Balla DK webnaplója - a legfrissebbhez
régi fórum

új fórum

Frisseim:
Manzárd a Mozgóban
Blogom a NOL-on
 Újabban megjelent:
Egy mondat a világ
A mohó elalél | Időnek előtte | Tanácstalanul
 
Hírek Kárpátaljáról:
kisz seo

05. febr. 5.
7 éve írtam: Ezredvégi éjszaka |  napló, 98/II-III.

Kéthavi várakozás után mára készen lett Csönge útlevele, így végre beírhatja az adatait a egyetemi jelentkezési lapokba: mindezt már az interneten is el lehet intézni. Közben meg a végzős osztályok máris készülnek - no nem az érettségire, hanem: - az érettségi bankettre. Mi szerencsére felmentést kaptunk a lányunktól a szülői megjelenés kötelezettsége alól. Persze fényképalbumuk is lesz majd, Csönge tegnap meghozta az abba készült sajátjait:


Csak tudnám, hogy miért nem fésülködött meg előtte :))

*

Hosszú interjú Parti Nagy Lajossal az Irodalmi Jelenben. Nagyon pontosan megfogalmaz fontos dolgokat (ha sok újat nem is mond), különösen az irodalom és a politika összefüggéséről tett kijelentéseit és az irodalom nyelv-centrikusságáról vallott véleményét tartom fontosnak. Tetszett, hogy a politikát "hatalom-ipari szakmunká"-nak nevezte.

*

Megjelent az Egy mondat a világ sorozat 3. közleménye a Romániai Magyar Szóban (lásd), jövő szombaton már maga a novellaszöveg indul. Végül is örülök, hogy ezt az interakciómat egy bukaresti székhelyű nagy példányszámú magyar napilap karolta fel, még ha van is abban valami abszurditás, hogy idehaza meg... Idehaza meg Balla Lászlónak 3 anyaga is van a mai KISzóban. Ezekben összesen négyszer szerepel nagybetűvel az Isten. Még megérem, hogy háromszor egymás alá írja egy versben, mint annak idején Sztalinét. (Vajon tehet-e "csúnyább" dolgot egy fiú, minthogy ilyeneket ír a saját apjáról? De vajon tehet-e egy apa csúnyábbat, mint hogy fiának ő legyen a negatív példaképe?)

*

Ha megkérdeznének vágyaim netovábbjáról, aligha szerepelne közöttük, hogy Durayval szeretnék egy címlapon mutatkozni. A pozsonyi Szabad Újság azonban nem kérdezett semmit, nem kért engedélyt és nem értesített, csak fogta és berakta a február 2-ii számba Önveszélyes viszonyok c. írásomat. De ez még semmi, mert azt is elmulasztották feltüntetni, hogy honnan vették át a szöveget (gondolom, a honlapomról, ahol ellenben pontosan megadtam az eredeti megjelenés helyét és idejét!), így aztán akár úgy is festhet, mintha nekik írtam volna - aktuálisan. És hogy még kövérebb legyen a lúd: alaposan bele is nyúltak, jócskán húztak belőle (egy helyen még értelemzavaró hiba is keletkezett abból, hogy már-már következetesen kiiktatták azokat a közbeszúrásaimat, amelyekkel érzékeltettem, hogy amit mondok, az nem tényközlés vagy pláne kinyilatkoztatás, hanem személyes véleményem; így az egyik "gondolom" kihózása után torz mondat keletkezett). De ez még mindig nem minden, mert a szövegembe ohne zsenír beleírtak három alcímet.

Tegnap, amikor felfedeztem a közleményt a neten (lásd), levelet küldtem a szerkesztőségnek (egyelőre semmi válasz), jelezve, úgy tűnik, Szlovákia hiába lépett be az EU-ba, mert a szlovákiai magyar szerkesztők eközben balkáni módszereket alkalmaznak.

Avagy csak a saját lapcíműket értettek volna félre így: Mindent Szabad Újság?

Az eredeti Önveszélyes viszonyok.

részlet:

A kárpátaljai magyarság, mint etnikum és mint társadalmi alakulat, roppant ingatag, törékeny képződmény. Földrajzi élettere összeszűkülőben, demográfiai mutatói lemenő ágban, etnikai kompaktsága megbomlóban, identitása elmosódóban. Mindez jelentős szociális-egzisztenciális kiszolgáltatottsággal és bizonyos morális szétziláltsággal is párosul. Ezért válságövezetnek tekinthető Kárpátalja, az itt élő magyarság (mint szerves egészet alkotó közösség) helyzetét pedig hosszabb távon úgyszólván kilátástalan. Noha egy baráti társaságnál szélesebb nyilvánosság előtt egy ilyen állítás nem lehet népszerű, hanem inkább heves ellenvéleményeket vált ki. Nem áltatom magam azzal, hogy bármiféle egyetlen igazságnak a birtokában lennék, és bőven megengedem: másfajta tapasztalatok másféle csoportosításából akár az ellenkező vélekedés is kialakítható.

Nem csak azt szeretném bemutatni, hogy milyen külső tényezők kedvezőtlen hatására mélyül és súlyosbodik az említett válság, hanem hogy ezekkel a negatív befolyásokkal szemben a kárpátaljai magyarság és annak értelmiségi-politikai vezércsapata egyáltalán nem tanúsít ellenállást, inkább ellenkezőleg: mintha maga is felerősítené, meggyorsítaná a közösséget degradáló tendenciákat.

A kárpátaljai magyarság befolyásoló tényezők három hatókörben ismerhetők fel legjobban. Éspedig: a kárpátaljai magyarság kölcsönviszonya 1. Ukrajnával; 2. Magyarországgal; 3. önmagával.

Csönge útlevele. BDK VDB manzárd infra. Önveszélyes viszonyok. Seo Pr

H o z z á s z ó l á s o k :