Ugyanez így jelent meg a Kortársban: A posztmodern bűvészdoboz

A jelen oldal az UngParty archív része. - © Balla D. Károly | Könyveim új oldala: Balla D. Károly könyvei | Google keresés - első hely


Markovits Teodóra

A posztmodern bűvészdoboz

Balla D. Károly: Szembesülés

Lennék csupán magányos metafóra
Egy nem létező könyv lapjára róva…

(Fernando Pessoa)

Mind az olvasóközönség számára, mind szakmai körökben költőként vált ismertté mintegy két évtizede, a rendszerváltás környékén pedig a kárpátaljai magyarság problémáit nyers őszinteséggel feltáró publicisztikáival keltette fel a figyelmet. Bár mindkét említett területen azóta is változatlan intenzitással működik, két utóbbi kötetét mégis prózaíróként jegyezte – Világvége (2002); Szembesülés (2005) ­– és ez, ha műfajváltást nem is, de bizonyos hangsúlyeltolódást mindenképpen jelezhet: úgy tűnik, a teljes absztrakció dimenzióit megnyitó költészet és a világ dolgait azon realitásukban tárgyaló publicisztika között Balla D. Károly megtalálni véli a számára legmegfelelőbb alkotói közeget, és egyre jobban megveti lábát a fikció és a valóság határmezsgyéjén. Illetve dehogy veti: folytonos egyensúlyozó gyakorlatot mutat be, hol a tényszerűségektől rugaszkodik a képzeletbe, hol meg ellenkezőleg, s eközben játszi könnyedséget mutatva keveri, csúsztatja, meríti egyiket a másikba.

Nem most kezdte ezen a veszélyes terepen mutatványait. Először Tarján Tamás hozta hírbe a trükkregény fogalmával a Kortárs 99/8 számában, amikor is Élted volt regénye (1998) c. művéről megállapította: „Az író … oly rétegezetten ágyazza be a tapasztalati és a műbeli valóság közé a közölteket, hogy e két valóság átcsúszik egymásba, s ezzel kialakul egy olyan epikai játéktér, amelyben bármiféle „valóság” feltételezése otromba találgatás, személyek, helyzetek, sorsok, művek inszinuálása lehetne.” Ezután jegyzi meg zárójelben: „A valóságszintek e relativizálásának műszavaként Milosevits Péter készülő habilitációs előadásának vázlata a posztmodern trükkregény terminus használatát ajánlja.” Az említett előadás szövege sajnos nem áll rendelkezésünkre és az irodalomtörténész azonos című egyetemi kurzusait sem látogathattuk az ELTÉ-n, ám a 2000 c. folyóirat 2000/július-augusztusi számában közölt esszéből (Milosevits Péter: Trükkregény) eléggé pontos elképzelésünk lehet a fogalomról, és azt is megtudhatjuk, hogy szóalkotását a kutató elsőként A szerb irodalom története (1998) c. monográfiájában használta, amelynek, látjuk, ugyanaz a keltezése, mint a hírbe hozott Balla D.-regényé. (A véletlen egybeesésnek természetesen nincs különösebb jelentősége, de egyetlen példa erejéig aknázzuk ki a „szerb párhuzamot”. A zentai zEtna webmagazin irodalmi akciója során magyar és szerb szerzők közösen alkottak „négykezes” prózaműveket az interneten; a könyv alakban is megjelent anyag – Citadella.doc: három négykezes (2003) – tanúsága szerint a különleges vállalkozás egyik résztvevője éppen Balla D. Károly volt, aki Szamosztrel címmel Slobodan Ilić társszerzőségében írt különös hangulatú elbeszélést. Kell-e mondanunk, hogy álom és ébrenlét, nyers tapasztalat és hipnózis alatti emlékezés, azaz valóság és fikció ebben a műben is elválaszthatatlanul keveredik egymással?) >> teljes szöveg: A posztmodern bűvészdoboz - Balla D. Károly: Szembesülés - Markovits Teodóra könyvkritikája

Balla D. Károly fontosabb önálló könyvei (1979-2011): Álmodj zenét (versek, 1979.), Tágulok a Világegyetembe (versek, 1984.), Valahol tűz van (elbeszélések, kisregény, színmű, 1988.), Sorsomhoz szegezve (versek, 1990.), Hóban és homokon (versek, 1991.), Kis(ebbségi) magyar skizofrénia (publicisztikák, esszék, 1993.), Karnyújtásnyira (elbeszélések, színpadi művek, 1993.), Árokszélen (versek, képversek, 1996.), Élted volt regénye (regény, 1998.), A topáz illemtana(versek, novellák; társszerző: Berniczky Éva, 1999.), Halott madárral (versek, 1999). A hontalanság metaforái (publicisztikák, esszék, 2000), Ne gondolj a fehér elefántra (öt színpadi játék, 2000.), Kisebbségi áramszünet a schengeni fal tövében (esszék, 2000.), Világvége (novellák, 2002.), Szembesülés (regény, 2005.), 2000±3 (napló, 2007.), A Pilinszky-projektum (versek, 2008), Magyarul beszélő magyarok (esszék, publicisztikák, 2008.), Harmadvalaki (versek, 2009.), Tejmozi (regény, 2011.). Kő és árnyék (versek, 2012.) Teljes lista: BDK-könyvek

A posztmodern bűvészdoboz - Markovits Teodóra

Szembesülés - Balla D. Károly esszéregénye

Markovics Teodóra: A posztmodern bűvészdoboz. Kritika Balla D. Károly Szembesülés c. könyvéről a Kortársban - Esszé regény, bdk könyv 2005. Kritikák, részletek. SEO: Laptop szerviz Buda és Pest. Tartalom optimalizálás: markovits dóra, posztmodern bűvészdoboz, posztmodern trükkregény, bdk-könyvek, balla d. károly könyvei, szembesülés című könyv, regény - megjelent kritika, kárpátaljai magyar irodalom, laptop alkatrész csere ingyen, számítógép szerviz, google első hely, honlap optimalizálás

PC - Laptop - Netbook - Tablet - Mobil (x)

Hordozható számítógép szerviz - Budapest. Akkumulátorhoz laptop töltő AC adapter - laptopszerviz Angyalföld - Pest, XIII. kerület - kijelző, billentyűzet, videókártya csere ingyenesen. A számítástechnikai alkatrészeket fogalmazó szaküzletben a heyben vásárolt laptop harware eszközöket ingyenesen szerelik be készülékébe, 1 év garanciával

 
Fontosabb optimalizált weboldalak - keresőmarketing
Érdekesség, SEO, támogatás
© Balla D. Károly