virtuális Pánsíp Szalon irodalmi
szöveghely és interakciós színtér
Pánsíp Szalon képzetes szavak virtuális lexikonja

Alább a projektum eredeti leírása olvasható. Lásd még a FELÚJÍTÁSt is. A további részletek a bal oldali menüből érhetők el.

Az Internetalmától
– ki tudja meddig

A projektum leírása

2003. augusztusában dolgoztam ki az identifikciónak keresztelt ötletet és küldtem szét író- és szerkesztőtársaimnak, barátaimnak a felhívást, amelyben megkértem őket, hogy egy általam kreált címszónak írják meg a szájuk íze szerinti meghatározását, szócikkét. Jeleztem, hogy a definíció lehet személyes és elfogult, ugyanakkor keltheti a tudományos megalapozottság benyomását is. Lehet komoly vagy humoros-ironikus, lehet könnyeden felületes vagy súlyosan veretes, kapcsolódhat szorosan vagy lazábban a címszóhoz. Lehet rövid vagy hosszabb (de lehetőleg ne haladja meg a 888 karakternyi terjedelmet), állhat egyetlen fogalomból vagy állításból, de lehet miniesszé vagy kis történet is. Mindeközben – és ez a játékunk sine qua non-ja – a szócikkben szerepelnie kell legalább egy fikciós elemnek: (eddig) nem létezett fogalomnak, tárgynak, képzeletbeli személynek, feltételezett könyvcímnek, helyszínnek, körülménynek stb. Az elsőt követően ezek közül a fikciós elemek közül választottam a következő fordulók címszavát. A tizedik fordulótól nehezítek a feltételeken: minden új szócikkben egy korábbi címszónak is szerepelnie kell - ezzel gondolom biztosíthatónak a virtuális lexikon összeszövöttségét, valamiféle egybentartását.

Már legelső felkérésemben hangot adtam annak a reményemnek, hogy leendő lexikonunk eléggé pontos leképezése lehet nem csupán gondolkodásunknak és alkotó fantáziánknak, hanem annak a kornak is, amelyben élünk, annak az eszköznek, amelyet használunk (az Internet virtuális világa), és egyike lesz azoknak a kísérleteknek, amelyek a valós és képzetes dimenziók egyidejű érintésével a lét komplexicitását igyekeznek megragadni.

Az első címszótól - Internetalma - így jutottunk el a továbbiakhoz. Aztán a hatodik címszó után megszakadt a sorozat... 2005 januárjában felélesztettem a játékot - nem sok eredménnyel.

[2006. júniusában a projektumot új helyen folytattam és más alapokon megkíséreltem újraindítani. Bízom abban, hogy folytatódni fog és tovább bővül képzetes szavaink virtuális lexikonja.]

ENGEDJÉTEK HOZZÁM A SZAVAKAT!