Elhunyt Fodó Sándor

 

Fodó Sándor

1940-2005

A Magyar Rádió híre, 2005. május 11.: Elhunyt Fodó Sándor a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alapítója, és örökös tiszteletbeli elnöke. A kárpátaljai magyar kultúra kiemelkedő személyisége 1940-ben a Huszt melletti Visken született magyar állampolgárként. A diploma megszerzése után az ungvári egyetem magyar filológiai tanszékén kapott munkát. Állását a 70-es évek első felében elvesztette, mert aláírásgyűjtésbe kezdett annak érdekében, hogy a magyarok anyanyelvükön felvételizhessenek az ungvári egyetemre.

A politikai változások idején 1989-ben alapította meg a KMKSZ-t, amelyet 1996-ig irányított.A KMKSZ híre, 2005. május 12.:

Elhunyt Fodó Sándor

A KMKSZ első vezetőjét szombaton szállították agyvérzéssel az Ungvári Városi Kórházba, ahol orvosai erőfeszítéseinek ellenére sem tért már magához. Szövetségünk mély részvétét fejezi ki az elhunyt családjának, hozzátartozóinak. Fodó Sándort a KMKSZ saját halottjának tekinti, temetésére május 14-én, szombaton közép-európai i. sz. 14 órakor kerül sor Visken. Emlékét örökké megőrizzük.

A KMKSZ Elnöksége

A Kárpáti Igaz Szó nekrológja, 2005. május 12:

A KMKSZ nekrológja (2005. máj. 12):

In memoriam Fodó Sándor

2005. május 11-én tragikus hirtelenséggel elhunyt Fodó Sándor nyelvész, egyetemi tanár, a kárpátaljai magyarság második világháború utáni történetének vezéralakja, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség első elnöke, haláláig tiszteletbeli elnöke. Fodó Sándor 1940-ben született Visken, s ott végezte középiskolai tanulmányait is. Sorkatonai szolgálatát a szovjet hadiflottánál töltötte le. Közben felvételt nyert az észtországi tartui egyetem filológia karára, amelyet 1967-ben végzett el. Ezt követően az Ungvári Állami Egyetem magyar tanszékének a tanára lett, ahol a tudományos tevékenység mellett alapvető kötelességének tartotta a diákok magyar szellemben való nevelését. Felismerve az értelmiség szerepét a kárpátaljai magyarság megmaradása szempontjából, nap mint nap tapasztalva a szovjet diktatúra öntudatromboló hatását, a rendszer által támasztott minden nehézség ellenére igyekezett összefogásra serkenteni a régió magyarságát, ami 1972-ben a Szovjetunió legfelsőbb pártvezetéséhez címzett, több mint ezer aláírással alátámasztott, a magyarság jogainak védelmében íródott beadványban csúcsosodott ki. A magyarság érdekében kifejtett tevékenysége miatt hamarosan menesztették hivatalából. 1971 és 1976 között különböző állásokat töltött be, majd a politikai légkör enyhülésével ismét egyetemi tanárként dolgozhatott. A rendszerváltás idején egyike volt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alapítóinak. A szervezet 1989. februári alakuló közgyűlésén a szövetség elnökévé választották, mely tisztséget 1996-ig töltötte be. Ebbéli minőségében mindvégig következetesen kiállt a magyarság jogainak érvényesítése és bővítése, az 1944-es sztálinista megtorlások áldozatainak rehabilitálása és kárpótlása mellett. 1992-től 1997-ig a Kárpátaljai Református Egyházkerület főgondnoka, 1996-tól haláláig a KMKSZ tiszteletbeli elnöke volt.

Fodó Sándor évtizedeken keresztül meghatározó, legendás alakja volt a kárpátaljai magyar közéletnek, korszaktól és politikai széliránytól függetlenül megkerülhetetlen tekintély minden helyzetben. Akadhat, aki életművéből hiányolja a klasszikus értelemben vett tudományos eredményeket, melyekre pedig felkészültsége és szelleme predesztinálta, ám ő a korszak kihívásának megfelelően képességeit, energiáját teljes egészében a köznek szentelte, amiért mindnyájan hálával tartozunk neki.

Elhunyt Fodó Sándor: 1940 - 2005.

Kettenklub: BDK honlap. Gyászhír: 2005. május 11-én Ungváron elhunyt Fodó Sándor nyelvész, egyetemi tanár, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség első elnöke. kárpátaljai magyarság

Fodó Sándor 1940-ben született Visken, Ungváron halt meg 2005-ban


Honlap optimalizálás - Google első hely

Első hely – Google top oldalak. Miért fontos az első hely a Google keresőben? google-első. A Google a honlapoptimalizálást első helyre sorolással honorálja, bdk piréz, ungparty manzárd, Fodó Sándor, magyar nyelv - fordító ukrajnában, kárpátaljai, visk, elhunyt, fodó meghalt, umdsz elnök, 1940, 2005, ungvár, kmksz