virtuális Pánsíp Szalon irodalmi
szöveghely és interakciós színtér
Pánsíp Szalon képzetes szavak virtuális lexikonja
Szerzők (abc)

Internetalma

INTERNETALMA | óstréber főnév, világhálóhiányként is szokták fordítani. Az anarchista újholdak idején fellépő államszünet következtében fordulhat elő.

Berka Attila

INTERNETALMA | a köznyelvben előforduló kifejezés, gyakrabban használt, rövid alakja a "netalma". Jelentése: a hálózaton előforduló erotikus képeken látható modellek melle(i), ill. szinekdochéként maguk a nőnemű modellek.
Leginkább megkülönböztetésül szolgál az avatárral* szemben, ilyen értelemben pejoratív.
Lásd még: netbarack.

* Avatár: csak a virtuális térben megjelenő, emberi külsővel és tulajdonságokkal felruházott "személy".

Kriptomán

INTERNETALMA | - a kissé meghasonlott Pamela Ewing (Vagy más. Vagy én.) könyve, melyet azután írt, hogy a Southfork-ranch határain is túlívíelő vágyait kergetve beiratkozott egy "Internet kezdőknek" c. tanfolyamra. Ott azt tanították neki, hogy az internetnek nincsenek határai, maga a korlátlan lehetőság, a teljesség, az alma. Mivel tanították, és jó keresztény, elhitte. Mikor szembesült a valósággal, hogy ez sem több, ez sem más, hogy ennek is megvannak a Jr. (Jockey) Ewingjai, valamint (és legfőbbképp), hogy a mögötte álló megfelelő ember nélkül semmit nem ér az egész, megírta vitriolos hangvételű könyvét.

nagya

INTERNETALMA | A 94 éves Mici bácsi könyvesboltjának régi neve a „Tudás almája” volt. „Internetalma” az új név. Mivel régi kuncsaftjai kihaltak, újakat csak így, váltva tudott szerezni. Két lépcső visz a régi üzletbe, a könyvek közé. Fejet, térdet hajt, lefelé néz az oda érkező ritka vásárló. Papírszag, nyomdaszag, kávéillat van ott, még nem nyomta el teljesen amaz a másik, fentről. A sarokban asztal, fotelokkal, szépen ívelő állólámpával. A függöny mögött villanyrezsó, törökkávé dzsezvája, fehér csészék, szélükön kék szalaggal. A könyvespolcok várnak valamire, az asztal is a fotelokkal, vendégre talán. A bejárattól balra keskeny lépcső visz a galériára, a magasba, a polcok fölé, a könyvek fölé, a kékre festett semmibe! Számítógépek sora zümmög szakadatlan, fiatalok szállják meg, nyitástól zárásig. Mici bácsi riadtan lapít lent a függöny mögött, egyedül kávézik.

Nagy Farkas Dudás Erika

INTERNETALMA | - Ha ma meg kellene halnom, fát ültetnék, hogy annak gallyán olyan internetalma nőjön, melynek vékony héja alatt létezne a szabályozhatatlan, az örök ismeretlen, mert mindez gazdagabbá teszi a létünket. -

Kalász István

INTERNETALMA | növény, a neogyümölcsök családjába tartozik. Termése nagyon hasonlít a hagyományos almához, ám egészen más célokat szolgál: ennek a gyümölcsnek a segítségével tenyésztik azt a rengeteg ún. ímélkukacot (nem tévesztendő össze az aktakukaccal!), ami elengedhetetlen lenne a manapság használt rengeteg imélcím működéséhez (egy nemzetközi cég felmérése szerint 2002-ben naponta többmillió ilyen ímélkukacot használtunk el).

Puskás Balázs

INTERNETALMA | Az interface-re való szerves rácsatlakozás célracionális eszköze, amelynek egyszerű és jól szabályozható orális adagolása elkerülhetővé teszi az aranyér, illetve más altáji panaszok idején szúrósan kényelmetlenné váló >>webkúp használatát.

FaZer Speed

INTERNETALMA | Tegnap feltárt marcellandi, sörközműves, zene-buddhista temetkezőhely. A Marcellandon feltárt kottafejek szerint az ún. balladé törzs tulajdonában fekvő árpaföldön, a Gesztely és Hernádkak között elterülő határmezsgyén (ma 37. sz. főút, körforgalom, az élet habsburgos oldalának közvetetlen közelében) függőleges helyzetben, fejjel lefelé han-tolták el azokat a balladéket, akiket a törzs tagjai valamilyen oknál fogva boy-kottáltak. A girl-kottált zene-buddhisták ímélcím-kukacai (továbbiakban: görlkottáltzenebuddhistanetkukacok) által felfalt balladék utolsó nótáját az a Kun Marcella húzta el, aki egyes mai jelentések szerint cáfolja, hogy Vass Tibor kortyő áldozatos munkájának köszönhetően a temetkezőhelyben „folytatott” munkálatok még újabb meglepetésekkel szolgálhatnak. Vass Tibor kortyő szerint ugyanis nem fejjel lefelé temették el a kitagadott balladéket, hanem a - jóval a temetkezési sertartást követően feltalált - gravitációnak köszönhetően gondolta meg magát a világ, találóan igazodott, így a fenti képzavarokból értékes gondolatok, a görlkottáltzenebuddhistanetkukacokból újabb balladék képződtek. Ennek isszuk most a levét.

Kun Marcella

INTERNETALMA | >ismeretlen ered. gorog, nem magyar, i.sz. 2010 (± 50). Jelente´sei:

 1. Alt+Enter Nati´v rovidi´te´sbo´´l, fullscreen uzemmo´d, vagyis a ke´pernyo´´t betolto´´. Helyesen kii´rva: Alt+Enter N(alm)ati´v, a 2. szo´fe´l vonatkozik a teljesen o´´si, kedves e´s tiszta dolgokra. Az (alm) megejthetetlen, valo´szi´nu´´leg az elemi rovidule´se.
 2. A jovo´´ fe´szke, odu´ja. la´sd me´g: alom.
 3. Szerintem valami nagy hulyese´g lehet (a szerk.).
 4. megfejthetetlen jelente´su´´, a tudo´sok egy re´sze azon az a´lla´sponton van, hogy koze lehet az ugyanilyen hangza´su´, de sokkal megfejthetetlenebbnek tu´´no´´ oborce (ejtsd: oborce) szo´hoz. La´sd me´g: ecrobo visszafele´.
Székelyhidi Zsolt

INTERNETALMA | nem az Elveszetté, nem is a Megtalálté, hanem a Másik Paradicsomé.

Várszegi Tibor

INTERNETALMA |

 1. Virtuális almakompót
 2. Netkirály koronázási jelvénye
 3. Digitális festmény csendéletről
 4. Virtuális melltartószaküzlet
Hajdú Mónika

INTERNETALMA | Összetett főnév / a használat során egybefonódott birtokos szerkezet / szólás rövidített kifejezése / tagadó szerkezet / fantázianév (főnév) – összesen hétféle jelentése ismert

 1. Internetalma = Télig frissen tartható magházas gyümölcs virtuális megjelenítése
 2. Az internet alma = Valahol minden és mindenki otthon (értsd jászolban) van, vagyis fekszik az almán, így az Internet is. Ez az alom az övé.
 3. Int: „Erre, netek alom ma” – ugyanis holnap már nem biztos ?. Népi szólásmondás váratlan és nagylétszámú szállóvendég elszállásolásakor használatos.
 4. Internetes alma = Interaktív étel nettó áron
 5. Alma Mater az Internet korában
 6. Internetalma = Az „Álmodozások Kora” c. film újraforgatott változata a mai virtuális, egyben médiacentrikus világban
 7. Inter, ne Talma. Inkább Sir Inter nyerje el a filmszerepet, semmint a szerényebb tehetségű M. Talma francia színész. (A francia negyedben Berlinben mégis inkább Talma-ról neveztek el egy kultúrházat. Ilyen az élet.)
Pompéry Judit

INTERNETALMA | főnév. Igésíthető is, én internetalmázom, te internetalmázol, ő internetalmázik. Internetalmázton-internetalmázvást, ez is elfogadható. Az INTERNETALMA olyan kristálygömb, mely színtiszta gondolati elemből áll, s ezért fizikailag nem fogyasztható, de melyben felsejlik Shakespeare gondolata, miszerint „a gondolat az élet rabja csak, az élet pedig az idő bohóca, s megáll az idő.” Tehát az INTERNETALMÁban megjelenik a hindu misztika AKASHA KRÓNIKÁJA, melyben feljegyeztetett nemcsak minden leírt és kimondott szó, hanem minden GONDOLAT IS, lett légyen az pozitív, avagy romboló. Az  INTERNETALMÁban benne vannak Szophoklész elveszett drámái, melyek elpusztultak az  alexandriai könyvtár égésekor együtt Aiszkhülosz és mások szintén elveszett műveivel, továbbá benne vannak azok az Új Testamentumban meg nem jelenő szövegek, melyeket a különféle kortársak és apostolok írtak, beleértve magát Jézus Krisztust, aki csak a porba írt. Kellő megindítás esetén, az INTERNETALMA emberi hangot is adhat, mind a világ 5,000 nyelvén, olyanokon is, amik már a biológiai-fizikai síkon kihaltak. Az INTERNETALMA ezért olyan, mint az INTERBIRD, avagy a világokon átjáró madár, mint ezt Makkai Ádám A Cantio Noctoruna Peregrini Aviumque c. Goethe 255-ik születésnapját ünneplő nyolcnyelvű kötetében (megjelent a frankfurti vásáron 1999-ben) megírta. Az INTERNETALMAsegítségével megértünk minden nyelvet, akárcsak a Mormonok URIM TUMMIM-jával,  mellyel Joseph Smith 1828-ban angolra fordította azon óhéber szövegeket, melyeket neki a Moroni nevű arkangyal diktált, ami persze hihetetlen, de ami az INTERNETALMA segítségével végre valóra válik, mint áhított tény.
Éhenhalás közben az
INTERNETALMA szellemi táplkálékot is nyújt, mely átdiffundál a legyengült fizikai testbe. Az INTERNETALMA nem tűri, ha triviális dolgokat akarnak segítségével elérni, tehát pl. nem hasznáható lottó számok kitalálására sem pedig internet-vírusok küldözésére mások kárára, bosszantására.

Makkai Ádám

INTERNETALMA | Intern & Alma = Konspirációs eljárás, amelynek során az osztályelnyomás szorongatásában a titkosügynökök éberségét kijátszva a mozgalmárok almaevés közben csámcsogták el az Internacionálét. A zseniális ötletet egy Alma Ata-i pártsejt amazonja, bizonyos Clement I. Namagay alkalmazta először (Lásd még: „ropog a fogam alatt”). A hagyomány szerint ugyancsak tőle származnak olyan további konspirációs alapfogalmak, mint a tebunkócskaramell és gardenpartizándal.

Blodlay Klára

INTERNETALMA |

 1. Virtuális Ádám olvasó feleségének keble, amit hálójuk mennyezetéről a Hajnalcsillag néven elhíresült kígyólelkű gonosztevő letépett, hogy ezért első olvasóinkat, koholt vádak alapján, a Kechupból kizárassa.
 2. Az ~ a köznyelvben a „képzeltétek, hogy olcsóbb lesz? – ezt nektek!” értelemben mint szókép használatos választási ígéretek igazságértékének jelölésére. (Lásd: Java)
 3. Latin műveltségre alapult nyelvterületeken az egyetemi oktatás színvonalának mértékegysége. Ebből a kifejezésből eredeztethető a távoktatás iskolarendszerének összefoglaló neve: Internet Alma Mater.
 4. Művelt netlakók között a képzetes világhoz való kötődés bizonytalanságát jelenti; bizonyos (’az intimszféra alma’) privátszféra hétszentsége voltára való utalással. (Lásd még: Voltaren – Orvosi Kifejezések Szakszótára)
 5. Újabban a chat szóval is jelzik e fogalmat. Több értelmű kifejezés az argóban:
a)      rákúrtál, haver, nem köllesz;
b)      rámkúrtál, haver, megdöglesz;
c)      beszgetni akarc?, anyáddal, köcsög

értelemben használatos; további képzetes világa, jelentésszférája egyelőre feltáratlan.

Szitányi György

INTERNETALMA | Ivan Vlagyimirovics Micsurin (1855-1935) genetikus és növénynemesítő titkos kísérleteinek fennmaradt dokumentumaiból a Harvard University kutatási programjában ténykedő dédunokája, >>Glob Alice által gén- és fogyasztó-manipulációval létrehozott virtuális gyömölcs.

Kertész Lehiny

INTERNETALMA | Magyar szakemberek 2013. augusztus 28-án jelentették be valamennyi hírközlő csatornán világszenzációnak számító programjukat, amely tíz éves fejlesztés eredménye. Munkájuk álomgyűjtéssel kezdődött: a világ összes országából közel tízenötmillió önként vállalkozó álmait rögzítették erre a célra tervezett programjukkal. (Az álomdonorok éjszakára receptorokat rögzítettek tapaszokkal a halántékukra, az impulzusok online kapcsolat révén egyenesen a központi adatbankba érkeztek.) A több százmilliárdos nagyságrendben gyűjtött álmokat speciális szűrők segítségével szelektálták, majd különböző javítoprogramokat engedtek rájuk. A munka végén tízmilliárd változatos, de megnyugtató és feltétlenül kellemes ébredést biztosító (erőszaktól, szorongásoktól, kínos szituációktól mentes) álom állt rendelkezésükre. Elkészített speciális programjuknak köszönhetően ezek a bejelentéstől kezdődően az internetezők széles táborának állnak rendelkezésére. Az éjszakára bekapcsolva hagyott számítógép környezetében alvók minden külön erőfeszítés nélkül, mintegy automatikusan válnak ennek az újabb közjónak a részeseivé. Az ébrenlét alatt észlelhetetlen impulzusokat az alvó ember agya közvetlenül fogja fel, s a program a sokmilliárdos kínálatból véletlenszerűen kiválasztott álmot bocsát a felhasználóra.

A mind a szakemberek, mind a nagyközönség által nagy lelkesedéssel fogadott program Az Internet Álma nevet kapta, elérhetősége egybeírva és ékezetek nélkül: www.internetalma.eu.

Zapf István („Capi”)

INTERNETALMA | – Ki kell mennem pisilni! – mondta drága Liv, miután a salzburgi Héttrappista panzió alagsori szobájában végre csípőjéről fölrántotta piros garbóját és magasba lökte a két karját. Zoltán – l. Sándor Iván – ekkor már tudta, ismétlődnek kudarcai, ugyanez már megtörtént korábban vele, a lányok pisilésre való hivatkozása általában megakasztotta a történet folytathatóságának lehetőségét. Ám drága Liv ugyanúgy visszaült az alkonyodó nap függönyök szűrőjén nikotinsárgára árnyalt porpászmái közé, a biedermeier íróasztal lapjára, újra fölrántotta garbóját és újra a magasba lökte karjait. Zoltán a lány köldöke és a melle közötti fehér sávot bámulta, majd lerántotta, és a heverőre dobta a piros garbót. Világom világa – buggyant ki ajkai mögül, amikor előruganyoztak a lány szerelemvágytól feszített, hálót követelő, piros rózsájú almái.
Ephemeria Silver

2003. aug-szept.

ENGEDJÉTEK HOZZÁM A SZAVAKAT!