Balla DK webnaplója - a legfrissebbhez

hozzászólás

Frisseim:
Blogom a NOL-on
 Újabban megjelent:
Tejmozi a Holmiban

MozgóManzárd jan-febr

 
Hírek Kárpátaljáról:
 

05. ápr. 9.
7 éve írtam: Napló. 1998/márc 

Teljes üzemben beindult a Holmi honlapja, Tejmozi c. novellám is megnyitható külön oldalon, így én is feltettem saját írásaim közé: Tejmozi.

*

Alföldy Jenő írása az Új Könyvpiacban könyvemről. A lap honlapján sajnos (egyelőre?) nincs fenn az anyag, így még nem olvastam. Pécsi Györgyit kértem, küldené el, hogy beteges hiúságomat kielégíthessem.

*

Tegnap este cirka háromnegyed óra hosszat tévézve kb. ötször temettem el a pápát. Mindig éppen vitték a koporsót, vagy álltak/beszéltek fölötte, a tömeg pedig időnként "méltóságteljesen skandált" (így mondta valamelyik műsorvezető). Papi személyek egymásnak adták a stúdiók kilincsét, közben századszor is beadták ugyanazokat a vágóképeket: amikor megválasztása után a pápa megjelenik az erkélyen; amikor leborul megcsókolni a földet; amikor megsimogat egy fekete kisfiút, stb., stb., stb. Biztosan nagyon hülye vagyok, de azt pl. nem igazán értettem, miért imádkozik mindenki egyfolytában az elhunyt lelki üdvéért: csak nem gondolják, hogy ima híján kétséges lenne az üdvözülése? Vagy ha jobban és többen imádkoznak, akkor nagyobbat üdvözül?

*

Néha eléggé meglepő az újságírók címadása. A mai KISZóban egy hír címe így fest: Napirenden a Tisza-melléki járás. Magából a cikkecskéből megtudható, hogy az ukrán miniszterelnök-helyettes tájékoztatása szerint törvényelőkészítő munkacsoportot hoztak létre, "melynek feladata a közigazgatási reform jogi alapjainak megalkotása. A Tisza-melléki járás létrehozásának kérdése a dokumentum törvényerőre emelkedése előtt nem időszerű". Ez pedig épp az ellenkezőjét jelenti annak, amit a cím sugall; magyarán: Nincs napirenden a Tisza-melléki járás.
Nem semmi a lap költészetnapi összeállítása sem. A versekről most ne essék szó (a netre nem is tették fel), de pl. b.m. könyvismertetése idézi egy verseskötet szerzői vallomását: "Ars poeticám József Attila, akit felülmúlhatatlannak tartok." Hinnye, nem is mondhatta volna szebben, kis lovag! Kezdő költőtől akár bocsánatos is lehetne (bár ez már a második opusza), de ezek szerint az 'ars poetica' pontos jelentésével a szerkesztő és a kiadó sem volt tisztában. Nincs ezen mit csodálkozni, hisz egy másik cikkecskében meg így hangzik egyetlen irodalomtörténészünk mondata: "Higgyük el József Attilának, költészet s ami mögötte van, a lélek nélkül kifordulna a világ gyémánttengelye... " Nos, ami a csikorgó mondat mögött van, az pedig annyi, hogy a költőnél a gyémánttengely elgörbülne*. Kifordulni amúgy sem a tengely szokott, hanem valami a tengelyéből. Jelen esetben például a nyelvérzék.
Legjobban azonban ez az ajánlott program tetszett: április 11-én "délután 15 órakor (közép-európai idő) a Bródi András művelődési központban Elmondom, eléneklem kedvenc versem címmel karaokét rendeznek Ivaskovics József irányításával." Megint én lehetek a hülye, de az "Elmondom" programpont karaoké kivitelezését köztudottan élénk fantáziámmal sem tudom elképzelni.

*

És ha már a KISZó szóba került. Érdemes elolvasni a Kőszeghy Elemérrel készült interjút az Ukrajnai Magyar Krónikában. Amit külön kiemelek, az a cikkhez készült fotómontázs, jó látni, hogy a képi humor is meg tud jelenni sajtónkban. Bár a 168 Óra címlapjára egyelőre még nem lenne érdemes.

A kép forrása: Ukrajnai Magyar Krónika

* "Nem szükséges, hogy én irjak verset, de ugylátszik, szükséges, hogy vers irassék, különben meggörbülne a világ gyémánttengelye." József Attila: Irodalom és szocializmus.


H o z z á s z ó l á s o k :