Balla D. Károly

     Könyveim
FRISSEK:
MÁS:
     Berniczky
     Pánsíp

Ivóvíz terasz

Vízkezelés és télikert építés

Klasszikus gitároktatás Bp - honlap seo

Weboptimalizálás - víz fertőtlenítés

klór dioxid első hely

 

manzárd - vízkezelés

06. máj. 5.

Belterjes Kolos megírta a diplomamunkáját (60 old.), nekem is elküldte elolvasásra. Nem volt könnyű megküzdeni a programozói szakszöveggel. De azzal hízelgek magamnak, hogy azért a lényegét nagyjából kihámoztam, mi több, még azt a képkezelő programot is megkívántam, amelynek a kifejlesztése képezte a dolog érdemi részét, és maga a dolgozat ennek a folyamatnak a leírása, elemzése és dokumentációja. A dolog érdekessége, hogy ezt a munkát Kolos a veszprémi egyetem azóta megszűnt botaniakai tanszékének (és Szabó T. Attila professzornak) a megrendelésére végezte abból a célból, hogy a kutatóhelyen felhalmozott sok ezer növényfotót a hozzá tartozó szöveges dokumentumokkal együtt, kulcsszavak szerint kereshetően tudják tárolni és kezelni. Így hát programozó matematikusként Kolos kicsit visszarévedhetett jószerével el sem kezdett kertészmérnőki tanulmányaira (a felvételihez becsülettel megtanulta 100 növény latin nevét, be is került, de az első félévben kötelezően készítendő herbárium gyűjtésébe már nem fogott bele; nem is lett belőle kis kertészlegény...)

Igen nevetséges tartalmú levelet jelentettek meg magyar értelmiségiek, közte határon túliak. "Mi, ennek a nyilatkozatnak a megfogalmazói kijelentjük, Orbán Viktort a XX.-XXI. század Európa-szerte legkiemelkedőbb politikusának tartjuk." Így kezdődik, a folytatás még mulattatóbb. Na és ki a kárpátaljai aláíró? Hármat lehet találni. A második tipp a nyerő: Vári Fábián László. (A levél a Magyar Nemzetben. Itt lehet hozzászólni.)

*

Valamelyest ide tartozik, hogy újra felvettem a kapcsolatot L. L.-lel, akivel egy időben igen közeli barátságot ápoltam. Aztán szabályosan kitagadott a barátságából, s amikor vagy 2 évvel később "vissza akart fogadni", akkor elég hűvösen reagáltam azt írván, hogy levelezhetünk, de személyes látogatásokról egyelőre szó sem lehet. Nem úgy van az, hogy ha kitagadnak valakit, akkor sérelmét feledve visszatér a kitagadójához. Főleg, ha nem is vétett ellene semmit. Váltottunk pár levelet, majd abbamaradt a dolog, már nem is tudom, hogy ki nem válaszolt utoljára, szerintem ő. Ám két év kihagyás után a választás éjszakáján eszembe jutott. Mégpedig olyan összefüggésben, hogy neki most rossz lehet. Ami nekem kis elégtételt szerez, az őt rosszul érinti. Elképzeltem, hogy az orbáni propaganda rá is nyomasztóan hathatott, s most, hogy vége lett ennek a nyomásnak, talán segíthetek neki fellélegezni. Írtam hát. No, úgy tűnt, teljesen értelmetlenül. Hiába próbáltam három levélen keresztül az irodalom felé terelni a beszélgetést, ő csak azzal jött, amit a rádióban-tévében és minden fórumon nyomat a nagyfőnök. Egy mondata aztán végképp ijesztő volt: "képes vagyok barrikádra menni, ha az országban tovább nő a feszültség és tényleg forradalom tör ki". Na ne! Az nem létezik, hogy ez a bölcs ember is bekattant és lement Kerényibe. Újabb levelemben megpróbáltam én lenni a "bölcsebb". És talán sikerült: addig provokáltam, míg végre az irodalomról sikerült levelet váltanunk. Ha még arról is meg tudnám győzni, hogy nyugdíjas irodalomtörténészként politikai nézeteiért aligha akarja bárki is üldözni, az már sikerélmény lenne.


Új számmal jelentkezett az Alkarpatraz. A téma: Kutya Macska Szerelem. Az új szám egy új webhelyen jelentkezett, és érdekessége, hogy minden publikációhoz hozzá is lehet szólni. További részletekSólyom átnyúlt a politikusok feje fölött

A magyar köztársasági elnök felváltva szerzi nálam a fekete és a piros pontokat. Hogy őt választották Szili helyett, annak kifejezetten örültem (lásd akkori egyik és másik jegyzetemet), és alapjában most is azt gondolom, nem árt a balliberális kormánynak egy enyhén jobbos elnöki ellensúly. Aztán volt két rossz húzása őexcellenciájának, egyik, hogy megsúgta Orbánnak, mikor lesznek a választások (még rosszabb, ha fordítva volt, és ezt Orbán súgta meg őneki), a másik az a szerencsétlen kéz-nem-fogás (erről itt írtam). Most azonban olyat cselekedett, ami első látásra mindenképpen nagyon szimpatikus.

Ahogy erről a hírek beszámolnak: Sólyom kezdeményezésére konferencia jött létre a szomszédos országokban élő magyar tudósokkal, közéleti és a civil személyiségekkel azért, hogy megvitassák a határon túli magyarok helyzetét. Azaz az elnök úr átnyúlt a KM, a MEH, a parlamenti bizottság, a HTMH feje fölött, nem Szabó Vilmos, Bársony András és Komlós Attila, és főleg nem Németh Zsolt határon túli kedvenceit hívta meg, nem a hivatásos (és megélhetési) magyarokat, hanem tudós embereket, közéleti személyiségeket és civileket. Ma délelőtt hármukkal a Duna TV-ben láttam egy rövid beszélgetést: igen szimpatikusak voltak. Mind ahogy szimpatikus maga a gesztus, az elképzelés és Sólyom nyilatkozata is. (Persze azért tesz egy gesztust a politika felé és hangsúlyozza a MÁÉRT fontosságát...)

Vajon adhat-e mindez reményt arra, hogy az átpolitizált és alapjában elhibázott magyar-magyar kapcsolat (ezen belül a velejéig romlott támogatási rendszer) idővel javítócsomagot kapjon a tudományosság és a civil társadalom részéről? Ha a köztársasági elnöknek ezt sikerül végigvinnie minden politikai és ideológiai ereszd el a hajamat nélkül, azzal első lehet a határon túli magyarságért érdemben cselekvő közjogi méltóságok  sorában.

--------
De vajon ki volt ott a konferencián Kárpátaljáról?? Ahol gyakorlatilag nincsenek független értelmiségiek, tudósok, közéleti személyek. Nincsenek, mert mind lecsatlakoztak, beágyazódtak valamelyik politikai érdekszférába. Tényleg, ki képviselhetett bennünket Sólyom előtt?
FRISSÍTÉS. A hozzászólásokban leta közölte, hogy a résztvevők névsora fenn van a Köztársasági Elnöki Hivatal honlapján, itt (ésszerű lett volna nekem is itt keresnem, elmulasztottam, így köszönöm a segítséget). Innen megtudható, hogy Kárpátaljáról Majnek Antal püspök, apostoli kormányzó és Molnár József kutató, a beregszászi főiskola docense képviselte. Ez sokkal-sokkal jobb, semmint ha az UMDSZ vagy a KMKSZ közvetlen környezetéből került volna ki valaki; annyit azért szükséges megjegyezni, hogy a beregszászi főiskola egyértelműen az utóbbi szervezet érdekszférájához tartozik.

HOZZÁSZÓLÁSOK írása és olvasása

Eladták Picasso szerelmét

Olvasom, hogy New Yorkban rekordösszegért, közel százmillió dollárért kelt el Pablo Picasso Dora Maar au chat (Dora Maar macskával) c. festménye.

A minap Gasztronauta írt itt a blogtéren arról, hogy kalapács alá kerül van Gogh egyik leghíresebb portréja (nagyon büszke voltam, hogy a szerző által sokat keresett, de nagy méretben nem talált reprót nekem sikerül megtalálnom), most már tudni, hogy ott 40 millió dollár volt a kikiáltási ár. Alig pár napja egy Csontváry-árverés okán csettintgettem a nyelvemmel (lásd), most meg ez a Picasso...


Pablo Picasso: Dora Maar au chat, 1941
(ezt a képet is sokat kerestem, előbb angol, majd francia címén sikerült jó reprót találnom) 

Dora Maar, Pablo szerelme maga is neves művész, festő és fotográfus volt, akit viharos szerelmük során többször is megfestett a mester. A múzsának ez a művészneve volt, szerb lévén Theodora Markovich  néven látta meg a napvilágot (ha olvasóimnak picit ismerős ez a név irodalmi virtualéim környékéről, ne csodálkozzanak...)

A Dora Maar-portré érdekessége egyébként, hogy hitelesítésére Picasso lányát, Maya Picassót kérték fel, aki a festőnek egy másik szerelmétől, Marie-Therese Waltertől született.

HOZZÁSZÓLÁSOK írása és olvasása

Bábel örökében?

Az ukrán-ruszin költő, Petróci Iván (Ivan Petrovtsiy, 1945) műfordítói életművét tartalmazó közel ötödfélszáz oldalas kötet címlapját az idősebb Peter Brueghel remeke díszíti. Bár igaz, hogy Bábel tornya az emberiség soknyelvűségét is szimbolizálja, de emellett inkább azt, hogy, miután a Jóisten összekeverte nyelvüket, kialakult a bábeli zűrzavar, és emiatt nem tudták befejezni a torony építését. Ha egy műfordítás-kötet borítóján ezt a csonka kúpot látjuk, óhatatlanul arra gondolhatunk, az idegen nyelvű versek átültetésével a költő nem volt képes megbirkózni.

Hogy valóban így van-e, annak eldöntésére itt nem vállalkozhatom. Hiába értem és beszélem az ukránt tűrhető szinten, ám nem érzem, nem tapintom benne a költői finomságokat, továbbá pedig alig van fogalmam arról, hogy az ukrán irodalomban melyek a műfordítással szembeni elvárások. Iván adaptációinak a fogadtatásából arra következtetek, hogy munkája megállja a maga helyét, még ha nekem vannak is fenntartásaim. Az is bizonyos, hogy mindenképpen értékelendő nemcsak a hatalmas teljesítmény (becslésem szerint legalább másfélezer költeményről van szó!), hanem egyfelől a gesztus is, amelyet a magyar, francia, orosz, német, cseh, szlovák, oszét, észt stb. nyelv és irodalom felé tesz, másfelől a szándék, hogy az ukrán olvasót beoltsa a szomszédos és az európai irodalmak klasszikus és újabb kori költészetével. (Ez utóbbi téren már azzal is egyedülállót alkotott, hogy a modern francia költészetből – Baudelaire-től a kortársakig – elsőként ültetett ukránra több tucatnyi művet.)

Van a kötetnek egy igazi kuriózuma is. Mint említettem, Petróci Iván ukrán-ruszin költő. Nem nevezhetem másként, hiszen közel ötvenéves koráig ukránul írt és kizárólag ukránra fordított. A középlágy szovjet diktatúra megszűntével és az új ruszin ébredéssel egy időben azonban, mint oly sokan, ő is felfedezte magában a ruszint, nyelvet váltott, és jó ideje már csak ősei nyelvén, ruszinul ír. Mindez tükröződik műfordítói munkásságában is, újabban ruszinra is átültetett ógörögöktől franciákon át mai oroszokig sok mindent: könyvében az utolsó kilencedet ezek az adaptációk teszik ki.

A ruszin nyelv, irodalom (és identitás) bizonyos problémáira itt nem térhetek ki, ám ha jelzem, hogy a múlt rendszer ünnepelt kommunista nemzeti ukrán költőjének, Pavlo Ticsinának A párt vezet c. propagandaverse is olvasható a kötetben Petróci Iván újkeletű ruszin fordításában, akkor talán (nem feltétlenül nyelvi értelemben) érthetőbbé válik a sajátos címlap-szimbolika is.

Vízkezelés - Balla D. Károly: Bábel Manzárd

télikert fertőtlenítés

Ivóvíz, télikert és üvegház fertőtlenítés: klór dioxid

Bábel örökében. Balla D. Károj: webnapló. Ungparty Manzárd terasz. Vízkezelés és télikert építés, ivóvíz fertőtlenítés: klórdioxid. Gitároktatás Bp - honlap seo - Google weblap optimalizálás. Határon túli magyarság. A kárpátaljai magyar író alkotói műhelye keresőmarketinggel is foglalkozik. Kárpátalja, kárpátaljai magyar, Ungvár, határon túli magyar, ivóvíz fertőtlenítés, ClO2, technológiai vízkezelés, bdk blog

© Balla D. Károly 2001-2006. Az oldalaimon közölt tartalmak szerzői jogvédelem alá esnek.
Ajánlott kondíciók: felbontás: 1024×768; szövegméret: közepes; karekterkódolás: Central European (Windows 1250); böngésző: Internet Explorer 6.0