Piréz Manzárd - Balla D. Károly ajánlója 2015

Nem sokat kockáztatok. Nem vagyok hazardőr, csak a függetlenségét féltékenyen őrző manzárdőr - Egy manzárdőr feljegyzéseiből - A BDK BLOG és más webhelyek újabb közleményiből. Az oldal az UngParty Virtuálé része | szerző: Balla D. Károly

Az ördög és a részletek - Magyarország - Ukrajna

Éveken át szinte napi rendszeresség dohogtam ezen-azon éppen aktuális blogomban, egy-egy témát összegezve cikkeket publikáltam lapokban, folyóiratokban. Reagáltam szinte minden fontosabbnak gondolt eseményre, fejleményre, ha nem is azonos mértékben, de odafigyeltem mind a magyarországi, mind az ukrajnai történésekre: politika, közélet, kultúra; a határon túli magyarság problémaköre; a kárpátaljai magyarság helyzete, válsága; a liberális eszmék és a kisebbségi jogok… Mindenről volt közreadandó véleményem, napi szinten tettem szóvá visszásságokat, igyekeztem figyelmeztetni veszélyekre, rossz tendenciákra, hibás döntésekre és ártalmas gyakorlatra. Elemeztem, élcelődtem, dohogtam. Fenemód érdekeltek a részletek, szemet szúrt minden apróság, lecsaptam, amire lehetett – miközben persze a nagy eszmék és globális érdekek védelmében hatajkodtam: emberi szabadság, egyéni és kollektív kisebbségi jogok (ezen belül a kárpátaljai magyarság hosszú távú érdekei), nyugati értelemben vett liberális demokrácia, sokszínű kultúra, a sokféleség igénye, tabuk és tilalmak nélküli alkotói szabadság…

Mondtam, mondtam a magamét – és mire mentem vele? Hát hiszen minden rosszabbra fordult.

Magyarországon 2010-től olyan politikai és társadalmi változások történnek, amelyek teljességgel ellentétesek az én eszményeimmel, a magyar társadalom többsége számára elfogadottá váltak a számomra legelutasítottabb nézetek, folyik a Horthy-éra ideológiájának a restaurációja, visszalopakodnak a jobboldali konzervativizmus legrosszabb hagyományai. Szitokszóvá vált az európaiság és a liberalizmus, viszont már a parlamentben is lehet zsidózni és cigányozni – “az utca” vagy “az internet” névtelen emberének teleszájú fröcsögéséről nem is szólva. Álszent, cinikus, hazug, pökhendi és bunkó mód viselkedő, magánvagyont harácsoló korrupt senkiházikból álló politikai klán uralja az országot, élükön egy diktátori hajlamú, mindenre elszánt szociopatával – akinek remek esélyei vannak arra nézvést, hogy a kicsit itt-ott megnyomorított választási törvénynek és a szavazók szinte töretlen támogatásának köszönhetően még sokáig hatalmon maradjon. Mert az alattvalóknak felettébb tetszik, amit művel, tetszik nekik a turul vérvonal, elhiszik, hogy származási alapon hazaárulók a baloldaliak, rácuppannak halálbüntetésre, idegengyűlöletre… Igen, ezek azok a részletek, amelyektől benn ugyan forrongok, émelygek, amelyek ellen zsigerileg tiltakozom – de megírni a sok mocskot már semmi kedvem. >>tova: Az ördög a részletekben

Kávé hármasban - a moszkvai előzmény

1980-ban Magyarországra utazni Kárpátaljáról csak úgy lehetetlen volt. Közeli rokontól kellett hatósági meghívót beszerezni, azt benyújtva (és nem ritkán a rokonságot bizonyító okmányokat is mellékelve) lehetett útlevél-igénylő űrlapot igényelni, amelyet elsőre hibátlanul kitölteni és a megfelelő bélyegzőkkel elláttatni csaknem akkora eséllyel sikerülhetett, mint lottón az ötösbe beletrafálni. Bikkfanyelven feltett kérdések, szűk válaszadási hely, radírozni, javítani tilos… Kitölteni viszont széles hengerű írógéppel kellett, olyannal, amelybe a fektetett A4-es űrlapot be lehetett fűzni. Valamit mindig elrontott az ember.

Az óhatatlanul hibássá sikeredő űrlapot háromszor-négyszer is visszalökték. Valami hiba mindig akadt. Hol egy pecsét, hol egy aláírás hiányzott róla, hol csak a megfogalmazás nem felelt meg bizonyos bürokratikus elvárásoknak. Ha a jellemrajz rubrikából például az erkölcsileg feddhetetlen kifejezés mellől hiányzott a politikailag tájékozott és ideológiailag kipróbált (!) frázis, akkor az űrlap hibásnak számított. (Ezt a rubrikát egy hosszabb okiratból készített pár soros kivonat alapján kellett kitölteni, magát a jellemrajzot – magyarul erkölcsi bizonyítványnak mondanánk, oroszul Harakterisztyika  volt a neve – egyébként az utazni vágyó közvetlen főnökének, továbbá a nagyfőnöknek, a párttitkárnak és a szakszervezeti elnöknek kellett aláírnia, akik előzetesen gyakran be is rendelték meghallgatásra a delikvenst.) Ha aztán a sokadik nekifutásra történetesen már minden stempli és kézjegy a helyén volt: lakbizonylattól, a házastárs vagy szülő hozzájárulásától kezdve a rendes évi szabadságra való jogosultság dokumentálásán keresztül annak igazolásáig, hogy az utazni vágyó nem büntetett előéletű és nincs államtitkok birtokában – még akkor is következett egy-két meglepetés. A hivatalnok hosszasan tanulmányozta az anyagot, majd kérdőleg felnézett: „És hol van az arról szóló igazolás, hogy maga a katonakönyvét letétbe helyezte a katonai parancsnokságon?” Ha az ember csodálkozott, kioktatta a hivatalnok: csak nem gondoltam, hogy amíg én külföldön leszek, a katonakönyvem otthon állhat a szekrényben?

Ezek alapján talán érthető, hogy amikor kollégáimmal hírét vettük: Moszkvában megrendezik a Magyar Kultúra Hetét, és ebből az alkalomból a fővárosba érkezik a Vígszínház társulata, akkor hárman összeszövetkezve úgy döntöttünk, rászánjuk magunkat a kétezer kilométeres útra – ez sokkal egyszerűbb volt, mint Budapesten megnézni a Víget. S ha már ott leszünk, nemcsak az előadásokra ülünk be, hanem készítünk egy-két interjút is a társulat tagjaival.

– Szervusz, Kern András! – törtünk rá a félmeztelenül ajtót nyitó kedvencünkre a Rosszija szállóban… De nemcsak

>>tovább

Balla D. Károly

A troll mutatóálcája

- Maga mutogató? – kérdezte a macska a karmestertől,
amikor az rámutatott a dolog cincogó lényegérre.

- Dehogy, kérem! Csak mutatóba vagyok itt kutató,
és a fáradságtól már alig kinemállok a lábamon.
Most jövök a lelátóról. Onnantroll kezdve mindent lelátok!

- Talán lenéz engem?  – hördültek fel egyemberként
a stadionban a nagyérdemű közönséges
és miközben az önkéntes hangadók válláról pergett a pergamen,
az egész lelátó begyepesedett és ezer szektorok egyszerre skandálta
hogy árvalányhajként lengjen minden honleányakán
a fennkölt és magzatos pálinka-pántlika romántika.

>>tovább

Vadvirág Tibusz kebelében

Most hogy felújítottam ajánló blogomat és abban nagyon becses zenei leleteket osztottam meg, a Syrius ausztráliai felvételeiről eszembe jutott az együttes ungvári szereplése.

1975-öt írtunk, és ez már nem a nagy, klasszikus felállása volt a bandának, hanem a sorozatos tagcserék közepette éppen az az aktuális összetétel, amikor átmenetileg Tátrai Tibor lett a frontemberük.  Az ungvári amfiteátrumban adtak koncertet egy nyári estén, világosban. Nyomták rendesen a jazzrockot, keményebb és dallamosabb számokat vegyesen, a fúvós szekció  (Baronits Zsolt – tenor szaxofon, Friedrich Károly – harsona, Molnár Ákos – altszaxofon, Sipos Endre – trombita) adta meg a hangzás igazi jellegét, erre ült rá Tibusz a gitárjával pár fergeteges szólót is produkálva. Slágerük éppen a Sápadt fényű ablak volt.

Mivel akkoriban ritka ünnepnek számított, ha külföldi banda szerepelt egy szovjet városban, az amfiteátrum megtelt közönséggel annak ellenére, hogy a Syriust kevesen ismerték és a dzsesszes hangzás sokkal kevésbé volt népszerű, mint a tisztább rock (vagy pláne a pop, például a városban gyakran megfordult Koós János számai). Így a tapsok is eléggé gyérek voltak egy-egy szám után.

A mi társaságunk persze élen járt az ünneplésben. Egyikünk még emlékezetes magánakciót is produkált. >> Vadvirág Tibusz kebelében

Tereskova és az Orbán-tapéták

tereskova-orban-portre.jpgA Tereskova-féle Orbán-portrék szakmai recepciójának amúgy is ellentmondásos voltán nagyot csavart az a körülmény, hogy a gúny tárgyává tett kormányfő talpnyalói nem a várt módon reagált. Elutasítás, szidalom, kiátkozás lett volna a pöffeszkedő hatalom természetes reakciója. Ehhez képest Orbán Viktor felesége odament a kiállításra és képet vásárolt a maga és anyósa számára. Példáját mások is követték: vettek képet baloldaliak is, de leginkább a másik oldalon állók vásárolták fel mohón istenként tisztelt vezérük gúnyképeit, abszurd társadalmi jelenséggé fokozva ezzel egy kortárs művészeti eseményt. Tereskova több mint hatmillió forintot kasszírozott sorozatgyártott képei eladásából és ezzel kiszabadult szorongatott anyagi helyzetéből, amiért kétség kívül hálás lehet ihletadójának. Akiből gúnyt űzött, megmentette.

Ezek után ember legyen a talpán, aki aki képes megmondani, a művésznő szavaiban hol húzódik a határvonal az elvetemülten cinikus irónia és a behódolás naivitása között.

... Aztán az amúgy is csavaros történet újabb fordulatot vett. Tereskovát igen erős, személyeskedő bírálat érte - meglepő módon nem egy jobboldali esztétától, hanem egy liberálisan gondolkodó alkotó, Tóth Krisztina költő részéről. Az intellektuális szellemességgel, de az aljasságig vitriolosan megfogalmazott gúnyiratra a képzőművész, énekes és performer Tereskova egy pszeudó-dalszöveggel válaszolt a maga alpári - mondhatni vérbunkó - stílusában. A két Kriszta összecsapását felkapta és agyoncsócsálta a sajtó.

Magam ambivalens érzésekkel figyeltem mind a kiállítást és nem várt sikerét, mind a későbbi csetepatét. Finnyás közéleti ízlésem ugyan elutasította Tereskova útszéli beszólását, de ez ellen a finnyásság ellen fellépő antisznob énem afelé a vélemény felé húzott, hogy Tereskova szereplését ebben az egész történetben szerepnek, pörformansznak gondolom, amely ráadásul az utóbbi évek talán legnagyobb hatású közéleti és művészeti akciója onnan kezdve folytatólagosan, hogy "Orbán-képeket kell festeni". Aki a művészetek szent oszlopán állva próbálja kifinomult aljassággal ezt a nagy hatású performert fehérneműjéből kirázni, az valószínűleg egy kukkot sem értett meg ennek a művészi akciónak a tényleges értelméből. Ezzel az utóakcióval ugyanis Tereskovának sokkal többet sikerült tennie, mint amire számíthatott: nemcsak az eredeti ötlettel rántotta le a miniszterelnököt a piedesztálról, hanem elérte, hogy az utólagos nagy trágyadobálós "libacsatában" a makulátlannak mutatott arcél is szépen, esztétikusan összekenődjön kevéske bűzlő mocsokkal. Nem mondhatok mást: bravo, Kriszta. >> Tereskova: Orbán portrék (vps)

Fotók százait, de inkább ezreit találhatja meg és nézheti végig, aki a Kijevben élő fotós, Ruszlan Lobanov nevére rákeres. Persze a nevét ajánlatos inkább ukrán verzióban - Руслан Лобанов - vagy angol helyesírással - Ruslan Lobanov - beütni a Google képkeresőjébe - akkor viszont ömlenek a pucér nők - clo2 teraszfűtés. Művészfotók – vágnám rá az egyszerűség kedvéért...

Akt, aktabb, legaktabb

Százszámra találhat aktfotókat az, aki a harmincas éveit taposó kijevi fotós, Ruszlan Lobanov nevére rákeres az interneten. Nevét persze inkább ukrán verzióban, cirill betűkkel – Руслан Лобанов – vagy angolos átírásban (Ruslan Lobanov) tanácsos beütni a Google képkeresőjébe – akkor viszont ömlenek a meztelen nők minden mennyiségben. Többségük gondosan kivitelezett, igényes beállítású munka. Művészfotók – vágnám rá az egyszerűség kedvéért a legjobbakra. De azért még ezeknél is pici lábjegyzet kívánkozik arról, hogy a kimódolt, teátrális beállítások legalább annyit rontanak a fotók értékén, mint amennyit a részletgazdagság és igényes helyszínválasztás hozzáad. A második lábjegyzet óhatatlanul a női bájakról szólna: itt kérem olykor a tetten érhető öncélúság esete forog fenn. A keblek és szeméremtestek nem mindig esnek át esztétikai transzformáción, hanem azon pőreségükben hirdetik az erotikus tartalmat. Ami persze nem baj, csak ez így mégis inkább kommersz, mint művészi.

Balla D. Károly

Biztatóm halál

amikor emlékeztető alkut kötöttünk a zsebkendő sarkára
megígérted hogy csak a műszak végéig kell kibírnom
akkor majd helyemre áll a megváltótársam
és szabadon távozhatok szabad eltávozásra

de nem mondtál igazgatót aki az ajtóból visszarendel
féldeci barackot és egészségemre kiüríti a zsebeimet
az asztalra maga elé mered-e mondani neki
hogy lejárt a műszak a turnus az évad a szavatosság

szavadat adtad hogy nem kell majd vér az alvadáshoz
kérted hogy érzéssel
ne pedig szenvtelen szenvedjek
becsszóra mondtad de csak szórakoztál a becsemmel
pedig nem volt kedvem bóliát kapni inkább góliát

elem kellett volna a pénzmékerembe
de te azt mondtad ne legyek enerváltam a feleségemtől
várhatóan nem fog rám rossz fényt vetni

>> tovább

seo-honlap-keresooptimalizalasTalán még akadnak a verseimért és más írásaimért odaadóan rajongó nyájas olvasóim között, akik nem tudják rólam, hogy évek óta mániákus honlapoptimalizátor vagyok. Hogy ez pontosan milyen tevékenységet jelent, azt itt most nem adom elő: számos olyan weboldalt és blogot készítettem, ahol ennek a furmányos mesterségnek a csínjait és bínjait taglalom nagy odaadással: aki a szóba jöhető kulcsszavak valamelyikével (honlap-seo, weboldal optimalizálás, goole helyezés javítás), rákeres erre a spéciségre, nagy valószínűséggel éppen az én webhelyeim egyikére bukkan reá. Merthogy éppen az a dolog csíziója: egyes kulcsszavakkal elsőnek lenni a Google-találatok között! Nem ecsetelném itt azt sem, hogy ez miért annyira fontos, de talán belátható, hogy aki például >> az írás folytatása: Honlapoptimalizálás - Google pozíció javítás

Hány éves Ungvár városa?

Ungvárról az első írásos említés a Gesta Hungarorumban található. Anonymus szerint a Vereckei-hágón átkelt magyar seregek 894-ben hódították el Ungvárt a nagymorvai Laborc fejedelemtől. A krónika arról számol be, hogy Álmos Ungváron adta át fiának, Árpádnak a fővezérséget. Ha ezt elfogadjuk és az említett évszámtól eredeztetjük Ungvár létezését, akkor 2014-ben Ungvár 1120 éves. Ámde Anonymus közlésének a hitelessége kétségbevonható, sokkal valószínűbb hogy a városalapítás a honfoglalás utánra, valamikor a X.–XI. század fordulója körüli évekre tehető. Bizonyos, hogy a Szent István által alapított várispánságok egyike Ungvár volt, amelyhez 18 község tartozott. Ám ebben az időben városról még nem, inkább csak a vár létezéséről beszélhetünk. Ungvárt a XIV. századtól kezdték városnak nevezni. Így Kárpátalja jelenlegi központját vára alapján tekinthetjük nagyvonalúan kb. ezer évesnek és kissé szigorúbban 700-800 évesnek is. Az 1120 esztendős múlt inkább csak legendának tekinthető.

kárpátaljaMinden ellenkező híresztelés és jól kimutatható piréz mivoltom ellenére én mégiscsak lokálpatrióta lennék, még ha ez nálam egészen mást is jelent, mint azoknál, akik az anyaföld előtti megrendült leborulásban, szepegő Trianon-nosztalgiában, gyakran rossz helyesírású, de elszánt és permanens nyelvvédő harcban, továbbá pedig az identitást igen hatékonyan erősítő hátrafelé nyilazásban látják a kárpátaljaiság legfőbb attribútumait. ...Új oldalam: Kárpátalja történelme, földrajza, elhelyezkedése < ez nem az eredeti link, azóta egy jobb weboldalt indítottam ebben a témában - de onnan persze át lehet lépni a régebbi szájtra is - a fenti azoban nem oda vezet, hanem a Kárpátalja Blog oldalára - további átlépési lehetőségekkel
csupakabraHosszú kutatómunka eredményeként sikerült kiderítenem, hogy a mostanában Kárpátalján egyre több riadalmat keltő titokzatos lény eredetileg az ókori pirézek totemállata volt. Szentségként tisztelték és eredetmítoszaikban mint a piréz mivolt attribútuma jelenik meg. Később neve tabuvá vált, évszázadokon át sem nevét kimondani, sem gondolni rá nem volt szabad. Ennek ellenére a pirézek megőrizték kollektív tudatukban a csupakabrát, amelynek neve az ópiréz nyelvből inka közvetítéssel került az amerikai spanyolba, ahol más szavakkal való hasonlósága alapján a kecskeszívó jelentést kapta, nem alaptalanul: az amerikai kontinensen a chupacabra nagyobb háziállatok vérével táplálkozott, csupán európai és főleg ukrajnai mutációja satnyult el annyira, hogy beéri tyúkokkal és nyulakkal. Bővebben: Csupakabra Kárpátalján.

Verecke áldozata

Agyonnyomta az összedőlő vereckei emlékmű a tövében fohászkodó költőt. Balla D. Károly ismert ungvári alkotó szokásos évi zarándoklata során éppen a Vereckei-hágón álló honfoglalási emlékmű előtt tette tiszteletét, amikor a kőkolosszus váratlanul megingott, és dörgő hangot adott. A költő ijedtében az emlékmű oltárkövéhez térdelt, és mondott egy gyors imát a magyarok istenéhez, ám ez nem segített rajta: az összerogyó monumentum maga alá temette. A szerencsétlenül járt író utolsó gondolata az volt, talán mégis inkább a Veres Kocsma felé kellett volna fordulnia Munkácsnál.

>> válogatott halálaim

>> kapcsolat - üzenet küldése

Balla D. Károly: életrajz + elérhetőség

• főbejáratok:

bdk blog

a BDK Blog frissei:


Weboldal ajánló SEO-blogok Leginkább PR-cikk elhelyezés céljából indult néhány új marketingoldal. A SEO-szakemberek szerint a linképítésnek ez a leghatékonyabb módja. Saját célokat is szolgál, de vendégposztoknak is teret ad. Vagyis a néhány újonnan beüzemelt oldal fizetett cikkek megjelentetésére azonnal és maximálisan alkalmas. A legjobb Public relations oldalak fenntartása célszerű. Elsőnek máris itt az UngParty Ajánló az ... Olvass tovább

The post Ajánló oldalak – PR-cikkek first appeared on BDK BLOG.
Egy ideje nem érhető el eredeti megjelenési hején – KUK, a PPKE BTK Esztétika Tanszékének kritikai portálja – a Tejmoziról írt alábbi kritika, ezért felteszem ide. Szabó Katalin Egy posztmodern kísérlet az emlékezésre Balla D. Károly Tejmozi című könyvéről Balla D. Károly otthonosan mozog nemcsak a próza, hanem a líra területén is. Új regénye, a ... Olvass tovább

The post Tejmozi – Posztmodern kísérlet az emlékezésre first appeared on BDK BLOG.bdk piréz

így lettem
> az első piréz

bdk posztumusz

így lettem posztumusz író:

> elhunyt Balla D. Károly

Magyar nemzeti limerik

Szent helyünk minékünk Verecke
bejárjuk hosszába-keresztbe
s mint hágót Árpádunk
minden nőt meghágunk
nyög belé a Kárpát-medence.

Az Ung-parti bulváron

Lakna bár úrfink szép Ungváron
nem lenne úrrá a lukvágyon
sok kis nő ajzaná
Kárpátok aljzatán
végig az Ung-parti bulváron. 

Husztnak romvára alatt

Megállt a nagy költő Huszt alatt
ahol én magamra húztalak.
Mi hívta Kölcseyt
idejét töltse itt?
Nem volt itt bordély,
csak puszta lak.

Kínálat és lehetőség

Pontos egy városka Beregszász
kurváknak létszáma kerek száz.
Nem bírja a tárcád?
Keress egy apácát
ha már csak imára erektálsz.

Egy ifjú szakinak

Várnézni elmehetsz Munkácsra
tövében rád vár egy kurvácska
ha mélyen bevered
neki a csapszeget
te lehetsz élmunkás luk-ácsa.

>>kárpáti limkerickek

Nem készültem írónak: gyerekként és ifjúkoromban a természettudományok érdekeltek, egyetemi tanulmányaimat is ez irányban kezdtem, mert a családi példa inkább taszított, mint vonzott, és 22 éves koromig ki is tartottam a fizikusi pálya mellett. Az irodalom gravitációja azonban erősebbnek bizonyult, s mára kitölti-meghatározza életemet.

Azzal hízelgek magamnak, hogy író vagyok, és ezen minden jelző (határon túli, kisebbségi, kárpátaljai) csak szűkítene, rontana. Szeretném hinni, hogy amit csinálok, az nem szorul semmilyen eredetigazolásra.

 

seo honlapoptimalizálás - keresőmarketing

seo honlap google

Google keresőoptimalizálás

Weboldalak Google első oldalára juttatása white hut online kereső marketing eljárásokkal, egyéni stratégiák szerint. Az alábbi honlapok a címükkel azonos keresőkifejezéssel a találati lista első helyén szerepelnek, a zárójelben megadott kulcsszóval pedig benne vannak az első 10-ben

Legutóbbi könyveim:

utolsó futamok

szerver hoszting

tejmozi könyv
vps bérlés

virtuális szerver

ungvár - ezredforduló

szembesülés regény - balla d. károly

BDK könyvei

kültéri teraszfűtés

pánikbetegség

infrafűtés - pszicho - pánik - e-link - ideiglenes

Keresőmarketing és honlapoptimalizálás

Aktuális optimalizációs projektumok - illetve a Google honlapoptimalizálás kérdéseivel foglalkozó néhány oldalam, blogom bemutatása és az oda vezető hivatkozások.

Ingatlanok - Kiadó lakás Ungváron

Ungvár városában háromszobás, világos lakás kiadó. Az ingatlan új építésű ház második emeletén helyezkedik el és minden komforttal el van látva. Teljes berendezés, elektromos készülékek, felszerelt konyha. A kiadó lakás a központhoz közeli Bercsényi utca elején, jól megközelíthető helyen található. Érdeklődni az alábba linken megnyíló weboldalon megadott email-címen lehet. Csak igényes lakásbérlők jelentkezzenek.

  • Igényes lakásbérlőnek kiadó ungvári ingatlan

Szorongás és pánik - az agorafóbia leküzdése

Gyógyítás oktatóvideókkal és infraterápiával. Korábban: A lentebbi hivatkozások egy infrasugárzókkal fűtött budapesti virtuális pszichoterápiai pánikrendelő főlapjára és az azt linkekkel támogató saját weboldalaimra mutatnak (vagy már nem - 2021). A pszichoterápiás rendelő azért budapesti, mert szakképzett terapeutái ebben a városban működnek, és azért infra virtuális, mert működésük nincs konkrét helyhez kötve: a fővárosban ugyanis mindig ott tartják viselkedésterápiás gyakorlataikat infrakezeléssel, ahol az a páciensek szempontjából a legkedvezőbb: a pánikroham fellépésének a színterén vagy ott, abban a helyzetekben, amelyeket a pánikbeteg elkerül, mert úgy érzi, veszély fenyegeti őket az elektromos infrapanelek sugárzása miatt. Holott valójában tudják, hogy nincs ilyen veszély, a híd nem fog leomlani, a ház nem fog rájuk dőlni, a kerámia sötétsugárzó nem fog a szaunában tüzet okozni és a buszban nem fogják anyonnyomni - mégis rettegnek az adott szituációktól. Bizony, ez már alighanem agorafóbia, a pánikbetegség súlyos, krónikussá állandósult fejleménye. Leküzdeni otthonról vagy egy infraszauna látogatásával nem könnyű, de lehetséges. Ebben nyújthatnak segítséget a modern, kognitív pszichológia eredményeit alkalmazó, az infravörös sugárzás jótékony egésszégügyi hatását ismerő szakemberek.

Arvisura webakció - linképítés

A linképítő Arvisura-projekt a tartalmi alapú keresőoptimalizálás szempontjainak megfelelő, saját webrendszerre épülő, egyénileg kidolgozott eljárás 2013 őszén kezdett munkamenete, amely annak idején mindenekelőtt a budapesti autókölcsönzés fellendítését és a műanyag ablak árak pozícionálását tűzte ki céljául, továbbá a betonvágás és falfúrás, illetve az ipari gyűjtőkéményen és más nyílászáró szerkezeten végrehajtandó zárcsere lehetőségeit vette számba. Később a magyar őstörténeti mítosz hamis voltát a Google-listákon leleplező webakció kulcsszavaként kapott támogató hivatkozásokat.

Honlapoptimalizálás - keresőmarketing

Weboldalak pozíciójának javítása a Google keresőtalálati rangsorbaan egyéni, legális keresőmarketing módszerekkel: tartalmi alapú komplex honlapoptimalizálás és kreatív linképítés. Cél az első találati oldal, optimális esetben az első hely. A Panda és Pingvin algoritmusok frissítései közepette ez a tevékenység nagy szakértelmet és körültekintést igényel.

 

ungparty manzard

Balla D. Károly nevéhez folyóiratok és kiadói műhelyek alapítása kötődik. 1989-ben hívta életre a Hatodik Síp c. periodikát, a magyar irodalom kárpátaljai fóruma alcímmel, ennek 1993-ig volt a főszerkesztője (a lapot a budapesti Mandátum adta ki). 1993-ban új folyóiratot indított Pánsíp néven, amely családi magazinnak indult, majd szintén irodalmi orgánummá vált. 2000-ig évi 3-5 számmal jelentkezett, UngBereg Almanach néven később éves antológia váltotta fel. 2000-ben a periodika Netpánsíp néven felköltözött az internetre és négy évfolyamot megélve digitális iratfolyamként működött. Eközben a korábban Pánsíp Irodalmi Szalon is virtualizálódott és a weben zajlottak az eseményei (könyvbemutatók, konferencia, interjúsorozat). A Pánsíp-Szalon oldaláról indulva az akkor épült webrendszer jól bejárható.

1991-ben alapította meg BDK a II. világháború utáni Kárpátalja első magánkiadóját, amely 4-5 évnyi műlödés után jogutód nélkül megszűnt, majd 1995-ben életre hívta az UngBereg Irodalmi és művelődési Alapítványt, amely egyebek mellett könyvkiadással is foglalkozott.

 

 

© Balla D. Károly | írásokat ajánló társoldal az UngBereg keretében: berniczky+bdk

 

 

Komplex prémium honlap-SEO keresőoptimalizálás és tartalmi alapú szöveg marketing: szemantikus optimalizálás. Google ukrajna: kárpátaljai és budapesti marketing a fogalmi háló és pirospozsga érdekében garanciális link profil építés és tartalommarketing esetén a csupakabra és az ungvári pirézek védőszentje és totemállata, a rézfaszú bagoly oltalma alatt 2020. szept 9-én a weboldal optimalizálás SEO-módszere, valamint a google eelső hely arvisurák jegyében, tekintettel Budapest városok távolsága km-ben Ungvárról a PR-cikk elhelyezés blogban. Zöld energia: elektromos infrafűtés: kültéri teraszok fűtése sötétsugárzó infrapanellel elipszilon nélkül. SEO. Pirézek. Szolgáltatás: hun-magyar őstörténeti arvisura és ivóvíz fertőtlenítés. Keresőmarketing: google helyezés javítás

Piréz Arvisura Manzárd - Balla D. Károly ajánló weboldala - virtuális tetőtér

Balla D. Károly posztumusz piréz író (újabban földszinti) Manzárdja. Blog és weboldal ajánló, bemutató szövegek, linkek - webakciók. Seo Google Honlapoptimalizálás és Keresőmarketing - Weboldal Google-pozíciójának javítása Linképítés és keresőoptimalizálás legaláis módszereivel. BDK, Balla D. Károly, irodalom, bdk blog, ungparty manzárd tető fűtés, volt blogarchívum, Kárpátalja, Ungvár, Ukrajna, kárpátaljai magyar irodalom, honlapoptimalizálás, google első hely, weboldal, linképítés, pánikbetegség és agorafóbia gyógyítása, télikert építés Budapesten, arvisura, pirézek, határon túli magyar csupakabra, tetőtér, terasz fűtés, építészet, manzard, ungbereg, ungparty, pánsíp, virtuálé


sms pánik - Teraszfűtés

Teraszfűtés - Pánikbetegság

Tömeges SMS Kampány

Pánikbetegek által mobiltelefonokra küldött szövegüzenetek tömeges indításához nincs szükség mobileszközre, csak megfelelő programra (szoftver) és szárver-háttére (hardver). A csoportos sms-küldés adatbázis alapján történik a mobilhálózatokon keresztól az ügyfelek készülékére nagy számban a vásárlás, megrendelés ösztönzése céljából. A módszert vállalkozások megbízásából általában marketing cégek bonyolítják le a megfelelő online szolgáltatót kiválasztva. Hatékony eszköz a potenciális vásárlók személyes megszólítására.

virtuális szerver bérlés - vps hosztingSzerver hoszting - VPS

Szervergépek elhelyezése (hosztingolás) professzionális budapesti szerverteremben kedvező fizetési opciókkal. Továbbá virtuális szerverek bérlete Linux vagy windows operációs rendszerrel. Egyéb számítástechnikai és IT technológia szolgáltatások a Budapest Internet Exchange adatközpontban: