Ezt az oldalt már nem frissítem. Új írásaink itt olvashatók:
MANZÁRD mű-hely (illetve bdk.blog.hu)
Berniczky Éva és Balla D. Károly honlapja. >>Átlépés a Főkapuhoz
Saját oldal, elérhetőség:
Berniczky | BallaDé

Google Ketten Net
Berniczky Éva és Balla D. Károly irodalmi ikeroldala
Egyszer csak váratlanul feláll, és kíváncsian szembefordul a betegekkel, a hatalmas daganat himbálózik a hasán. Bal szemét nem olyan régen szúrhatták ki az utcabeli kölykök. A másikkal pontosan úgy néz, ahogyan Dosztojevszkij megírta. >>elolvasom
Alázatosan húzta be a nyakát, elvackolódott a lányban, a számára kijelölt maradék helyen. Már nem válogatott, teljesen mindegy volt, kire esett a sor ezen a napon. Az öregasszonyokon nagylelkűen soha nem állt bosszút az anyjáért, csak azokon, akik természetben fizettek >>elolvasom
...váratlanul felpattantak az asztaltól, és pontosan a nagyterem közepén kihányták az aznapi cseresznyelevest. Emlékszem, hiába terelgetett féltékenyen bennünket a helyünkre a rózsaszínű tócsa közeléből a takarítóasszony és Piroska mama. Mindannyian ott tolongtunk, bámultuk a szégyellnivalót, hogy kellőképpen >>elolvasom
(Alla) súlyosan cseppent, nem is cseppent, inkább körbefolyva rajzolta újra a kenyérhéjat, az elmúlt év fájdalmas késő őszét, amelybe nem lett volna szabad beléharapnom, mert megperzselt barnássárga íze, mintha millió parányi darázscsípés húzta volna össze a nyelvem, a sok >>tovább
érzelmesebb blues következik, Evelin meg sem várja, hogy a koccintás után letegye a poharát, átkarolja, és már ringatja is a ritmusra. Most kellene Icának rajtaütnie, kezében a pia, arca egy harminc évvel fiatalabb csajocska nyakában, látja, bíró úr, ugye igazam volt.t. >>elolvasom

„Mondja, galambocskám, maga a gyámügyi hivatalban szokta megkérdezni, hogyan kell gyereket csinálni?” A galambocska erre lángvörös lett, látszott, mindjárt el is pityeredik. No, lehet, hogy túllőtt a célon, gondolta, még csak az kell, híre terjedjen, miket mond ő itt holmi betévedő hajadonoknak. Ültében hátranyúlt a mögötte álló polchoz, leemelt egyet a tucat számra sorakozó egyforma brosúrák közül és engesztelő hangon újra megszólalt. „Jöjjön csak ide, adok egy könyvet, ebből bőségesen meríthet ismereteket; mondhatni magának írták, galambocskám.” A szólított odalépett, kezébe vette a füzetnél alig vastagabb kiadványt, és kétszer is nekifutott a címének. Másodszorra már >>elolvasom

Anyám kisajátította a gyermekkoromat, az övé lett akkor, amikor töviről hegyire elmesélte nekem, mondja a hősöm minden düh nélkül a novellámban az ablaküvegnek. Hosszan nézi a tanári vendégszoba ablakából az Északi-tenger hűvös öblét, tekintetét fúrja a vizet gyapjasan megülő ködbe, elképzeli, miként úsznak >>elolvasom

újabb írások: bdk.blog.hu