Balla D. Károly: Google első hely
 
o
o
pillangószív-eredmény
o
Más játék:
Identifikció
o
 

  NAPI FRISSEK:
Ajánló: Az Ukrajna Net portál keresőmarketing célokat szolgál a kulcsszavas tartalomkeresésben. Hírek, események: milyen a kárpátaljai magyarok helyzete? - A blog ajánló weboldal ritkán frissül, ugyanakkor kilistáz bizopnyos friss híreket, továbbá hivatozásokkal segíti azokat, akik a magyarok Ukrajnában, a kárpátaljai magyarság, az ukrajnai magyarok, illetve az ukrán nyelv - magyar nyelv témájában keresnek tartalmat az interneten. Könyv - magyar könyvek Kárpátalján. Tartalom marketing - content marketing.
<előző
  06. nov. 5. (Új Szó)

Balla D. Károly

A mundér becsülete

Ha végigpörgetem magamban, miként vélekedtem és miket írtam szűkebb pátriámról az elmúlt húsz évben, akkor nagyjából azt látom: morális kötéltáncot lejtettem a ragaszkodás és az elvetés, az igenlés és a tagadás, a szeretet és a gyűlölet két póznája között. Olyasformán viselkedtem, mint aki szülőföldje hű fiaként a mundér becsületének feltétlen védelmére szegődött, ugyanakkor nyers őszinteséggel kiteregeti egy egész népcsoport családi szennyesét.

Ez a kettősség most arról jutott eszembe, hogy rég látott ismerősünk rácsodálkozott: ti még nem települtetek át Magyarországra?

Hát nem. Sem még, sem már, sem egyáltalán. És itt bajban vagyok a magyarázattal. Meg azzal is: miért a maradást kell indokolnom. Nem, nem kalandvágyból élek ma is szülővárosomban, ezt a poént nem sütöm el. De nem is valami elszánt lokálpatriotizmusból: viszonyom mindahhoz, amit Kárpátalja jelent számomra, legalábbis kétféle, a vonzás és a taszítás szépen ki is oltja egymást. Akkor hát? Inertségből? A tehetetlen tömeg helyben maradásáról szóló newtoni törvény lenne rám érvényes? Nem, ezt sem hiszem.

Talán inkább valami hiúsági kérdés lehet ebben. Azelőtt arra sarkallt a dicsvágy, hogy bebizonyítsam: ez a maroknyi magyarság a kárpátok könyökhajlatában sokkal többre és jobbra képes, semmint azt az előző rendszerek évtizedei megengedték. Kevéske szabadság kell, kicsivel több lehetőség, és lesz itt olyan szellemi kibontakozás, hogy ihaj! Ezzel a szándékommal azonban – irodalomszervezőként, kiadóként, lapszerkesztőként – csúfos kudarcot vallottam. Nemcsak azt kellett felismernem, hogy azelőtt sem a körülmények, inkább képességeink korlátjai hátráltattak bennünket, hanem azt is, hogy a mindenkori szerény teljesítményeket a cenzúra magasabbra emelte akkor, mint most a szólásszabadság. Ennél súlyosabb az a tanulság, hogy a sérelmi magatartás rezervátumán kívül könnyűnek találtatik mindaz, ami odabent értékesnek látszik. Ezért aztán nem is bomlik a karám: most már nem kívülről építik, hanem belülről tartják.

Ezek a felismerések alakították ki újabb hiú ambíciómat: bebizonyítani, hogy nem ez, nem ilyen, nem ennyi a kárpátaljai magyar szellemi élet, igazolni, hogy élni tudunk a felkínált szabadsággal, nem veszünk el a tágasságban, megálljuk helyünket az egyetemességben. Minthogy azonban abból a bizonyos karámból kifaroltam, szervezés, szerkesztés és kiadás helyett csak a magam íróságára hagyatkozhattam. És ha már magamat tettem tárgyi bizonyítékká, akkor nyilvánvaló, hogy nem változtathatom meg a helyemet, mert a kárpátaljaiságról csak kárpátaljaiként tehetek hiteles vallomást. A vallomásom pedig vagy terhelő, vagy magasztaló aszerint, hogy éppen hol egyensúlyozok a két pózna között. Leginkább azonban mindkettő egyszerre, mert a kötél közepén billegve fontosnak tartom elmondani, miért szeretek itt élni, miben látom a kisebbségek kiváltságát, milyen egyedülálló tapasztalatokhoz juthat az, akinek megadatott, hogy birodalmak, nemzetek, nyelvek és vallások határmezsgyéjén éljen – mint ahogy azt sem hallgathatom el, miként demoralizálódik és morzsolódik fel az a közösség, amelynek ünnepi mundérja alól egyre inkább kilátszik köznapi szennyese.


----------
Megjelent: Új Szó (Pozsony), 2006. nov. 4. LÁSD

A Google keresőmarketing lényege

Közvetlen cél: a keresőmarketing munkát megrendelő és a feladatot végrehajtó szakember közös célja az, hogy a megbízó honlapjának Google-helyezését javítsa a lehető legtöbb kulcsszóra nézve, a megrendelő világhálós profiljának erősítése, kedvezőbb helyzetbe hozása. A cél elérése érdekében komplex szemléletre és kreatív hozzáállásra van szükség, amely nem merül ki csupán a webes megjelenés tetszetős kialakításában, hanem a honlap keresőbarát megjelentetése, továbbá az, hogy ez a tartalom megfelelő Google keresőmarketing helyezésben részesüljön.

Balla D. Károly: A mundér becsülete

Manzárd: Google keresőmarketing. A mundér becsülete. Családi szennyes. SEO: Keresőmarketing - Google első hely. Balla D. Károly webáriuma.

Honlap Google-helyezés javítsa: Pillangószív, content, honlap, Google helyezés javíts, pillangószív, SEO, Keresőmarketing, organikus első hely: laptop kijelző csere - Balla D. Károly, mundér becsülete, manzárd, bdk, ungparty

pillangószívNovember 5-i helyezéseim a pillangószív-listán 2.160.000 találattnál: 6. Pillangószív laptop Google honlap blog 9. pillangószív.try.hu 12. pillangószív-kronológia 16. pillangószív a NolBlogon 17. pillangószív a freeblogon 25. pillangószív címkelink a blogtéren 26. pillangószív-játék 30. régimanzárd pillangószív 31. független ukrán-magyar szakfordítás 33. pillangószív-versenyoldal 34. blogoló pillangószív

© Balla D. Károly 2001-2006. Az oldalaimon közölt tartalmak szerzői jogvédelem alá esnek.
Ajánlott kondíciók: felbontás: 1024×768; szövegméret: közepes; karekterkódolás: Central European (Windows 1250); böngésző: Internet Explorer 6.0