ne a rossz hejesírók, hanem a ly használatának pontos ismerői csatlakozzanak és mutassanak példát!

Hejesíró társaim! Csatlakozzatok!

Én, Balla D. Károj magyar író úgy döntöttem, hogy

többé nem használok elipszilont!

Ezért nem:

 • a köznyelv hangrendszeréből már régen kikopott az a hang, amelyet valaha ly-nal jelöltünk, ezért köznyelvi használatának nincsen semmijen funkciója
 • „egyértelmű, hogy az ly megtartása csak nehezíti a helyesírás elsajátítását, ráadásul értelmetlenül. Az akadémia mindenkori illetékes bizottságának képesnek kell lennie arra, hogy ezt felismerje, mint ahogy azt is, hogy ez a felesleges elem mennyi nehézséget okoz az oktatásban, a megőrzése mellett szóló érvek hátterében pedig csupán rossz beidegződések állnak”
 • gyakorlatilag tévedhetetlen vagyok az ly megfelelő használatát illetően, eppen ennek a tudásomnak a birtokában szántam rá magam erre a lépésre, mert a nyelv iránti végtelen odaadásomban úgy éreztem, meg kell sürgetnem valamivel egy rég meghaladott állapot megszüntetését.

Csaknem tíz évig dolgoztam tankönyvkiadóban, ebből több éven át éppen korrektorként, 40 éve végzek egyéb szerkesztői munkákat, gondoztam napilap-mellékletet, voltak saját fojóirataim és volt könyvkiadóm, magam is írtam közel harminc könyvet, webes megjelenéseim tetemes számáról nem is szólva. Tízezer számra mentek kéziratok a kezemen keresztül, hogy tankönyvbe, újságba, fojóiratba, antológiába, könyvbe, weboldalra kerüljenek - lehetőleg hibátlanul. Talán hihető, ha kijelentem, hogy nemcsak féltett munkaeszközöm és legfontosabb kifejezési formám a nyelv, hanem egyenesen

szerelmese vagyok a magyar nyelvnek

és nem szegényíteni vagy hagyományaitól megfosztani akarom, csupáncsak azt, hogy használhatóbb legyen és kevesebb akadájba ütközve töltse be legfőbb funkcióját az emberi kommunikációban.

A 2017. április. 1-jén Balla D. Károj-ként nyilatkozatom teljes szövege:

Balla D. Károj*

üdvre, kárhozatra

lementem fekvő áldozatba immár
a félelem, mi újra mellre vet
a torkom fojtja, mint a zöldes hínár
hét éve már, hogy hozzám érkezett

a főmet mégis felszegném a hídnál
mert gyáva az, ki által kúszva megy
kicsit majd késem, jó időben hívjál
és éles hangon értem perlekedj

a hídon túl már nem ér el az átok
csak jutni át ne lenne oj nehéz
veszéjek húznak, löknek bősz viszájok
a földre nyom az ámok és a vész

lementem újra fekvő áldozatba
remegve várok üdvre, kárhozatra


Újonnan keletkező írásaimban nem használok elipszilont, ahol a hejesírási szabájzat megkövetelné, mindenütt j-vel hejettesítem.

Petróci Iván (Ivan Petrovcij), a költő és műfordító

Én még tizenéves kölyök voltam, ő harminc körüli fiatalember, amikor a 70-es évek derekán a Kijev melletti Irpinyben találkoztunk. Az írók itteni alkotóházában voltunk elszállásolva, az ukrán írószövetség több napos rendezvényén vettünk részt, Kárpátaljáról kettőnkön kívül Volodimir Fedinisinec volt a delegáció harmadik, rangidős tagja (őt ismertem korábbról). Nekem addigra megjelengettek már a verseim olyan jeles orgánumokban, mint a Kárpáti Kalendárium, Vörös Zászló, Kárpátontúli Ifjúság, ezekből Fedinisinec párat (apám kérésére!) lefordított ukránra – és ez már elég is volt ajánlólevélnek a tanácskozásra. Hogy miről is folyt a diskurzus, én meg nem mondom, de hogy a nagy park közepén álló épületben igen kellemes estéket töltöttünk, arra jól emlékszem. Sakkoztunk, beszélgettünk, sétáltunk a parkban. Nekem imponált, hogy két jóval idősebb ukrán költővel társalogva tölthetem időmet. Ivánnal rendesen összebarátkoztunk e pár nap alatt, akkor határoztuk el, hogy fordítani fogunk egymás verseiből – és attól kezdve tartottuk a kapcsolatot.

Az akkor már Baudelaire-t, Rimbaud-t fordítgató, francia  szakot végzett Iván vette komolyabban a megállapodásunkat és hamarosan kötetnyi mennyiségűt lefordított zsengéimből. Közben kinek-kinek az első saját könyve is megjelent, még ám ugyanabban az évben, 79-ben: tőlem az Álmodj zenét!, Ivántól a Знак весни (A tavasz jele). Barátom igen elszánt volt abban, hogy munkája könyv alakot nyerjen, több kiadóval is próbálkozott, évek teltek el várakozással, átdolgozásokkal, végül a kijevi Mology kiadó csak kihozta a Карой Балла: Речитативи (Recitatívók) jegyzésű kötetkét 1983-ban.

Szexizmus és hatalmi visszaélések a magyar felsőoktatásban

<< a teljes összefoglaló a források megjelölésével a fenti címre kattintva érhető el

nem oké - Szexizmus a magyar felsőoktatásban

Varga Anna Gizella plakátja

A szexizmus, az előítéletek és a tanárok hatalmi pozíciójából eredő visszaélések ténye sajnos nem számít újkeletű dolognak, ám jelentős lépéseket nem tettek ellene. Ezért döntött úgy a Magyar Képzőművészeti Egyetem tervezőgrafika szakos hallgatója, Varga Anna Gizella, hogy az intézményben eltöltött öt év után a diplomamunkájában dolgozza fel ezt a kényes témát, amelyet a közvetlen környezetében tapasztalt meg. A Nem Oké! című diplomamunka 2016-ban készült el, konzulense Eperjesi Ágnes volt, az Intermédia Tanszék oktatója. „Ennek a munkának nem lett volna szabad megszületni” – állítja a szerző, aki óriási számú információt volt kénytelen belesűríteni a diplomamunkájába, ami végül hat darab plakátot és egy kiadványt tartalmazott, emellett egy fekete mappában a munka folyamata alatt összegyűlt, főleg tervezőgrafika szakos hallgatók által feljegyzett történeteket a tanári visszaélésekről.

A 2016. június 15-ei diplomavédésén többek között a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora, Csanádi Judit, és Csejdy Réka kommunikációért és sajtókapcsolatokért felelős vezető, valamint Fiáth Mariann, a Marie Claire magazin egyik szerzője is megjelent. Pár napra rá, június 27-én már Fiáth Mariann cikkében boncolgatja az egyetemi szexuális zaklatások témáját „Azt vesszük föl, akire föláll” – Szexuális zaklatás a hazai felsőoktatásban, de legalább már plakátokon is címmel, s arra buzdít, hogy akarjunk róla beszélni:

Feltételezhetően a nagykorúság elérésével, a serdülőkort a felnőtt léttől elválasztó határ átlépésével állhat kapcsolatban a tény, hogy ami tinédzserek esetében még felháborít, az főiskolások és egyetemisták történeteiben egy huncut mosolynál komolyabb reakciókat ritkán vált ki. A zavart köldöknézés és sugdolózás egy irányba mutat: a tekintély, mint az üvegplafon, áttörhetetlennek tűnik.” (forrás).

A cikk megjelenését követően, június 29-én az egyetem Rektor Asszonya fogadta Varga Anna Gizellát és Spronz Júliát, aki a Patent Egyesület jogásza, hogy beszéljenek a védésen elhangzott problémák megoldásáról. A találkozón a Rektor Asszony ígéretet tett, hogy az Open Art rendezvény után közösen dolgozzák ki a szükséges lépéseket, valamint felvetette, hogy hasznos lenne, ha a Képző a többi művészeti egyetemet is bevonná a szexuális zaklatás elleni programba. Beszéltek arról, hogy a Képző zászlaja alatt elindulhatna a tanárok edukációja, melynek megszervezését, lebonyolítását Spronz vállalta. A Rektor Asszony továbbá igent mondott arra, hogy helyt adna a Képző a 16 nap a nők elleni erőszak ellen rendezvénysorozatnak is.

Az etnikai homogenitás jelentése

Ukrajnában az Orbán Viktor által oly fontosnak tartott etnikai homogenitás jegyében éppen a kárpátaljai magyar oktatás megfojtására készülnek. A KMKSZ, a Fidesz helyi fiókszervezete éppen aláírásokat gyűjt ez ellen. Nagyon helyesen, de a Főnök elveivel ellentétben. Nem lesz abból baj, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális szövetség voltaképp Orbán ellen gyűjt aláírásokat?

Magyarország miniszterelnökének a szavai most erős ütőkártyát jelenthetnek a nacionalista érzelmű ukrán torvényhozók kezében. Pont azt akarják, amit Orbán.

Helyesen vetik fel, akik felvetik:

Vajon hogyan fér meg egymással a nemzeti érzéstől fűtött elmékben

 • egyfelől az etnikailag homogén nemzet eszménye
 • másfelől az etnikailag roppant heterogén Nagymagyarország eszménye?

Vajon érdemes-e abban bízni, hogy a miniszterelnöki szavakat csak azért nem veszik biztatásnak és bátorításnak a kocsmai szinten zsigerből cigányozók, zsidózók, migránsozók, mert sem a homogenitás, sem az etnikai szó jelentését nem értik?

Vajon hány hajszál választja el egymástól a két fogalmat:

 • etnikai homogenitás
 • tiszta faj

Az alábbi szöveget előadás gyanánt 1996-ban olvastam fel a Magyar PEN Club budapesti konferenciáján; később megjelent egy vidéki napilapban.

Balla D. Károly: Kisebbségek kiváltsága

A magamfajta irodalmár, akinek lassan állandó eposzi jelzője, hogy „határon túli magyar”, mostanában nehéz helyzetbe kerül amiatt, hogy „határon bévül” egymást érik a legkülönbözőbb szakmai összejövetelek. (Augusztusban csúcsra járatás volt: Anyanyelvi Konferencia, Tokaji Írótábor, hévízi és csobánkai tanácskozás, tatai JAK-tábor, műfordító-találkozó, finnugor írók kongresszusa…) Ezeken részt venni létszükségletünk: ha azt valljuk (márpedig ezt gyakorta megtesszük), hogy magyar irodalom, magyar kultúra csak egy van, akkor ezeken a seregszemléken megjelenésünkkel demonstrálhatjuk, hogy ennek az egynek magunk is részesei lennénk. Így hát: ki hová tud, elutazik és hosszasan konferenciázik, tanácskozik, beszélget, s esténként, ha úgy adódik, iszogat és énekel (magyar íróknak ez már csak ilyen jó szokása), s ha teheti, hát: ismerkedik.

Ismerkedik, holott ez nem mindig veszélytelen vállalkozás.

Mert mi is történik?

A kölcsönös bemutatkozást és esetleg néhány udvariassági fordulatot („Láttam a kötetedet a könyvheti listán”) vagy tájékozódó kérdést („Te honnan is jöttél tulajdonképpen?”) követően a külhoni magyar író azt tapasztalja, hogy új ismerőse tesztelni kezdi. De nem irodalmi tájékozottságára kíváncsi, vagy arra, mivel is foglalkozik ez a szerencsétlen kívülrekedt, hanem arra, hogy melyik oldalon áll. A tesztelés alá vetett és alultájékoztatott bátor ismerkedő azonnal el is bátortalanodik, mert jószerivel azt sem igazán tudta, hogy vannak oldalak, s azokon rendíthetetlenül állni a magyar írónak felettébb kívánatos. Zavarában hablatyol hát valamit maradandó irodalmi értékekről vagy arról, hogy napok óta nem hallgatott rádiót, de ezzel csak maga alatt vágja a fát, mert most már óhatatlanul abba a gyanúba keveredik, hogy esetleg a rossz oldalon áll, s ezért sumákolja el az egyenes választ. Ha feltalálja magát és van egy kis szerencséje, még visszaszerezheti az iránta megrendült bizalmat azzal, hogy tanácsot kér: mégis, melyik oldal a jó, mert hogy ő esetleg akár… A gyanakvó ismerősben felébred a hittérítő, s jó alaposan beavatja a most már védenceként kezelt külhonit az oszthatatlan és egyetemes magyar irodalomba.

Az így kiokosított határon túli aztán elsodródik patrónusától s egy kis társaságban találja magát, ahol meg furcsán nézegetnek rá, amiért az előbb X. Y.-nal szóba állt. Ne tudná róla, hogy sötét alak, ilyen meg olyan múltja van, s különben is: a rossz oldalon áll?! De azért a kis külhoni rokon ne vegye a szívére a dolgot, legyen egészen nyugodt, mert ők majd a hóna alá nyúlnak, bevezetik az igazi irodalmi körökbe, csak előbb még isznak egy kis jófajta borocskát.

A Népszabadság megszüntetése ellen

A Népszabadság brutális tönkretétele nemcsak újabb lépés a sajtószabadság teljes felszámolása felé, hanem egy évek óta tartó folyamat jelképes lezárása is. Sajtószabadságot! Demokráciát!

nepszabadsag-megszuntetes

Magyarországon megszűnt a sajtószabadság

Minden egyéb felháborító körülményen túl az én szememben a leggyalázatosabb a nol.hu archívumának az elérhetetlenné tétele. Ha semmi más, ez egészen bizonyosan kétségessé tenné számomra a tulajdonos állítását, hogy gazdasági okok állnak döntése mögött és hogy „az iparági trendeknek leginkább megfelelő üzleti modell” keresésének eredményessége érdekében, „Azért, hogy valamennyi érdekelt teljes mértékben ezen kiemelt feladatra tudjon koncentrálni, a Népszabadság kiadása valamennyi formájában (beleértve a nyomtatott és az on-line kiadást is) a mai nappal, az új koncepció kialakításáig illetve megvalósításáig, felfüggesztésre kerül.” Vajon kit zavarna az új koncepció kidolgozásában, ha az egyik legnagyobb magyar internetes hír- és cikkarchívum elérhető maradt volna?

A kettős ügynök stílusa

Mind a Szembesülésben megtalálható és magáról a Szembesülésről szóló könyvkritikákban, mind virtuális öngyilkosságom utólagos traktátumaiban, mind pirézzé válásom művészetelméleti percepciójában (vagyis ezekben a csiklandósnak joggal mondható esetekben) tudatos elszántsággal törekedtem arra, hogy értelmező-értékelő-elemző textusaim

 • egyfelől maximálisan megfeleljenek annak a bizonyos intellektuális szakzsargonnak, mi több, ezen belül értelmük, érvényes jelentésük legyen,
 • másfelől viszont ugyanezt a szakzsargont a beavatatlanok számára komikussá is tegyék.

Vagyis: szinte minden ilyen értelmezésben azt kívántam elérni egyfelől, hogy a nyelvfilozófiában, egzisztencializmusban, posztmodern recepcióelméletben és egyéb huncutságokban jártas vájt fülűek nyála elcsöppenjen a gyönyörűségtől, amikor ilyen mondatokat olvasnak:

 • A Szembesülés szerzőjét a strukturalizmusok utáni elméleti pozíciója vagy a temporális irodalomelméleti paradigmák melletti elkötelezettsége miatt nem érheti vád! Ellenkezőleg. Láthatóan hagyományosan kontextualista alapállású, ráadásul gyanítható, hogy szemiotikai előfeltevései pedig referenciálisak.
 • Virtuális öngyilkosságom posztmodern önreflexiós gesztus, amely a megalkotott halálkontextus segítségével képes életbevetettségemet posztumusz létezésemmel azonosítani azon a réven, hogy saját szuicid mivoltomat tettem attitűdöm tárgyává
 • A pirézek a megkérdezettek intencionális élménye révén az elutasítottság fenoménjává váltak, így ennek az etnikumnak saját személyemmel való megképezése olyan művészeti performansszá vált, amellyel megengedte az előítéletes gondolkodás valóságába történő beavatkozást.

– másfelől viszont az átlagolvasó hadd nevesse könnyesre magát, hogy milyen remek paródiaszöveget írtam. A cél mindig az, hogy ne külön az egyik vagy külön a másik kívánalomnak feleljek meg, hanem hogy „középről nézve” ne lehessen eldönteni, a beavatottak nyelvén beszélek-e avagy éppen gúnyt űzök ebből a nyelvből. Merthogy ezt én sem döntöm el, ilyenkor ugyanis kettős ügynökként működöm, egyszerre vagyok elszánt híve annak, hogy bonyolult dolgokat csak komplex módon lehet megközelíteni és szinte minden ilyen megközelítésben külön erre az alkalomra létrehozott nyelvet kell használni az értelmezéshez – de ugyanígy vallom azt is, hogy a beavatottak tolvajnyelve beleszűkül saját belterjességébe és a végletekig elidegeníti azt a hagyományos befogadót, aki nem ismeri az adott nyelvi-filozófiai kódrendszert, ám szívesen megmosolyogja (talán meg is kedveli), ha egy író görbe tükrében válik láthatóvá.

Mindezt pedig, talán mondanom sem kell, azóta gondolom így, amióta megértettem, hogy a beavatatlanok éppen azért rekednek kívül ezen az izgalmas értelmezési tartományon, mert a tradicionalitás mint kulturális megelőzöttség a kollektív tudatalatti szétsugárzódása révén kisajátító jelleggel lényegül rá az újonnan születő szubsztanciákra és ezzel felszámolja, rájuk nézve érvénytelenné teszi a nyelvi szubszidiaritás elvét. >> Interjú: A halál és a kettős ügynök - Fejmozi

A Hatodik Síp indulása

Az 1944 utáni Kárpátalja első független sajtótermékét, egyben első irodalmi folyóiratát Balla D. Károly hívta életre 1989-ben. A lap budapesti kiadói és ungvári szerkesztőségi háttérrel kezdte működését, terjesztése főleg Kárpátalján történt. A lapbejegyzést és a működés jogi kereteit kezdetben az ipari tevékenységet folytató Mandátum Kft-n belüli, Németh István vezette kiadói műhely, a Mandátum Kiadó biztosította (1989-1990), majd a vállalati egységek szétválásával a Németh István vezette különböző alakulatok: először a Mandátum Könyv Bt (1990-1991), majd az Új Mandátum Könyv Bt. (1992), később az Új Mandátum Kiadó (1992) vette át. A lap mögött kezdettől a Balla D. Károly alapította és Németh István elnöklésével működő Hatodik Síp Alapítvány állt. A Hatodik Síp irodalmi folyóirat impresszumában 1993-ban ez szerepelt: Kiadja a Hatodik Síp Alapítvány az Új Mandátum Könyvkiadó közreműködésével. – Az irodalmi orgánumot alapításától 1993-ig Balla D. Károly jegyezte főszerkesztőként. Miután kivált a csapatból, megszűnéséig a lapot Penckófer János szerkesztette Beregszászban. Az 1999-es évfolyam már nem számonként, hanem egyetlen kötetbe gyűjtve látott napvilágot – egyben ez volt az orgánum utolsó megjelenése.

Más: mi volt a szamizdat a rendszerváltás előtt Magyarországon

A Hatodik Síp Könyvek – az első fecskék

Bármilyen könyv a Szovjetunióban csakis hivatalos, állami könyvkiadónál jelenhetett meg, sem független kiadók létesítésére, sem magánkiadásra nem volt lehetőség még az 1985-öt követő halovány demokratizálódás idején (peresztrojka, glasznoszty) sem. A Hatodik Síp Alapítvány közreműködésével Kárpátalján 1991-ben mégis sikerült  megtörni – vagy legalábbis megkerülni – az állami könyvkiadás monopóliumát azzal, hogy az ungvári szerkesztőség gondozásában, ungvári nyomdai előállítással (!) és kárpátaljai szerkesztésben, majd terjesztésben – ám budapesti kiadói háttérrel! – kezdetét vette a Hatodik Síp Könyvek sorozat első darabjainak a kiadása. Ez óriási lendületet adott nem csupán az itt élő alkotóknak, hanem egyszersmind előkészítette a helyi magánkiadók alakulását. A könyvsorozat induló címei voltak: Nagy Zoltán Mihály: A Sátán fattya (1991), Böszörményi Gyula: Kucó (1991). Finta Éva: A lét dicsérete (1991), Vári Fábián László: Kivont kardok közt (1991), Balla D. Károly: Hóban és homokon (1991), EXTRA HUNGARIAM c. antológia (1992)

Balla D. Károly 1993-as kiválását követően a Hatodik Síp Alapítvány a Németh István vezette budapesti Új Mandátum Könyvkiadóval és a beregszászi bejegyzésű, Penckófer János vezette Mandátum Kiadóval közreműködve több időszaki kiadványt is kiadott (Hatodik Síp, Emberhalász, Kisebbségkutatás), és jelentős könyvkiadóként működött (a szépirodalom mellett különösen a néprajzi-történelmi tárgyú kiadványok megjelentetése terén jeleskedtek). Az együttműködés néhány esztendő múltán megszűnt, az Új Mandátum 1999. után már nem adott ki a kárpátaljai műhellyel közösen sem lapokat, sem könyveket.

>> kapcsolat - üzenet küldése

Balla D. Károly: életrajz + elérhetőség

• főbejáratok:

bdk blog

a BDK Blog frissei:

bdk piréz

így lettem
> az első piréz

Tárki 2007 - 2017

bdk posztumusz

így lettem posztumusz író:

> elhunyt Balla D. Károly

Magyar nemzeti limerik

Szent helyünk minékünk Verecke
bejárjuk hosszába-keresztbe
s mint hágót Árpádunk
minden nőt meghágunk
nyög belé a Kárpát-medence.

Az Ung-parti bulváron

Lakna bár úrfink szép Ungváron
nem lenne úrrá a lukvágyon
sok kis nő ajzaná
Kárpátok aljzatán
végig az Ung-parti bulváron. 

Husztnak romvára alatt

Megállt a nagy költő Huszt alatt
ahol én magamra húztalak.
Mi hívta Kölcseyt
idejét töltse itt?
Nem volt itt bordély,
csak puszta lak.

Kínálat és lehetőség

Pontos egy városka Beregszász
kurváknak létszáma kerek száz.
Nem bírja a tárcád?
Keress egy apácát
ha már csak imára erektálsz.

Egy ifjú szakinak

Várnézni elmehetsz Munkácsra
tövében rád vár egy kurvácska
ha mélyen bevered
neki a csapszeget
te lehetsz élmunkás luk-ácsa.

>>kárpáti limkerickek

Nem készültem írónak: gyerekként és ifjúkoromban a természettudományok érdekeltek, egyetemi tanulmányaimat is ez irányban kezdtem, mert a családi példa inkább taszított, mint vonzott, és 22 éves koromig ki is tartottam a fizikusi pálya mellett. Az irodalom gravitációja azonban erősebbnek bizonyult, s mára kitölti-meghatározza életemet.

Azzal hízelgek magamnak, hogy író vagyok, és ezen minden jelző (határon túli, kisebbségi, kárpátaljai) csak szűkítene, rontana. Szeretném hinni, hogy amit csinálok, az nem szorul semmilyen eredetigazolásra.

 

seo honlapoptimalizálás - keresőmarketing

seo honlap google

Google keresőoptimalizálás

Weboldalak Google első oldalára juttatása white hut online kereső marketing eljárásokkal, egyéni stratégiák szerint. SEO-módszerek, optimalizációs eljrások.

Az első keresőoptimalizáló verseny ("Pillangószív") nyertesének felújított honlapja: Bognár Stúdió:

Az alábbi honlapok a címükkel azonos keresőkifejezéssel a találati lista első helyén szerepelnek, a zárójelben megadott kulcsszóval pedig benne vannak az első 10-ben

Hogy érhető el az első helyezés, első Google találat?

Kurrens kulcsszavakra nézve (mint például az autóbérlés, a laptopszerviz vagy a télikertépítés) a TOP1 helyezéshez közeledve egyre erősebb oldalakat találunk, nem is kell alaposabb vizsgálatot folytatni, azonnal látszik, hogy a honlap tulajdonosa igen komolyan veszi a keresőszempontok betartását. Szinte bizonyos, hogy az első organikus találatra kattintva olyan weboldal nyílik meg, amelynek:

 • gazdag és informatív a tartalma, tartalmaz részletes leírásokat
 • a szövegtartalom egyedi fogalmazású, nem másolt – és bőséges
 • látunk képeket, ábrákat, grafikonokat, találunk számadatokat, neveket
 • a rendszer több aloldalból áll, ezek tovább részletezik a website témáját, tárgyát
 • a honlapba tematikus blogot integráltak, s ez rendszeresen frissül
 • a webhely módot ad kapcsolatfelvételre, pontosan tudni, ki a tulajdonosa
 • a webhely kialakítása nemcsak keresőbarát, hanem mobilbarát is

Ahhoz már alaposabb vizsgálat és némi szakmai ismeret szükséges, hogy meglássuk az élpozíciót szerzett weblap további erényeit, többek között ezeket:

 • a szájton megvalósul a kulcsszavak megfelelő reprezentációja, nevezetesen az alábbi honlapelemek tartalmilag relevánsak arra/azokra a kulcsszavakra nézve, amelyekkel a honlap TOP helyezéseket szerzett:
  • a webhely domain neve
  • címe (‘title’)
  • az aloldalak elérési címe (‘URL’)
  • az oldalak leírása (‘description’)
  • a képek attribútumai
  • a linkek attripútumai
  • a használt headline címek (h1-h6)
 • a honlap regisztrálást nyert a Google Analytics statisztikai rendszerbe és a Search Console webmestereszközökbe
 • a weboldal erős és nagy linkprofillal rendelkezik, amely tartalmilag releváns, nagy értékű weboldalakon elhelyezett hivatkozások hálózatából áll
 • a honlaphoz Facebook-oldal, G+ profil, Twitter-oldal stb. tartozik

A felsorolt kritériumok többségét magán a weboldalon kell/lehet érvényesíteni, ezt tartalomoptimalizálással, a formai elemek, szerkezet keresőbaráttá tételével lehet elérni. Az optimalizációs munkának ezt a részét on-site tevékenységnek tekintjük. Az utolsó 2 helyen említett feltételek azonban már a honlapon kívül, a külső webtérben érvényesülnek.


Balla D. Károj legutóbbi könyvei:

utolsó futamok bdk

laptop billentyűzet

tejmozi könyv

laptop szerviz budapest

magyar laptop billentyűzet

ungvár - ezredforduló

szembesülés regény - balla d. károly

BDK könyvei

 

Keresőmarketing és honlapoptimalizálás

A Google meghatározó szereplőjévé vált az internetes keresések piacának. Webtartalom felkutatása ma már elképzelhetetlen ennek a programnak a használata nélkül. Mivel mindenki épp ennek segítségével igyekszik számára szükséges információt, szolgáltatást vagy megvásárolható terméket találni, így roppant nagy lett a jelentősége annak, hogy egy adott weboldal hol helyezkedik el az organikus Google-találatok ragsorában. Az első oldalra kerülés vagy az első hely megszerzése nagy piaci előnyt biztosít a honlap tulajdonosa számára. Ilyen pozíciót tartalmi alapú honlapoptimalizálással és keresőmarketing eljárások alkalmazásával lehet elérni.

Aktuális optimalizációs projektumok - illetve a Google honlapoptimalizálás kérdéseivel foglalkozó néhány oldalam, blogom bemutatása és az oda vezető hivatkozások.

Asus - Dell laptop szerviz - magyar billentyűzet

A Dell és Asus típusú táskaszámítógépeket általában angol klaviatúrával látják el, bár a Magyarországon forgalomba hozott noteszgépeken gyakran magyar ékezetes betűket is találunk klaviatúránkon. Ez leginkább csak azoknak fontos, akik gyakran és sok magyar nyelvű szöveget visznek be a készülék memóriájában. Azonban természetesen az angol billentyűzettel is lehet magyar szöveget írni, csupán a billentyűkiosztást kell magyar nyelvre állítani és meg kell szokni az ékezetes magánhangzók jelöletlen illetve más karakterrel jelölt helyét. Jó megoldás lehet ezeknek a billentyűzetnek a felmatricázása: minden szaküzletben és szervízben kaphatók olyan betűmatricák, amelyek segítségével felújítható az eredeti billentyűkiosztás. Drágább megoldás laptop szervizben kicseréltetni a klaviatúrát

Gyilkosság a télikertben

Balla D. Károly fiktív regénye, amely üvegházi körülmények között mutat be egy bűntényt. Sem ajtó, sem ablak nem jelez erőszakos behatolást, a szecessziós budaőesti télikert belsejében mégis rettentő merénylet történik, mire városszerte kitör a pánik és egztikus növények népesítik be a kávézók beépített teraszát. A regény építés lehetőségeivel kísérletező szerző szövege ezúttal is bővelkedik hátrahagyott kívánnivalókban.

 • A téli kert és az üveg ajtó esete a tömeges sms-sel
 • Építés és gyártás - üveg télikertes Bp-i szolgáltató

Arvisura webakció - linképítés

A linképítő Arvisura-projekt a tartalmi alapú keresőoptimalizálás szempontjainak megfelelő, saját webrendszerre épülő, egyénileg kidolgozott eljárás 2013 őszén kezdett munkamenete, amely annak idején mindenekelőtt a budapesti autókölcsönzés fellendítését és a műanyag ablak árak pozícionálását tűzte ki céljául, továbbá a betonvágás és falfúrás, illetve az ipari gyűjtőkéményen és más nyílászáró szerkezeten végrehajtandó zárcsere lehetőségeit vette számba. Később a magyar őstörténeti mítosz hamis voltát a Google-listákon leleplező webakció kulcsszavaként kapott támogató hivatkozásokat.

ungparty manzard

Balla D. Károly nevéhez folyóiratok és kiadói műhelyek alapítása kötődik. 1989-ben hívta életre a Hatodik Síp c. periodikát, a magyar irodalom kárpátaljai fóruma alcímmel, ennek 1993-ig volt a főszerkesztője (a lapot a budapesti Mandátum adta ki). 1993-ban új folyóiratot indított Pánsíp néven, amely családi magazinnak indult, majd szintén irodalmi orgánummá vált. 2000-ig évi 3-5 számmal jelentkezett, UngBereg Almanach néven később éves antológia váltotta fel. 2000-ben a periodika Netpánsíp néven felköltözött az internetre és négy évfolyamot megélve digitális iratfolyamként működött. Eközben a korábban Pánsíp Irodalmi Szalon is virtualizálódott és a weben zajlottak az eseményei (könyvbemutatók, konferencia, interjúsorozat). A Pánsíp-Szalon oldaláról indulva az akkor épült webrendszer jól bejárható.

1991-ben alapította meg BDK a II. világháború utáni Kárpátalja első magánkiadóját, amely 4-5 évnyi műlödés után jogutód nélkül megszűnt, majd 1995-ben életre hívta az UngBereg Irodalmi és művelődési Alapítványt, amely egyebek mellett könyvkiadással is foglalkozott.

 

 

© Balla D. Károly | írásokat ajánló társoldal az UngBereg keretében: berniczky+bdk

 

UngParty Manzárd - Balla D. Károly ajánló weboldala

Balla D. Károly posztumusz piréz író (újabban földszinti) Manzárdja. Blog és weboldal ajánló, bemutató szövegek, linkek - webakciók. Seo Google Honlapoptimalizálás és Keresőmarketing - Weboldal Google-pozíciójának javítása Linképítés és keresőoptimalizálás legaláis módszereivel. BDK, Balla D. Károly - Károj - irodalom, blog, ungparty manzárd, volt blogarchívum, Kárpátalja, Ungvár, Ukrajna, kárpátaljai magyar irodalom, honlapoptimalizálás, google első hely, keresőoptimalizálás, honlap seo, weboldal, linképítés, pánikbetegség tünetei, télikert építés Budapesten, arvisura, pirézek, optimalizálás, weblap, határon túli magyar csupakabra, tetőtér, építészet, manzard, ungbereg, ungparty, pánsíp, laptop szerviz, elipszilon, virtuálé, arvisura, weblap, télikert gyártás, manzárd tetőtér, laptopszervizNotebook Szerviz. Alkatrészek: Dell akkumulátor - Asus töltő

Asus laptop töltő szerviz Bp<< Laptop Szerviz szolgáltatás Budapsten. A használt notebook táskagépek karbantartása és a laptop alkatrész vásárlás a budapesten is elérhető szerviz szolgáltatás igénybevételével ajánlott, legyen bár szó tablet érintőkijelző kijelző csere szükségességéről vagy laptop akkumulátor cseréről. Ám a hordozható számítógép akkumulátorja magától nem töltődik fel, ehhez megfelelő AC/DC adapterre van szükség. Az ilyen laptop akkumulátor töltő kompakt elektronikai eszköz, amely a hálózati 220-230 V-os váltoáramból az akku feltöltéséhez szükséges 12-19 V-os (ez típusonként változik) egyenáramot biztosít. Ugyanez a töltőáram a laptopot is táplálja, így ha hálózatra van kötve a laptoptöltő, az akkumulátort akár ki is lehet venni a táskagépből. Budapest három helyén üzemelő szakszervizekben a notebook típusának megfelelő tápegységet és töltőt vásárolhat.

 

Infrapaneles fűtés - sötétsugárzó infrafűtés

linkmarketing célú weboldalak - tartalommarketing