<előző
  Pécs, november 7. - 4. feladvány!!

Az önmagát mintázó torzó | 1. feladvány | 2. feladvány | 3. feladvány

MEGFEJTÉS

Keresd a szöveget!

Ez már a negyedik feladvány, amely pécsi szereplésemhez kapcsolódik!

álmodj zenétMint ahogy a velencei Szt. Márk teret is hamarább írtam bele egyik versembe, semhogy oda eljutottam volna, így Csontváry is jóval azelőtt ihletett meg, mint ahogy cédrusait eredetiben láthattam volna Pécsett. A kis rövid opusz 1978-as keltetzésű, és 1984-es kötetemben szerepel először:

csontváry

sivatagot
sivatagba cédrust
cédrusnak ágat
ágra kötelet
kötére hurkot
hurokba fejemet
fejembe sivatagot
sivatagot

Ekkoriban több hasonló hangütésű verset írtam, de ezeket csak sokkal később adtam közre. Amit megjelentettem a hetvenes években, azok nagy többségére egyáltalán nem lehetek büszke. Jó részüknek, ahogy Leniniáda c. naplójegyzetemben írom, a tematikája, felfogása volt „túlságosan szovjet”, más részük „csak” művészileg lett gyenge. Ellenben - és itt csatolunk vissza akár Dalíra is - 78-79-ben egészen tűrhető, némileg szürrealista-neoavantgard verseim is születtek (ám ezek csak későbbi köteteimbe kerültek bele.) Az ismusokkal kacérkodó korai verseim közül hatot sorolok fel akkori jegyzetemben, köztük a Csontváryt. Érdekes módon a másik öt szerepel 99-es válogatott kötetemben, ám ebbe épp a Csontváryt nem vettem fel.

Nos, a feladat a következő. Csak az utolsó kérdésre kell válaszolnotok, a többi csupán rávezetés.

1) A fent említett másik öt vers között van egy, amelyiknek a címe nem más, mint idézet egy nagy költőnk hosszú verséből.

2) Nagy költőnknek a szóban forgó versére hivatkozom a Pécsen is bemutatandó Szembesülés című könyvem 121 fragmentuma közül az egyik leghosszabban, önálló fejezetet képezőben. Ennek az említésnek több nyoma is van az interneten. De minket csak az az egy érdekel, amelyiknek a címe megegyezik a könyvbéli fejezet címével, mert ezzel a címmel kell továbblépni.

3) Ha megvan ez a könnyen kideríthető fejezet-cím, innen igazán pofonegyszerű a dolgotok: segítségével már csak azt a tavalyi jegyzetemet kell megtalálnotok, amelyiknek a címe nem más, mint egy nyelvtani fogalom. Ugyanennek a jegyzetemnek a végén szerepel egy kortárs magyar költő neve és hosszú verscíme.

4) A feladat: Ez utóbbi kortárs költő versének a teljes szövegét - két idézőjel közé téve - >>ide<< tűzzétek be.

Díj: - tekintettel arra, hogy a potenciális megfejtők némelyike már elnyert a könyveimből egynéhányat, személyre szóló díjat ajánlok fel: a győztes annak a könyvemnek kapja egy dedikált példányát, amelyik még nincsen meg neki.

Bízom abban, hogy ez a mostani feladvány már nem fejthető meg rövid idő alatt és "kitart" pécsi utazásomig... ha addig senki sem jut eredményre, számíthattók apróbb segítségeimre.

(nov. 2)


Frissítés november 4-én: MEGFEJTÉS (csak az olvassa el, aki nem akarja magát a nyomozásban kipróbálni)

Az történt, ami korábban is: néhány órával a feladvány közzétételét követően (bár igaz, eztúttal csak éjfél után) már megvolt a megfejtés: Tatár Balázs János betűzte ezt a hozzászólást: " " (lásd) - Ez pedig pontosan az volt, amit vártam, éspedig Tandori Dezső A gyalog lépésének jelölhetetlensége osztatlan mezőn című versének a teljes szövege. Minthogy ez egy ilyen költemény, a megjelenített hiány egyik szép példája. (Sajnos a Szembesülés megírása idején nem ismerte. Egyik kritikusom, Markovits Teodóra itt hívta fel rá a figyelmet.)

A megoldás menete pedig a következő lehetett. A Google kereső a feladványban említett első jegyzetem címére vagy kulcsszavaira meg is adja a keresett szöveg linkjét, a verseim felsorolásában ott van a "Hever egymáson a világ" című. Ez idézet József Attila Eszméletéből. Ennek a verscímnek + nevemnek és/vagy regényem címének az együttes keresése jópár internetes közlést megad, kis kutatással és a könyvem bemutató oldaláról elérhető szövegek címének átnézésével könnyű rábukkanni A semmi apoteózisa címre (ebben említem az Eszméletet). Ha az új címet a regény címével kombinálva keressük, a találatok közt adódik A zéró morféma c. jegyzetem, és ebben említem Tandori művét, amelynek "szövege" pl. a Digitális Akadémia oldalán így fest.

Újabb feladvány: ha marad még elutazásunkig időm, akkor készítek egyet, ez majd az est kezdete előtt néhány órával kerül fel.

google találatok optimalizálása - honlap szöveg tartalom

Balla D. Károly: Csontváry

Csontváry vers-szöveg optimalizálás


Játék: vers feladvány és megfejtés. Web szöveg optimalizálás. Télikert építés, tömeges sms küldő pillangószív. Organikus Google találat - seo marketing,
szöveg, optimalizálás, seo, télikert, tömeges sms, pillangószív, google, seo, honlap, marketing, Pécs

keresőmarketing - télikert gyártás és teraszbeépítés - tömeges sms küldés

honlap google kereső optimalizálás weblap szöveg

keresőbarát weboldal