Nevem:
Email vagy Url:
Mondom :

Az összes üzenet - megnyitás után katt a Mindet gombra

blogring.hu
Újabban megjelent:
Ebéd Nevickén
az ugyanazok
amint a résen átfűzöd
Bankrablás Gömörben
UFÓ Kárpátalján
Erény vagy
 
 
Új könyvem:
 
Hírek Kárpátaljáról:
 
Az oldal statisztikája:
 
<<üzenőfal
főbb rovatok és frissek: a fotóm alatt>>
Balla DK webnaplója - a legfrissebbhez
C-dul:  

05. júl. 27.
szabad fórum  |  hozzászólás

Körlevelek, furcsa küldemények. Meg sem említem mindegyiket, túl hosszú lenne a jegyzet.

Először is újra jelentkezett bizonyos Szeszák Gyula, aki ellenkező értelmű felszólításaim ellenére hosszabb ideje bombáz különböző politikai sértettségeivel, zavaros és követhetetlen magyarázkodásaival és tiltakozásaival. Van a mostaniban is minden olyasmi, amitől a szittya lélek dalra fakad, Magyar Önvédelmi Mozgalom, Pajzs Szövetség, Magyar a Magyarért testület, Lelkiismeret 88, Rágalmazás Elleni Liga, Szent Korona tan, hogy csak a szembeötlő nagybetűsöket említsem. Ennél valószínűleg hosszabb lenne a támadott, kárhoztatott, mindenféle szép jelzőkkel illetett személyek, csoportok, eszmék felsorolása; a "talmudista diktatúra" az enyhébbek közé tartozik. Még a szerencsétlen NOX együttes is megkapja a magáét, amiért klezmerbe oltották a magyar zenét. Ezek után nem is lehet csodálkozni azon, hogy a levél írója többes számban, "megalkuvás nélkül (azaz radikálisan)" ragaszkodik "a Szent Korona eszme gyakorlati megvalósításá"-hoz, merthogy ez igen sokat jelent "a mezőgazdaságnak, az iparnak, a kereskedelemnek, a kultúrának és így tovább."

De megtalált levelével a DEPORT-'56, az '56-os Deportálások Tényfeltáró Bizottsága. Hosszú levelük lényege, hogy Orbán jogosan állította párhuzamba Rákosit, az '56-os forradalom leverését és a mai kormány kiállását a kettős állampolgárság ellen, mert ezek valóban a nemzetre való rárontások.

De azért vannak jobbak is.

Magát alternatív hírforrásnak nevezi az alábbi szöveg küldője (a kép is tőle), ezt ellenben szellemesnek találtam, így szó szerint betűzöm ide:

Azt olvastuk, hogy jó lesz nekünk a bukott Kiss Elemér! - Miért is ne egy bukott politikus kerüljön a határon túliakat egymilliárd magyar forintokkal pátyolgató tanács élére? Jó lesz az nekik! A pénznek, mint tudjuk, nincs szaga, még ha Kiss Elemérnek van is. Eligazgatja ő ezt a tizenöt tagú tanácsot, mint a pinty! (Hogy miért pont 15 tag? Nem tetszett kitalálni? Hát Orbán Viktor nem ippeg a múlt héten tizenötmilliómagyarozott? Naügye! Hát tessen ezt a jobboldalnak tett gesztusként értékelni: őnekik legyen jó a 15 tag, a határon túliaknak meg legyen jó az egészen kiss Elemér - állítólag pünkt ők javasolták tanácselnöknek. Vakarta a kopasz fejét Markó és Kasza, hajába túrt Tőkés és Bugár, vakarta a tökét Kovács Miklós és Gajdos István (az egymásét vagy a sajátjukat?) - és hopp, beugrott nekik: KISSELEMÉR. Soha jobbat, mint egy bukott főkancellárt.
Kiss a megbízásért nem kap pénzt. - ÉS MI???

Evezzünk líraibb vizekre. Bizonyos Kincsesné költeményt küldött, nem is akármilyent. Mivel iszonyú hosszú, kicsit megkurtítottam, de elhiheti a kedves olvasó: így is teljes értékű élményhez jut.

Recsenyédi Fekete Miklós:

ROVANCSOLÁS

........

Égi Ős, - „Is-Ten” az Atyám,
De tagadnom kell,
Hogy fia vagyok,
Mert a nyelvek ősét beszélem
És „íme, itt vagyok”.

*

Atyám,
Ne vess meg,
Amiért most,
Hogy a számonkérés hajnala ébred,
Én megkerestem régi hazámat
S a folyamok ölében szendergő választott néped.

Maroknyi cseléded már nem is számolom:
Gyáván,
Ahogy a lábát emelő kóbor eb
Minden kis neszre összerezzen,
Lekushad, bujdokol,
Úgy menekül már önmaga elől is
Ez a hitét-reményét vesztette fajta,
Amelynek vendégtörvénye maga a pokol, -
Szent, türelmes, vendégszerető
És magyar pokol.

........

Ott fenn, Uram,
Azon a hegyen
Nyilatkoztad, hogy kik a boldogok,
De itt
E feldarabolt, csonka hazában
Boldog ember után hiába kutatok…

Íme, a leltár:
Szikkadt folyóágyban
Nagy, döglött halak.
Felhagyott tárnában
Aktív, gyilkos salak.
Tűzelhalástól perzselt almafák.
Kert közepén
Olajos tajtékot szállító, gyenge ér –
Mogorva, vén komondor,
Danoló, részeg vincellér,
Parlagfűtenger,
Maszlag és üröm.
Távolabb éhes róka ül
A szőlőzúzó nagy kerek kövön.
Drótkerítés.
Mögötte elhagyott gyártelep.
Szemeteskuka, - mellette betevőt guberáló
Magyar kisgyerek.

Csillogó
Fényes autócsoda –
Négy kerekével a narkós égre néz.
Sikerdíj:
Szatyornyi száraz kenyérhéj,
Rajta kárörvendőn vigyorgó
Szőrös, zöld penész.
Tandíj.
Hulló, megfakult, zöldgombás cserép
És hulló vakolat…
Iskola volt e házban,
Magyar iskola volt: most üres.
Még nézni is nehéz…

Figyelem, most jön a java:

Számítógép előtt
Számító, pókhasú gyerek:
Játékért kutat,
Magyarul nem tud,
Olvasni ostoba…
Helyette diplomát a dollár
Szerez majd,
Mert ilyen az új nemzeti öntudat…

*

Új magyar csoda,
Ha majd a kormányba jutva
Nem vezet minket fejjel a falnak,
És az is csoda,
Ha a nyelvek anyját
Nem törüli el:
Eltűnő-félben az ősi kultúra:
Jöhet a „fütyülős barack”
S a bő, fehér gatya.

.......

Ország házában
Idegen lelkű,
Idegen jellemű kormány
A nagy kótyavetyén
Maholnap mindent elad.
Rozsdás lámpavas:
Rajta a szél
Szappanos kötelet ringat,
De a hurokból
Hiányzik a nyak!

Ez a lámpavas itt a végén, a kötéllel és hurokból hiányzó nyakkal, ez igazán szép keresztényi gondolat olyan valakitől, aki az Úrhoz fordul.

Hozzászólások, kiegészítések naplómhoz: (lásd még ITT is)
Friss informatikai és tudományos hírek:

frissítés és átlépés a blogringhez